logo pensioen 123 laag 2

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht

Uw pensioen meenemen

U heeft een nieuwe baan. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds
Dit heet waardeoverdracht. U vraagt dit bij ons aan. Kijk bij Wat moet ik doen bij… in dienst op rabobankpensioenfonds.nl.

Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen wij de overdracht. Is uw pensioen € 2,- of lager per jaar? Dan vervalt dit pensioen volgens de wet. De kosten voor de administratie zijn namelijk hoger dan € 2,-.

Is uw pensioen lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan mag uw oude pensioenfonds of verzekeraar (‘pensioenuitvoerder’) uw pensioen ook automatisch naar ons overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u van hen kreeg. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw pensioen mee te nemen.

Als u later een andere baan krijgt
Krijgt u later een andere baan? En een andere pensioenregeling? Dan gaat u pensioen opbouwen in die pensioenregeling. Ook dán kunt u ervoor kiezen uw opgebouwde pensioen mee te nemen. U vraagt dit aan bij uw nieuwe pensioenfonds.

Waardeoverdracht is niet nodig als u een nieuwe baan vindt bij Rabobank of een onderneming die is aangesloten bij ons pensioenfonds. U blijft dan namelijk pensioen bij ons opbouwen. Uw pensioenregeling verandert dus niet. Is uw pensioen bij ons lager dan € 520,35 per jaar in 2022? Dan regelen wij de overdracht automatisch voor u. Is uw pensioen lager dan € 2,- per jaar? Dan vervalt uw pensioen.

Kiest u voor waardeoverdracht?
Dan heeft u al uw pensioen bij elkaar. U krijgt uw pensioen later van 1 pensioenfonds.

Kiest u niet voor waardeoverdracht?
Dan blijft uw opgebouwde pensioen staan bij uw oude pensioenfonds. U betaalt daar geen premie meer. U bouwt er ook geen pensioen meer op. U krijgt dat deel van uw pensioen straks van uw oude fonds.

Bedenk goed of waardeoverdracht voor u verstandig is
Waardeoverdracht is makkelijk, want zo houdt u uw pensioen bij elkaar. Maar het kan ook nadelen hebben. Namelijk als het indexatiebeleid van uw oude en nieuwe pensioenfonds anders is. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds. En wat u krijgt in uw oude en nieuwe pensioenregeling. Biedt uw nieuwe werkgever een beter pensioen voor uw nabestaanden? Of is de kans op verlagingen bij uw nieuwe pensioenfonds de komende jaren kleiner? Dan kan waardeoverdracht gunstig zijn. Andersom kan natuurlijk ook.

Deze informatie helpt u bij uw keuze

 • Het Pensioen 1-2-3 op de website van uw oude en nieuwe pensioenfonds
  U ziet wat u wel en niet krijgt bij elk fonds. En of uw pensioen de komende jaren kan stijgen. U leest nu het Pensioen 1-2-3 van ons fonds. Kijk voor het Pensioen 1-2-3 van uw andere pensioenfonds op de website van dat fonds.
 • De pensioenvergelijker
  Met de pensioenvergelijker kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. Zo ziet u direct wat de verschillen zijn. U leest meer bij Welke keuzes heeft u zelf?. U vindt de pensioenvergelijker in laag 3.

Weet u niet zeker wat verstandig is? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Als het financieel niet goed gaat, kan waardeoverdracht niet direct
De financiële situatie van uw oude en nieuwe pensioenfonds moet wel goed zijn. De beleidsdekkingsgraad moet minstens 100% zijn. Dit is wettelijk geregeld. Zo voorkomt de overheid dat u risico loopt.

Is dit niet zo? Dan kunt u uw waardeoverdracht wel aanvragen. Maar uw pensioen blijft bij uw oude fonds tot de financiële situatie van beide fondsen weer goed is. Daarna krijgt u een opgave. U beslist dan pas of u uw pensioen echt meeneemt.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen:

 • het geld dat een fonds in kas heeft, en
 • het geld dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioenen moet betalen.

Is de dekkingsgraad 100%? Dan zijn die 2 gelijk. Er is dan precies genoeg geld voor alle pensioenen.

