Uit dienst

U gaat uit dienst bij de Rabobank. Wat moet u voor uw pensioen regelen? Gaat u buiten de Rabobank werken? Dan bent u niet langer deelnemer aan het Rabobank Pensioenfonds. Uw pensioenopbouw bij ons stopt aan het eind van de maand waarin u uit dienst gaat.

Wat moet u doen?

 • Uw werkgever meldt u af bij ons pensioenfonds. U hoeft dit zelf niet te doen.
 • Uw Anw-hiaatverzekering stopt vanzelf als u uit dienst gaat. U hoeft deze zelf niet stop te zetten.
 • U krijgt van ons binnen 3 maanden een pensioenoverzicht. Hierop staan alle bedragen die u bij het Rabobank Pensioenfonds heeft opgebouwd.
 • U vindt daarna ieder jaar uw pensioenoverzicht bij MijnPensioen.
 • Wij sturen u eens in de 5 jaar een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Kijk hoeveel pensioen u heeft opgebouwd
U ziet in MijnPensioen hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ga daar naar Mijn pensioen plannen. Vul de datum in waarop u uit dienst ging of gaat.

MijnPensioen

Wat moet u verder weten?

 • Gaat u buiten de Rabobank werken?
  Dan kunt u uw Rabobank-pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. We noemen dit waardeoverdracht. Vraag uw waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar aan.
 • Wilt u meer partnerpensioen?
  Dan kunt u nu een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen. Neem hiervoor binnen 3 maanden nadat u uit dienst gaat contact met ons op. Dit kan ook vlak voordat u met pensioen gaat.

Lees ook de vragen en antwoorden over uit dienst gaan.

Uit dienst

Uw pensioenopbouw stopt aan het einde van de maand waarin u uit dienst gaat.

U kunt vanaf 57 jaar met pensioen.

Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw pensioen lager. Het pensioen moet over meer jaren worden verdeeld. Ook heeft u over minder jaren pensioen opgebouwd. U kunt een berekening maken via MijnPensioen bij Mijn pensioen plannen.
Nee, het is bij het Rabobank Pensioenfonds niet mogelijk om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten nadat uw dienstverband is beëindigd.
Als u uit dienst gaat of boventallig wordt, stopt de opbouw van het levenslange partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen komt te vervallen. Helaas kunt u deze verzekering niet vrijwillig voortzetten bij het pensioenfonds. Overweegt u om zelf iets te regelen voor uw partner, zoals een aanvullende overlijdensrisicoverzekering? Overleg dan met uw financieel adviseur.
De Anw-hiaatverzekering heeft u via uw werkgever bij Interpolis afgesloten. Het is hierbij noodzakelijk om een dienstverband bij Rabobank te hebben. Helaas is het niet mogelijk om de verzekering na uitdiensttreding voort te zetten. Overweegt u om zelf iets te regelen voor uw partner, zoals een aanvullende overlijdensrisicoverzekering? Overleg dan met uw financieel adviseur.
Ja, eerder met pensioen gaan heeft gevolgen voor uw WW-uitkering. Pensioen telt mee als inkomen en wordt op uw WW-uitkering in mindering gebracht. Kijkt u op uwv.nl voor meer informatie.

Als u uit dienst bent, is het niet mogelijk om uw levensloopsaldo te gebruiken om uw pensioen bij het Rabobank Pensioenfonds aan te vullen. Als u aansluitend aan uw dienstverband volledig met pensioen gaat, is het beperkt mogelijk om uw pensioen aan te vullen via levensloop. Kijkt u op het HR Portaal voor meer informatie.

Ja, er zijn bij het Rabobank Pensioenfonds meerdere mogelijkheden om uw pensioen aan te passen aan uw eigen wensen. U kunt eerder met pensioen, u kunt gedeeltelijk met pensioen, u kunt kiezen voor tijdelijk een hoger of lager pensioen of een AOW-overbruggingspensioen. Ook kunt u ervoor kiezen om uw partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Andersom kan ook. In MijnPensioen ziet u wat de diverse mogelijkheden voor u betekenen.

Het Rabobank Pensioenfonds probeert ieder jaar de opgebouwde pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet indexatie. Indexatie is alleen mogelijk als het fonds voldoende financiële middelen heeft.