Overlijden

Overlijdt u? Dan kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

Bent u al met pensioen gegaan? En koos u ervoor om het partnerpensioen voor een deel of helemaal om te zetten in extra ouderdomspensioen? Dan krijgt uw partner geen of minder partnerpensioen als u overlijdt. Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) bij MijnPensioen.

MijnPensioen

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Het pensioenfonds neemt zelf contact op met uw nabestaanden. Uw nabestaanden krijgen binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen. Als u in het buitenland woont, is het belangrijk dat uw overlijden gemeld wordt bij ons pensioenfonds.

  • Woont u samen? Zorg ervoor dat uw partner bij het pensioenfonds is aangemeld via MijnPensioen.
  • Woont u in het buitenland? Geef de gegevens van uw partner en/of kinderen altijd zelf door aan ons pensioenfonds.
  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner en woont u in Nederland? Dan hoeft u niets te regelen.

Aanmelden partner