Elk fonds meet de dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Daarvan nemen we het gemiddelde. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. We meten die elke maand. U leest meer over onze financiële situatie bij Nieuws.

Als u een baan krijgt in het buitenland
Krijgt u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u uw pensioen soms ook meenemen. Dit hangt af van de regels in dat land en de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Wilt u meer weten? Overleg dan met uw nieuwe werkgever.

pensioenvergelijker

Uw pensioen vergelijken

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Bijvoorbeeld omdat u solliciteert bij een werkgever met een eigen pensioenregeling? Of omdat u nadenkt over waardeoverdracht als u een nieuwe baan heeft? Bekijk dan de pensioenvergelijker in laag 3. Zo kunt u de belangrijkste onderdelen van uw regelingen vergelijken. U ziet direct wat de verschillen zijn.

ruilen

Extra pensioen opbouwen voor uzelf

U bouwt pensioen op via uw werkgever. U kunt via hem ook extra pensioen opbouwen. U doet dat vrijwillig. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat. Dit heet Flexioen. Het Rabobank Pensioenfonds biedt dit aan. Het is een product van Robeco.

Dit zijn de afspraken

 • U betaalt zelf extra premie voor uw pensioen. Uw werkgever houdt die in op uw bruto salaris.
 • Uw premies worden voor u belegd. U kunt zelf kiezen met hoeveel risico u wilt beleggen.
 • Als u met pensioen gaat, koopt u van uw kapitaal een pensioen bij ons.
 • U beslist zelf hoeveel extra premie u wilt betalen. Er is wel een maximum. U mag bruto pensioen opbouwen als uw salaris lager is dan € 108.612,- bruto per jaar. Dit is het bedrag van 2022.
 • U betaalt geen belasting over de extra premie die u betaalt.
 • Overlijdt u? Dan krijgen uw partner en kinderen extra pensioen.

Met Flexioen bouwt u pensioen op binnen uw fiscale ruimte. Uw fiscale ruimte is het verschil tussen het pensioen dat u nu al bij ons opbouwt en de grens van de Belastingdienst.

Meer weten over Flexioen?
Lees dan de brochures over Flexioen in laag 3. Of u het nodig vindt om extra pensioen op te bouwen, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Kijk op de pensioenplanner als u een berekening van uw pensioen wilt maken. Informatie over Flexioen vindt u ook op uw HR-portaal. U regelt daar ook de betaling van uw pensioenpremie.

Komt u er niet uit? Vraag dan een financieel adviseur om u te helpen bij het maken van keuzes.

hoog_laag_laag_hoog

Pensioen opbouwen boven een salaris van € 108.612,-

U mag bij ons pensioen opbouwen tot een salaris van € 108.612,- bruto per jaar. Dit is het bedrag van 2022. U betaalt daarover geen belasting. Zo is de opbouw van pensioen voor iedereen in Nederland financieel voordelig.

Wilt u méér pensioen opbouwen? Dan kunt u vrijwillig meedoen aan een aparte pensioenregeling. Dit heet Netto Flexioen. Zo heeft u meer inkomen als u met pensioen gaat. U betaalt dit uit uw netto salaris. Over de uitkering van dit pensioen betaalt u straks geen belasting.

Dit zijn de afspraken

 • U bouwt aanvullend pensioen op over uw salaris boven € 108.612,- bruto per jaar (in 2022).
 • U betaalt zelf de extra premie voor uw pensioen. Uw werkgever houdt die in op uw netto salaris.
 • U kiest hoeveel premie u wilt betalen.
 • Uw premies worden voor u belegd. U kunt zelf kiezen met hoeveel risico u wilt beleggen.
 • Als u met pensioen gaat, koopt u van uw kapitaal een pensioen bij ons.
 • Overlijdt u? Dan krijgen uw partner en kinderen extra pensioen.

Wilt u meer weten? Kijk dan op uw HR-portaal. U kunt zich daar ook aanmelden.

vervroegen_uitstellen

Extra pensioen voor uw partner als u overlijdt

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner een pensioen van ons. Uw partner krijgt misschien ook een Anw-uitkering van de overheid. Dit is geregeld in de Algemene Nabestaandenwet. U vindt alle voorwaarden op SVB.nl.

