logo pensioen 123 laag 2

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen

U krijgt ouderdomspensioen vanaf uw 68e jaar

U bouwt bij ons ouderdomspensioen op voor later. U neemt namelijk via uw werkgever deel aan onze pensioenregeling. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. Elke maand krijgt u een bedrag op uw rekening.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op uw AOW
De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (in 2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. De meeste mensen krijgen pensioen via hun werkgever vanaf hun 68e. Ook in onze pensioenregeling is de pensioenleeftijd 68.

Gaat uw AOW eerder in dan uw 68e? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in. Bent u jarig op de 1e van de maand? Dan start uw pensioen precies op uw AOW-datum. Bent u op een andere dag jarig? Dan start uw pensioen op de 1e dag van de maand nadat uw AOW ingaat. U kunt bij ons ook eerder of later met pensioen gaan.

Uw ouderdomspensioen hangt af van:

 • de premie die u betaalt voor uw pensioen (de beschikbare premie)
 • de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat
 • uw keuze voor een stabiel of variabel pensioen en de prijs die u betaalt voor de omzetting van uw pensioenkapitaal naar dat pensioen.

Uw pensioenkapitaal tot nu toe staat op uw Uniform Pensioenoverzicht, maar ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Een schatting van uw pensioen straks vindt u ook bij MijnPensioen.

partner- en wezenpensioen op risicobasis

U bent bij ons verzekerd voor partnerpensioen en wezenpensioen

U bent hiervoor verzekerd zolang u bij uw werkgever in dienst blijft.

Uw partner krijgt partnerpensioen
Bent u in dienst en overlijdt u? Dan krijgt uw partner elke maand partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Het partnerpensioen is 1,313% van uw gemiddelde pensioengrondslag over elk jaar dat u deelneemt of had kunnen deelnemen als u niet zou zijn overleden. De pensioengrondslag berekenen we met uw salaris tot maximaal € 137.800,- (in 2024). Van dat salaris halen we eerst de franchise af. Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag.

Partnerpensioen als u een ex-partner heeft
Bent u gescheiden en overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan gebruiken we een deel van uw pensioenkapitaal voor partnerpensioen voor uw ex-partner. Als u na uw (gekozen) pensioendatum overlijdt, kan uw ex-partner recht hebben op bijzonder partnerpensioen. Als u uit elkaar gaat, reserveren we dit deel van uw partnerpensioen voor uw ex-partner. Het gaat dan om het partnerpensioen uit het pensioenkapitaal dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging.

Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen
Overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan krijgt uw partner ook een tijdelijk partnerpensioen totdat zijn of haar AOW ingaat. Uw partner krijgt dit pensioen omdat hij of zij tot de AOW-datum hogere premies en sociale lasten betaalt. Het tijdelijk partnerpensioen is 21,8% van het partnerpensioen dat uw partner krijgt zolang hij of zij leeft. Er is wel een maximum. We bepalen na uw overlijden of en hoeveel tijdelijk partnerpensioen uw partner krijgt.

Het tijdelijk partnerpensioen stopt als:

 • uw partner AOW van de overheid krijgt
 • uw partner opnieuw trouwt, gaat samenwonen of geregistreerd partners wordt
 • uw partner overlijdt.

Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid
Overlijdt u? Dan krijgt uw partner misschien een tijdelijke uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). U vindt alle informatie en de voorwaarden op SVB.nl.

U kunt de uitkering voor uw partner aanvullen
Wilt u er zeker van zijn dat uw partner extra geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan een extra uitkering naast het pensioen tot hij of zij AOW krijgt. Ook als de overheid géén Anw-uitkering betaalt. Uw werkgever betaalt 30% van de premie voor u. De verzekering stopt als u uit dienst gaat. Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.

Meld uw partner aan als u samenwoont
Woont u samen? Dan krijgt uw partner niet vanzelf partnerpensioen als u overlijdt. Er zijn namelijk voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • U woont minimaal 6 maanden samen.
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Deze sloot u af bij een notaris.
 • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
 • U heeft 1 ongehuwde persoon als partner aangemeld. Dit mag geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn zijn.
 • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

Zorg dus dat u uw partner bij ons aanmeldt. U doet dit via MijnPensioen.

Dit geldt als u uit dienst gaat
Gaat u uit dienst en heeft u een partner? En nam u uw pensioenkapitaal bij ons niet mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder (waardeoverdracht)? Als u vóór uw pensioendatum overlijdt, krijgt uw partner uit dit pensioenkapitaal een partnerpensioen.

Dit geldt als u met pensioen gaat
Heeft u voor een stabiel pensioen bij ons gekozen? Dan zetten wij uw pensioenkapitaal uiterlijk op uw pensioendatum om naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen bij ons. Als u overlijdt na uw pensioendatum, krijgt uw partner uit het partnerpensioen een uitkering.

Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling?
Dan heeft u ook partnerpensioen opgebouwd. Voor dit partnerpensioen gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor uw pensioenaanspraken bij MijnPensioen.

Uw kinderen kunnen wezenpensioen krijgen
Overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan krijgen uw kinderen wezenpensioen tot hun 21e jaar. Het wezenpensioen is voor elk kind 0,263% van de jaarlijkse pensioengrondslag (2023) over elk jaar dat u deelneemt of had kunnen deelnemen als u niet zou zijn overleden. Studeren zij? Dan krijgen zij uiterlijk tot hun 27e wezenpensioen. Gaat u uit dienst? Dan is er voor uw kinderen geen wezenpensioen. Behalve wanneer er geen partner is. Na uw pensionering is er geen wezenpensioen geregeld. Kijk voor alle voorwaarden op de website bij Wat moet ik doen bij.

Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling?
Dan heeft u ook wezenpensioen opgebouwd. Voor dit wezenpensioen gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor uw pensioenaanspraken bij MijnPensioen.

Lees ook deze informatie
U vindt alle regels in ons pensioenreglement in laag 3. Uw pensioenbedragen staan op uw Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook bij MijnPensioen en op mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheid

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris (voor een deel) door. U blijft dus ook pensioen opbouwen. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan wordt u arbeidsongeschikt in de zin van de pensioenregeling.

Als u meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, blijft u toch pensioen bij ons opbouwen. U betaalt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, dan geen premie meer. Ons pensioenfonds betaalt die premie.

Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan betalen wij uw volledige premie. Voor de premie kijken we naar uw salaris op uw 1e ziektedag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid? Dan hangt uw premievrijstelling af van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Alle regels vindt u in ons pensioenreglement in laag 3. Bijvoorbeeld wat u krijgt als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

U krijgt misschien een aanvullend pensioen
Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u misschien een uitkering van de overheid. U leest meer op UWV.nl. Wordt u op of na 1 januari 2023 arbeidsongeschikt? Dan krijgt u misschien ook een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen is ondergebracht bij een externe verzekeraar. Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.

U vindt meer informatie op onze website. Kijk bij Wat moet ik doen bij… ziek of arbeidsongeschikt. Alle regels staan in ons pensioenreglement in laag 3.

Compensatieregeling
Was u op 30 december 2022 arbeidsongeschikt en heeft u recht op premievrije opbouw van pensioen? Dan geldt voor u een compensatieregeling.

U hoeft zelf niets te doen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgen wij uw gegevens door van uw werkgever of het UWV. We zorgen dat de opbouw van uw pensioen doorloopt voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. U krijgt vanzelf bericht van ons.

reglement

U vindt álle regels in ons pensioenreglement

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Bekijk dan laag 3 voor ons pensioenreglement. Leest u het pensioenreglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk en snel aan via contact.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl