Overlijden

Overlijdt u? Dan kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO).

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Uw nabestaanden krijgen binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben.

  • Woont u samen? Zorg ervoor dat uw partner bij het pensioenfonds is aangemeld.
  • Woont u in het buitenland? Geef de gegevens van uw partner en/of kinderen zelf door aan ons pensioenfonds.
  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner en woont u in Nederland? Dan hoeft u niets te regelen.