Wilt u er zeker van zijn dat uw partner voldoende geld krijgt als u overlijdt? Sluit dan een Anw-hiaatverzekering af. Uw partner krijgt dan een extra uitkering naast het pensioen tot zijn of haar AOW ingaat. Dit geldt zolang u bij uw werkgever werkt. Uw werkgever betaalt ook 30% van de premie voor u. Hij houdt uw deel van de premie in op uw bruto salaris. U kunt zich aanmelden voor de Anw-hiaatverzekering via MijnPensioen.

vervroegen_uitstellen

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Gaat u met pensioen? Of stopt u met werken bij uw werkgever? En heeft u geen of weinig pensioen voor uw partner bij ons staan? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner. Uw eigen pensioen wordt dan lager. En uw partner krijgt een pensioen van ons als u overlijdt.

Het pensioen voor uw partner mag niet hoger worden dan 70% van uw eigen ouderdomspensioen.

U leest meer in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen uw partner krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

Als u met pensioen gaat, is uw keuze definitief
Maakt u uw keuze als u met pensioen gaat? Dan is dit definitief. Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen.

Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt
Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Maar we gaan uit van de waarde vóórdat u pensioen ruilde. Uw kinderen krijgen dit pensioen tot hun 21e jaar. Studeren zij? Dan krijgen zij misschien pensioen tot hun 27e jaar.

vervroegen_uitstellen

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

U bouwt bij ons ouderdomspensioen voor uzelf op, maar ook partnerpensioen. Uw partner krijgt dit pensioen als u overlijdt. Misschien wilt u geen partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u geen partner heeft. Of uw partner heeft zelf een goed inkomen. U kunt uw partnerpensioen dan ruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf. Of dit voor een deel doen. U kiest dit als u met pensioen gaat.

Ruilt u ál uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner géén pensioen als u overlijdt. Ruilt u een deel van uw partnerpensioen om? Dan krijgt uw partner minder pensioen als u overlijdt. U krijgt zelf méér pensioen.

U leest meer in ons pensioenreglement en de brochure Pensioen in zicht in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u pensioen ruilt? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven
Kiest u voor ruil van uw pensioen? Of kiest u om dit niet te doen? Dan kunt u dit niet meer veranderen. Heeft u een partner? Dan moet hij of zij het eens zijn met uw keuze.

Het pensioen voor uw kinderen verandert niet als u pensioen ruilt
Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Maar we gaan uit van de waarde vóórdat u pensioen ruilde. Uw kinderen krijgen dit pensioen tot hun 21e jaar. Studeren zij? Dan krijgen zij misschien pensioen tot hun 27e jaar.

vervroegen_uitstellen

Eerder of later met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Of op uw AOW-datum als dit eerder is. Uw AOW-datum hangt af van uw leeftijd. De AOW gaat namelijk in stappen omhoog. U leest op SVB.nl wanneer uw AOW ingaat.

Maar u kunt bij ons ook eerder óf later met pensioen gaan dan op uw AOW-datum.

U gaat eerder met pensioen
Misschien wilt u eerder stoppen met werken. Of dit voor een deel doen. Uw pensioen gaat dan voor dat deel ook eerder in. U kunt bij ons vanaf uw 57e met pensioen gaan. U krijgt dan wel minder pensioen. Wij moeten uw pensioen namelijk langer uitbetalen. U bouwt ook minder lang pensioen op.

Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. U krijgt dan ook niet direct AOW van de overheid. U heeft dus een AOW-gat.

U kunt kiezen voor een AOW-overbruggingspensioen
Bij ons pensioenfonds kunt u ervoor kiezen uw pensioen tot uw AOW-leeftijd aan te vullen. Dit kan met maximaal € 22.201,92 bruto per jaar. Dit is het bedrag in 2022. Het pensioen na uw AOW-leeftijd wordt hierdoor lager.

Misschien kunt u ook een voorschot of overbrugging krijgen van de overheid. U leest meer op SVB.nl.

