Pensioenoverzicht (UPO)

Elk jaar ontvangt u uw pensioenoverzicht (UPO). Daarop ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Rabobank Pensioenfonds en wat er voor uw nabestaanden verzekerd is bij uw overlijden. Uw pensioen is belangrijk. Bekijk het overzicht daarom goed. Zo weet u hoe uw pensioen ervoor staat.

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u bij MijnPensioen
Dat is een digitale versie, die u ophaalt via MijnPensioen. U kunt daar gemakkelijk en veilig inloggen via DigiD.

We laten weten of uw UPO er is via uw e-mailadres
Heeft u uw (privé) e-mailadres al doorgeven? Dat kan ook via MijnPensioen. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u te laten weten hoe het met uw pensioen en pensioenregeling is.

Overzicht met andere pensioenen erbij
Bij Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u uw pensioen van de overheid en uw (eerdere) werkgever(s). Daar logt u ook in met uw DigiD.

Verwachtingen als het economisch mee- of tegenzit
Op uw UPO leest u hoeveel pensioen u later naar verwachting van uw pensioenfonds krijgt. Ook ziet u hoeveel risico u loopt met uw pensioen als het economisch meezit of tegenzit. U ziet een schatting van uw pensioen in die situaties. Hierbij keken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen. Bij Vooruitblik leest u hierover meer.

U kunt uw jaarruimte berekenen
De jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. Gebruik de Rekenhulp Lijfrentepremie op Belastingdienst.nl. Of vraag een financieel adviseur u te helpen.

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. U vindt deze bij MijnPensioen. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, stellen we deze overzichten elk jaar beschikbaar via MijnPensioen.

MijnPensioen

Meer weten over communicatiemomenten van het pensioenfonds? Kijk dan in het overzicht bij Communicatiebeleid.

Uw UPO van dit jaar is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari van dit jaar bij ons bekend waren.

1. De (juiste) naam van uw partner is niet bij ons bekend. Hoe u dat regelt, vindt u bij Wat moet ik doen bij...Samenwonen of Wat moet ik doen bij... Trouwen of partnerregistratie.

2. Is de naam van een ex-partner vermeld, dan is die nog niet afgemeld. Lees hierover meer bij Wat moet ik doen bij...Einde samenwonen of Wat moet ik doen bij... Scheiden.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

De gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn in dat geval gebaseerd op een andere stand dan 1 januari van dit jaar. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij 'Mijn pensioenuitvoerders' per welke datum wij uw gegevens hebben aangeleverd.

Jaarlijks krijgt u een nieuw pensioenoverzicht (UPO). Uw pensioenoverzichten staan bij MijnPensioen. U kunt het gewenste UPO als pdf downloaden en/of printen.

MijnPensioen

Als uw verzoek tot verevening door het pensioenfonds is verwerkt, is het ouderdomspensioen voor uw ex-partner van uw ouderdomspensioen afgehaald. Hierover heeft u een bevestiging ontvangen. Daarna vindt u het ouderdomspensioen voor uw ex-partner terug op uw Uniform Pensioenoverzicht. Vergelijk de UPO’s van voor de scheiding en na de bevestiging van het verzoek tot verevening.