Overlijden

In onze pensioenregeling bent u verzekerd zodat uw nabestaanden partnerpensioen en wezenpensioen kunnen krijgen na uw overlijden. Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling? Dan heeft u ook partnerpensioen opgebouwd. Hiervoor gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor uw pensioenbedragen bij MijnPensioen.

MijnPensioen

Wat is er voor uw partner geregeld?
Als u overlijdt terwijl u in dienst bent, krijgt uw partner een partnerpensioen. Als u samenwoont zijn er voorwaarden. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen totdat hij of zij AOW krijgt. Heeft u zelf een Anw-hiaatverzekering geregeld? Dan krijgt uw partner hiervan ook een uitkering.

Gaat u uit dienst?
En neemt u uw pensioenkapitaal bij ons niet mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder (waardeoverdracht)? Als u vóór uw pensioendatum overlijdt, krijgt uw partner uit dit pensioenkapitaal een partnerpensioen.

Overlijdt u na uw pensioendatum?
Dan is het partnerpensioen afhankelijk van uw pensioenkapitaal en van de keuzes die u bij pensionering heeft gemaakt.

Wat is er voor uw kinderen geregeld?
Overlijdt u terwijl u in dienst bent? Dan krijgen uw kinderen tot 21 jaar wezenpensioen. Als uw kind studeert, geldt het wezenpensioen tot 27 jaar. Bekijk alle voorwaarden. Als u uit dienst bent, heeft uw kind geen recht op wezenpensioen. Behalve wanneer er geen partner is. Na uw pensionering is er geen wezenpensioen geregeld.

Als u een ex-partner heeft
Het partnerpensioen is in deze pensioenregeling verzekerd. Gaat u uit elkaar en overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan gebruiken we een deel van uw pensioenkapitaal voor partnerpensioen voor uw ex-partner. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan kan uw ex-partner recht krijgen op bijzonder partnerpensioen. Als u uit elkaar gaat, reserveren we dit deel van uw partnerpensioen voor uw ex-partner. Het gaat dan om het partnerpensioen uit het pensioenkapitaal dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging.

Wat moeten uw nabestaanden doen?
We nemen zelf contact op met uw nabestaanden. Uw nabestaanden krijgen binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen. Als u in het buitenland woont, is het belangrijk dat uw overlijden gemeld wordt bij ons pensioenfonds.

  • Woont u samen? Zorg ervoor dat uw partner voordat u overlijdt bij ons is aangemeld. Hoe u dit regelt, leest u bij samenwonen.
  • Heeft u een stief- of pleegkind? Zorg ervoor dat uw kind voordat u overlijdt bij ons is aangemeld en door ons is geaccepteerd.
  • Woont u in het buitenland? Geef de gegevens van uw partner en/of kinderen altijd zelf aan ons door via contact.
  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner en woont u in Nederland? Dan hoeft u niets te regelen.