U gaat later met pensioen
U kunt ook langer doorwerken. Of dit voor een deel doen. Uw pensioen gaat dan later in. U kunt bij ons tot 5 jaar ná uw AOW-datum met pensioen gaan. U krijgt dan méér pensioen. Wij hoeven uw pensioen namelijk minder lang uit te betalen. U bouwt ook langer pensioen op.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u eerder met pensioen? Vraag dit dan minstens 3 maanden daarvoor bij ons aan.
 • Wilt u later met pensioen? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden voor uw AOW-datum bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement. Of lees de brochure Uw pensioen in zicht in laag 3. U kunt bij ons bijvoorbeeld ook voor een déél eerder of later met pensioen gaan. U blijft voor een deel dan werken. Kijk bij die keuze voor meer informatie.

Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder of later met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner bij MijnPensioen.

vervroegen_uitstellen

Voor een deel met pensioen gaan

Uw pensioen gaat bij ons standaard in op uw 68e. Of op uw AOW-datum als dit eerder is. Wilt u niet direct helemaal stoppen met werken? En liever eerst voor een deel met pensioen gaan? Dat kan. U laat uw pensioen bij ons dan in stappen ingaan. U kiest zelf hoeveel pensioen u opneemt. Dit heet deeltijdpensioen.

U blijft voor het andere deel werken. Over dat salaris blijft u ook pensioen opbouwen. U doet dat maximaal tot 5 jaar na uw AOW-datum.

Dit zijn de afspraken

 • U kunt vanaf uw 57e jaar starten met uw pensioen.
 • U mag uw pensioen in stappen opnemen. Bijvoorbeeld eerst voor 20%, daarna voor 40%, 60% en 80%.
 • U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Kiest u ervoor om deels met pensioen te gaan? Of kiest u om dit niet te doen? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen. U kunt wel een hoger percentage kiezen of helemaal met pensioen gaan.
 • Gaat u éérder dan 5 jaar voor uw AOW deels met pensioen? Dan stopt u voor dat deel ook met werken. Dat is een voorwaarde.
 • Gaat u binnen 5 jaar voor uw AOW met pensioen? Dan kunt u voor een deel óf helemaal blijven werken. Hoeveel u blijft werken, staat dus los van hoeveel pensioen u opneemt.

U regelt het zo

 • Bespreek uw wensen eerst met uw werkgever. U maakt samen afspraken over wat u wilt.
 • Wilt u op uw 68e deels met pensioen gaan? Of op uw AOW-datum als dit eerder is? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt 6 maanden daarvoor bericht van ons. U leest dan ook hoe u uw pensioen aanvraagt en uw keuzes aan ons doorgeeft.
 • Wilt u eerder al deels met pensioen gaan? Laat dit dan uiterlijk 3 maanden daarvoor aan ons weten.

U vindt alle afspraken in ons pensioenreglement in laag 3. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u voor een deel met pensioen gaat? U rekent het zelf makkelijk uit met onze pensioenplanner.

vervroegen_uitstellen

Eerst een hoger óf lager pensioen krijgen

Misschien wilt u een hoger ouderdomspensioen in de 1e periode van uw pensioen. Bijvoorbeeld omdat u eerder met pensioen wilt gaan. En u dus nog geen AOW krijgt. U krijgt dan daarna een lager ouderdomspensioen zolang u leeft. U kunt ook kiezen voor een láger ouderdomspensioen in de 1e periode van uw pensioen. U krijgt daarna een hoger ouderdomspensioen zolang u leeft.

U krijgt 5 of 10 jaar een hoger of lager pensioen. Of tot uw AOW ingaat.

Uw pensioen in de 1e en 2e periode is anders dan de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht. Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt bij deze keuze? Bereken het zelf met onze pensioenplanner. U leest alle regels in ons pensioenreglement in laag 3.

Let op
U maakt deze keuze als u met pensioen gaat. U kunt uw keuze maar 1 keer doorgeven. Kiest u voor een hoog-laag pensioen? Of juist niet? Dan is dit definitief. U kunt uw keuze daarna niet meer veranderen.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl