Trouwen of partnerregistratie

U gaat trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap af. Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen.

Wat is er voor uw partner geregeld?
U bent verzekerd voor partnerpensioen zolang u in dienst bent. Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen totdat zijn of haar AOW ingaat.

Gaat u uit dienst en neemt u het pensioenkapitaal dat u bij ons opbouwde niet mee naar een andere pensioenuitvoerder? Als u vóór uw pensioendatum overlijdt, krijgt uw partner uit dit pensioenkapitaal een partnerpensioen. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan is het partnerpensioen afhankelijk van de keuzes die u bij pensionering heeft gemaakt.

Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling? Dan heeft u ook partnerpensioen opgebouwd. Voor dit partnerpensioen gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor uw pensioenbedragen bij MijnPensioen.

MijnPensioen

Wat moet u doen?
Uw partner krijgt automatisch recht op partnerpensioen. De gegevens van uw partner moeten wel bij ons bekend zijn.

  • Woont u in Nederland?
    U hoeft uw partner niet bij ons aan te melden. De gemeente waar u woont geeft de gegevens van uw partner aan ons door.
  • Woont u in het buitenland?
    Meld uw partner dan zelf bij ons aan. Log in op MijnPensioen en kies bij Formulieren voor het formulier Huwelijk buitenland. Stuur ook een kopie van uw trouwakte of partnerschapsakte mee.

Partner aanmelden buitenland

Anw-hiaatverzekering
U kunt voor uw partner een Anw-hiaatverzekering afsluiten. Als u overlijdt, krijgt uw partner een extra uitkering totdat hij of zij AOW krijgt. Sluit u deze verzekering binnen 3 maanden nadat u trouwde of geregistreerd partner werd af? Dan heeft u daarvoor geen gezondheidsverklaring nodig.

Anw-hiaatverzekering aanvragen