Scheiden

Gaat u scheiden? Of beëindigt u een geregistreerd partnerschap? Maak dan afspraken over uw pensioen. Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling heet verevening. Deze verevening geldt ook voor eventueel extra pensioen (Flexioen en Netto Flexioen). U kunt samen andere afspraken maken. U legt uw afspraken vast in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een echtscheidingsconvenant.

Wat moet u doen?

U kiest voor verevening
Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij het pensioenfonds. Gebruik hiervoor het formulier van de overheid 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding' en stuur het formulier naar ons. Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het verdelen van uw pensioen.

U maakt samen andere afspraken
Geef deze afspraken aan op het 'Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding'. Stuur het formulier naar ons, samen met een gewaarmerkte kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of echtscheidingsconvenant. Stuur ons niet het volledige document. We hebben alleen een kopie nodig van:

  • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  • de pagina met pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een gewaarmerkte kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een gewaarmerkte kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig. 

Afspraken doorgeven na scheiding

Bijzonder partnerpensioen
Na een relatiebreuk heeft uw ex-partner als u overlijdt ook recht op (een deel van) het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Uw ex-partner kan afzien van bijzonder partnerpensioen. U en uw ex-partner moeten hiervoor beiden een handtekening zetten. Deze afspraak moet dan duidelijk in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of echtscheidingsconvenant staan.

Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen

Moet u uw partner afmelden?

Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u in Nederland?
Dan hoeft u uw partner niet af te melden. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door.

Woont u in het buitenland?
Meld uw partner dan zelf af bij ons pensioenfonds.

Afmelden partner

Heeft u een Anw-hiaatverzekering afgesloten voor uw partner?
De Anw-hiaatverzekering stopt automatisch op het moment dat uw scheiding geregistreerd is. U hoeft hiervoor niets te doen.

In de brochure Scheiden vindt u meer informatie.

Brochure Scheiden (pdf)