Meer of minder werken

We berekenen uw pensioen over uw salaris. Gaat u meer of minder werken? Dan bouwt u ook meer of minder pensioen op. Er zit wel een grens aan meer werken en meer pensioen opbouwen. Werkt u fulltime? Dan kunt u jaarlijks pensioen opbouwen tot een bruto salaris van maximaal € 108.612,- (bedrag 2022).

Brochure Meer of minder werken (pdf)

Wat moet u doen?
U wilt meer of minder werken:

  • bespreek uw plannen op tijd met uw werkgever.
  • uw werkgever geeft uw nieuwe arbeidsuren aan ons door.
  • wij passen uw pensioenpremie en pensioenopbouw aan.

Via MijnPensioen berekent u wat dit financieel betekent.

MijnPensioen

Wat moet u verder weten?
Als u meer of minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en partnerpensioen:

  • uw arbeidsongeschiktheidspensioen is gebaseerd op het vaste salaris dat u verdiende toen u arbeidsongeschikt werd.
  • uw partnerpensioen is 70% van uw ouderdomspensioen.