Scheiden

U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. U moet onder andere afspraken maken over uw pensioen.

Wat moet u doen?
Geef binnen 2 jaar na uw scheiding aan ons door welke afspraken u maakt over uw pensioen. Hier leggen we dat kort uit. In de brochure Scheiden staat het wat uitgebreider.

Brochure Scheiden

Verevening van pensioen
Uw partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk is opgebouwd. Dit heet verevening. Deze verdeling geldt ook voor eventueel extra pensioen (Flexioen en Netto Flexioen).

U kunt samen ook andere afspraken maken. Deze afspraken legt u vast in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant.

Uw partner heeft daarnaast recht op het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. Dit heet bijzonder partnerpensioen.

U kiest voor verevening
Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid: 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het verdelen van uw pensioen.

U maakt samen andere afspraken
Geef deze afspraken aan op het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Stuur het formulier naar ons, samen met een (gewaarmerkte) kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of scheidingsconvenant. We hebben alleen een kopie nodig van:

 • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
 • de pagina met pensioenafspraken
 • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een (gewaarmerkte) kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een (gewaarmerkte) kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

U geeft uw afspraken door via 'Afspraken doorgeven na scheiding'.

Afspraken doorgeven na scheiding

Hoe kan uw partner afzien van bijzonder partnerpensioen?
Hoe regelt u het bijzonder partnerpensioen? U kunt samen afspreken dat uw ex-partner afziet van het partnerpensioen dat tot de scheiding is opgebouwd (bijzonder partnerpensioen). U en uw ex-partner moeten hiervoor beiden een handtekening zetten. Hiervoor gebruikt u de 'Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen'.

Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen

Moet u uw partner afmelden?
Het pensioenfonds wil geïnformeerd worden over uw scheiding. We hebben deze informatie nodig voor de berekening van uw pensioen.

 • Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
  Dan hoeft u uw partner niet af te melden. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door.
 • Woont u in het buitenland?
  Meld uw partner dan zelf af bij ons pensioenfonds.

Afmelden partner

 • Heeft u een Anw-hiaatverzekering afgesloten voor uw partner?
  Heeft u een Anw-hiaatverzekering afgesloten voor uw partner? De Anw-hiaatverzekering stopt automatisch op het moment dat uw scheiding geregistreerd is. U hoeft hiervoor niets te doen.