Kinderen

U heeft kinderen of krijgt een kind. Wat moet u voor uw kind(eren) regelen?

Mocht u overlijden, dan hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. We stellen daarbij een paar voorwaarden.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland?
    U hoeft uw kind niet aan te melden bij het pensioenfonds. We krijgen uw gegevens van de gemeente waar u woont. Als u overlijdt, nemen we contact op met uw nabestaanden.
  • Woont u in het buitenland?
    Geef de geboorte van uw kind dan wel aan ons door.

Heeft u stief- of pleegkinderen?
En wilt u dat ze in aanmerking komen voor wezenpensioen? Meld hen dan zelf bij ons aan per e-mail via contact. We gaan na of u aan alle voorwaarden voldoet. U krijgt daarna bericht van ons.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw stief- of pleegkind moet voor uw overlijden bekend zijn bij ons pensioenfonds.
  • Uw kind is nog geen 21 jaar, of
  • Uw kind is nog geen 27 jaar én uw kind studeert (voltijd) op het moment van uw overlijden.

Let op: als uw kind studeert, vragen wij jaarlijks om een studieverklaring. Daarmee controleren we of uw kind op dat moment aan de voorwaarden voldoet voor het ontvangen van verlengd wezenpensioen. Het wezenpensioen stopt als uw kind ons geen studieverklaring stuurt. Een eenmaal gestopt wezenpensioen kan niet meer herleven.