Kinderen

U heeft kinderen of krijgt een kind. Wat moet u voor uw kind(eren) regelen?

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. We stellen daarbij een paar voorwaarden. Uw kind moet ook bekend zijn bij ons pensioenfonds.

Wat moet u doen?

  • Woont u in Nederland?
    U hoeft uw kind niet aan te melden bij het pensioenfonds. We krijgen uw gegevens van de gemeente waar u woont. Als u overlijdt, nemen we contact op met uw nabestaanden.
  • Woont u in het buitenland?
    Geef de geboorte van uw kind dan wel aan ons door.

Heeft u stief- of pleegkinderen?
En wilt u dat ze in aanmerking komen voor wezenpensioen? Meld hen dan zelf bij ons aan via het contactformulier. We gaan na of u aan alle voorwaarden voldoet. U krijgt daarna bericht van ons.

Wat zijn de voorwaarden?

  • uw kind is vóór uw pensioendatum geboren, en
  • uw kind is nog geen 21 jaar, of:
  • uw kind is nog geen 27 jaar én uw kind studeert of is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.