Uit dienst

Als u uit dienst gaat, stopt de opbouw van uw pensioenkapitaal bij Rabobank Pensioenfonds. Uw werkgever meldt u uit dienst bij ons pensioenfonds.

Geef uw privé-e-mailadres aan ons door
Dan blijft u altijd goed geïnformeerd over uw pensioen. Log in op MijnPensioen en ga naar Snel regelen, Mijn contactgegevens wijzigen.

MijnPensioen

Wat moet u weten?

  • Het wezenpensioen, het (tijdelijk) partnerpensioen en een eventuele Anw-hiaatverzekering zijn verzekerd en vervallen als u uit dienst gaat. Bent u arbeidsongeschikt en gaat u uit dienst? Dan blijft een deel van het (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd. 
  • U kunt uw pensioenkapitaal bij ons meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Vraag waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder aan.

Kiest u niet voor waardeoverdracht? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij ons pensioenfonds:

  • De pensioenrichtleeftijd in onze pensioenregeling is 68 jaar. Krijgt u al eerder AOW? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in. U kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Bekijk uw pensioenkeuzes.
  • Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Lees wat er dan geregeld is.
  • U maakt in onze pensioenregeling op uw 58e een 1e keuze voor een stabiel of een variabel pensioen.
  • Heeft u Bruto Flexioen of Netto Flexioen? Dan kunt u geen bedragen meer inleggen. Op uw pensioendatum wordt uw Flexioen-kapitaal omgezet naar een stabiel of een variabel pensioen. U volgt daarin de keuze die u voor uw pensioen bij ons heeft gemaakt.

Wat moet u verder weten?

  • Bij MijnPensioen vindt u uw pensioenbedragen, documenten en persoonlijke gegevens. U kunt hier ook berekeningen maken of wijzigingen doorgeven.
  • U krijgt van ons binnen 3 maanden een pensioenoverzicht. Hierop staan alle bedragen die u bij Rabobank Pensioenfonds heeft opgebouwd.
  • Jaarlijks krijgt u van ons een pensioenoverzicht in MijnPensioen.