logo pensioen 123 laag 2

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 68e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U neemt namelijk via uw werkgever deel aan onze pensioenregeling. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 7 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. De meeste mensen krijgen pensioen via hun werkgever vanaf hun 68e. Ook in onze pensioenregeling is de pensioenleeftijd 68.

Gaat uw AOW eerder in dan uw 68e? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in. Bent u jarig op de 1e van de maand? Dan start uw pensioen precies op uw AOW-datum. Bent u op een andere dag jarig? Dan start uw pensioen op de 1e dag van de maand nadat uw AOW ingaat.

U kunt bij ons ook eerder of later met pensioen gaan. Die keuze hoeft u pas te maken 6 maanden voordat u met pensioen gaat.

Uw ouderdomspensioen hangt af van:

 • het salaris dat u verdient
 • het aantal jaren dat u werkt
 • de regels in ons pensioenreglement

Uw pensioenbedrag staat op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij MijnPensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

Zo bouwt u pensioen op
Onze pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. U bouwt elk jaar pensioen op over uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op:

 • Wij trekken van uw salaris eerst een franchise af. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid.
 • Over het salaris dat overblijft bouwt u elk jaar een percentage aan ouderdomspensioen op. In 2022 bouwt u 1,7% op. U leest meer in ons jaarverslag in laag 3.
 • Boven een salaris van € 108.612,- bouwt u (in 2022) geen pensioen op in deze pensioenregeling.
 • Werkt u parttime? Dan bouwt u minder pensioen op.

Een voorbeeld
Uw salaris is € 54.802,- bruto per jaar. De franchise is € 14.802,-. U bouwt dus over € 40.000,- pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag. Stel, u bouwt daarover 1,7% ouderdomspensioen op. Dit is € 680,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat u werkt. Dit wordt vermeerderd met de indexaties die ons fonds geeft.

U leest meer over de verhoging van uw pensioen bij Hoe zeker is uw pensioen?.

partnerenwezenpensioen

Uw partner en kinderen krijgen een pensioen als u overlijdt

U bouwt bij ons ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Overlijdt u? Dan geldt dit:

Uw partner krijgt partnerpensioen zolang hij of zij leeft
Bent u in dienst en overlijdt u? Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Overlijdt u ná uw pensionering? Dan krijgt uw partner 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw overlijden opbouwde. Gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgt uw partner alleen het partnerpensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging.

Als u een ex-partner heeft, kan dit anders zijn
Bent u gescheiden? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden misschien recht op een deel van het partnerpensioen. Namelijk het deel dat u opbouwde tot u uit elkaar ging. Dit heet bijzonder partnerpensioen. We trekken dit af van het partnerpensioen van een nieuwe partner. Die krijgt dan een lager partnerpensioen als u overlijdt. Maakte u andere afspraken met uw ex-partner? Dan geldt dit niet.

Uw partner krijgt misschien ook een ‘tijdelijk partnerpensioen’
Overlijdt u als u nog bij uw werkgever in dienst bent? Dan krijgt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen totdat zijn of haar AOW ingaat. Uw partner betaalt tot de AOW-datum hogere premies en sociale lasten. Daarom krijgt hij of zij ook een tijdelijk partnerpensioen. Dit is 21,8% van het partnerpensioen dat uw partner krijgt zolang hij of zij leeft. Er is wel een maximum. We bepalen na uw overlijden of en hoeveel tijdelijk partnerpensioen uw partner krijgt.

Het tijdelijk partnerpensioen stopt:

 • als uw partner AOW van de overheid krijgt.
 • als uw partner opnieuw trouwt, gaat samenwonen of geregistreerd partners wordt.
 • als uw partner overlijdt.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een tijdelijke uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie op SVB.nl. Bijvoorbeeld over de voorwaarden:

 • Uw partner zorgt voor een kind jonger dan 18 jaar, of
 • Uw partner is minstens 45% arbeidsongeschikt.

U kunt de uitkering voor uw partner aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan een extra uitkering naast het pensioen tot hij of zij AOW krijgt. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Uw werkgever betaalt 30% van de premie voor u. De verzekering stopt als u uit dienst gaat. Uw HR-afdeling vertelt u graag meer. Of kijk op uw HR-portaal.

Meld uw partner aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 6 maanden samen.
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Dit sloot u af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

Zorg dus dat u uw partner bij ons aanmeldt. U doet dit via Wat moet ik doen bij… samenwonen.

Uw kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 21e jaar
Dit is voor elk kind 14% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensionering bij ons pensioen zou opbouwen. Gaat u bij een andere werkgever werken? Dan krijgen uw kinderen alleen wezenpensioen over het pensioen dat u opbouwde tot u uit dienst ging. Studeren zij? Dan krijgen zij misschien pensioen tot hun 27e.

Lees ook deze informatie

 • Onze brochure Trouwen of samenwonen: u vindt die in laag 3.
 • Alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

Uw pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij MijnPensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheid

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris (voor een deel) door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan wordt u arbeidsongeschikt in de zin van de pensioenregeling.

Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt uw premie. Dit geldt alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw volledige premie. Voor de premie kijken we naar uw salaris op uw 1e ziektedag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid? Dan hangt uw premievrijstelling af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Bijvoorbeeld wat u krijgt als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

U krijgt misschien ook een aanvullend pensioen van ons
Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl. Misschien vullen wij die uitkering aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen. Of en hoeveel u krijgt, hangt af van de mate waarin u blijft werken. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan tot maximaal 80% van uw inkomen. U vindt meer informatie op onze website. Kijk bij Wat moet ik doen bij… ziek of arbeidsongeschikt. Bekijk ook de brochure Arbeidsongeschiktheid, extra ouderdomspensioen en anticumulatie in laag 3. Alle regels staan in ons pensioenreglement in laag 3.

U hoeft niets te doen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij uw gegevens door van uw werkgever of het UWV. We zorgen dat de opbouw van uw pensioen doorloopt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Ook bekijken we of u een aanvullend pensioen krijgt. U krijgt vanzelf bericht van ons.

reglement

U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan laag 3 voor ons pensioenreglement. Leest u het pensioenreglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan via contact.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl