Scheiden

Gaat u scheiden? Of beëindigt u uw geregistreerd partnerschap? Maak dan afspraken over uw pensioen. Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het ouderdomspensioen en eventueel pensioen uit Bruto Flexioen en Netto Flexioen. Dit heet verevening van pensioen. Uw ex-partner kan daarnaast recht hebben op een deel van uw partnerpensioen, het bijzonder partnerpensioen. U kunt over de verdeling van uw pensioen samen andere afspraken maken.

Wat moet u doen?
Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan af bij ons pensioenfonds. Log in op MijnPensioen en kies bij Formulieren voor Echtscheiding buitenland. Woont u in Nederland? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente waar u woont geeft uw scheiding aan ons door.

Partner afmelden buitenland

U kiest voor verevening
Meld dit dan binnen 2 jaar na uw scheiding bij ons. Gebruik hiervoor het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Na 2 jaar is verevening via ons pensioenfonds niet meer mogelijk. U regelt de verdeling van uw pensioen dan zelf met uw ex-partner.

U maakt samen andere afspraken
Geef deze afspraken aan op het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding. Stuur het formulier naar ons, samen met een gewaarmerkte kopie uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of echtscheidingsconvenant. Stuur ons niet het volledige document. We hebben alleen een kopie nodig van:

  • de 1e pagina met de namen van u en uw ex-partner
  • de pagina met pensioenafspraken
  • de laatste pagina met de handtekening van u en uw ex-partner

Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland afgesloten? Stuur dan ook een gewaarmerkte kopie van uw huwelijksakte of partnerschapsakte mee. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland beëindigd? Dan hebben we ook een gewaarmerkte kopie van het bewijs van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap nodig.

U levert het Mededelingsformulier en andere documenten aan via MijnPensioen. Kies bij Formulieren voor Afspraken doorgeven na scheiding.

Afspraken doorgeven na scheiding

U bent bij ons verzekerd voor partnerpensioen
Het partnerpensioen is in deze pensioenregeling verzekerd. Gaat u scheiden en overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan gebruiken we een deel van uw pensioenkapitaal voor partnerpensioen voor uw ex-partner. Overlijdt u na uw pensioendatum?  Dan kan uw ex-partner recht krijgen op bijzonder partnerpensioen. Als u uit elkaar gaat, reserveren we dit deel van uw partnerpensioen voor uw ex-partner. Het gaat dan om het partnerpensioen uit het kapitaal dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging.

Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling? Dan heeft u ook partnerpensioen opgebouwd. Hiervoor gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor uw pensioenbedragen op uw pensioenoverzicht (UPO) in MijnPensioen (Mijn archief).

Wel of geen bijzonder partnerpensioen
U kunt samen afspreken dat uw ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen. U en uw ex-partner moeten hiervoor beiden een handtekening zetten. Deze afspraak moet dan duidelijk in uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of echtscheidingsconvenant staan.

U geeft uw afspraken door via MijnPensioen. Kies bij Formulieren voor Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen.

Afstandsverklaring bijzonder partnerpensioen

Heeft u een Anw-hiaatverzekering afgesloten voor uw partner?
De Anw-hiaatverzekering stopt automatisch op het moment dat uw scheiding geregistreerd is. U hoeft hiervoor niets te doen.