Uit dienst

U gaat uit dienst bij de Rabobank. Wat moet u voor uw pensioen regelen? Als u niet meer bij de Rabobank werkt, bent u niet langer deelnemer aan het Rabobank Pensioenfonds. Uw pensioenopbouw bij ons stopt aan het eind van de maand waarin u uit dienst gaat.

Wat moet u weten?

 • Uw werkgever meldt u af bij ons pensioenfonds. U hoeft dit zelf niet te doen.
 • Uw Anw-hiaatverzekering stopt vanzelf als u uit dienst gaat. U hoeft deze verzekering niet zelf stop te zetten.
 • U krijgt van ons binnen 3 maanden een pensioenoverzicht. Hierop staan alle bedragen die u bij het Rabobank Pensioenfonds heeft opgebouwd.
 • U vindt daarna ieder jaar uw pensioenoverzicht bij MijnPensioen.
 • Wij sturen u eens in de 5 jaar een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.
 • Geef uw privé-e-mailadres aan ons door. U doet dat via MijnPensioen. Bij Contactgegevens kunt u uw gewijzigde gegevens doorgeven.

Kijk hoeveel pensioen u heeft opgebouwd
U ziet in MijnPensioen hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ga daar naar Mijn pensioen plannen. Vul de datum in waarop u uit dienst ging of gaat.


MijnPensioen

Wat moet u verder weten?

 • Gaat u buiten de Rabobank werken?
  Dan kunt u uw Rabobank-pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. We noemen dit waardeoverdracht. Vraag uw waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar aan.
 • Wilt u meer partnerpensioen?
  Dan kunt u nu een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen. Neem hiervoor binnen 2 maanden nadat u het 'pensioenoverzicht einde deelneming' ontvangt, contact met ons op. U kunt uw ouderdomspensioen ook vlak voordat u met pensioen gaat nog omzetten in partnerpensioen.

Lees ook de vragen en antwoorden over uit dienst gaan.

Uit dienst gaan

Uw pensioenopbouw stopt aan het einde van de maand waarin u uit dienst gaat.
Nee, het is bij het Rabobank Pensioenfonds niet mogelijk om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten nadat uw dienstverband is beëindigd.
Als u uit dienst gaat, stopt de opbouw van het levenslange partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen komt te vervallen. Helaas kunt u deze verzekering niet vrijwillig voortzetten bij het pensioenfonds. Overweegt u om zelf iets te regelen voor uw partner, zoals een aanvullende overlijdensrisicoverzekering? Overleg dan met uw financieel adviseur.
De Anw-hiaatverzekering heeft u via uw werkgever bij Interpolis afgesloten. Het is hierbij noodzakelijk om een dienstverband bij Rabobank te hebben. Helaas is het niet mogelijk om de verzekering na uitdiensttreding voort te zetten. Overweegt u om zelf iets te regelen voor uw partner, zoals een aanvullende overlijdensrisicoverzekering? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Ja, er zijn bij het Rabobank Pensioenfonds meerdere mogelijkheden om uw pensioen aan te passen aan uw eigen wensen. U kunt eerder met pensioen, u kunt gedeeltelijk met pensioen, u kunt kiezen voor tijdelijk een hoger of lager pensioen of een AOW-overbruggingspensioen. Ook kunt u ervoor kiezen om uw partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Andersom kan ook. In MijnPensioen ziet u wat de diverse mogelijkheden voor u betekenen.

MijnPensioen

Het Rabobank Pensioenfonds probeert ieder jaar de opgebouwde pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet indexatie. Indexatie is alleen mogelijk als het fonds voldoende financiële middelen heeft. Kijk voor meer informatie bij Verhoging pensioenen.

Aan het einde van de maand waarin u uit dienst gaat stopt u met opbouw van extra pensioen via Flexioen. Wij kopen met uw Flexioen-kapitaal voor u pensioen bij het Rabobank Pensioenfonds. Hoeveel pensioen dat is, berekent het pensioenfonds met omzettingsfactoren. Kijk voor meer informatie bij Flexioen.