In dienst

Gaat u aan de slag bij de Rabobank, BPD Europe, DLL of Obvion? Dan regelt Rabobank Pensioenfonds uw pensioen. Komt u op de 1e dag van de maand in dienst? Dan start u direct met de opbouw van uw pensioenkapitaal. Als u later in de maand in dienst komt, start uw opbouw op de 1e dag van de volgende maand.

Wat moet u doen?
Uw werkgever meldt u aan bij ons pensioenfonds. U krijgt daarna meer informatie van ons. Bekijk ook Pensioen 1-2-3.

Pensioen 1-2-3

Eigen bijdrage aan de premie
In onze pensioenregeling kiest u jaarlijks voor een eigen bijdrage aan de premie van 3,5% of 5,5% van uw pensioengrondslag. Als u in dienst komt, begint u met het premiepercentage dat uw werkgever heeft vastgesteld. Lees meer over uw eigen bijdrage aan de premie.

MijnPensioen
MijnPensioen is uw persoonlijke omgeving bij Rabobank Pensioenfonds. U kunt hier uw pensioenbedragen bekijken, berekeningen maken en wijzigingen doorgeven. Bent u net in dienst? Het duurt ongeveer 1 maand voordat uw gegevens in onze administratie zijn verwerkt en u kunt inloggen. Wilt u meteen pensioenzaken regelen? Neem dan contact met ons op.

MijnPensioen

Wat regelt u verder?

  • Heeft u een partner? Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Als u samenwoont, zijn er voorwaarden. U moet uw partner dan ook aanmelden bij ons pensioenfonds. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap én woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet zelf aan te melden.
  • U kunt voor uw partner een aanvullende verzekering afsluiten, de Anw-hiaatverzekering. Sluit u deze verzekering af binnen 3 maanden nadat u in dienst komt? Dan heeft u geen gezondheidsverklaring nodig.

Partner aanmelden

  • Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen 'meenemen' naar onze pensioenregeling (waardeoverdracht).

Let op: in onze pensioenregeling is het partnerpensioen verzekerd. Heeft u bij uw vorige pensioenuitvoerder partnerpensioen opgebouwd en wilt u dit meenemen naar onze pensioenregeling? We voegen de waarde van uw partnerpensioen dan toe aan uw pensioenkapitaal bij ons pensioenfonds. Met dit pensioenkapitaal koopt u pensioen in voor ná uw pensioendatum. Door uw waardeoverdracht wordt het verzekerd partnerpensioen vóór uw pensioendatum niet hoger. Dit kan betekenen dat er niet genoeg partnerpensioen voor uw partner verzekerd is.

Waardeoverdracht regelen

  • Wilt u extra pensioen opbouwen, naast de Rabobank-pensioenregeling? Dan kunt u deelnemen aan Bruto Flexioen of Netto Flexioen. Heeft u interesse? Voordat u start kunt u bij ons eenmalig een informatieve berekening aanvragen.