Ziek of arbeidsongeschikt

U bent ziek of arbeidsongeschikt. Wat verandert er dan voor uw pensioen?

Korter dan 2 jaar ziek
Als u ziek bent, betaalt uw werkgever uw salaris maximaal 2 jaar (104 weken) door. In het 1e jaar krijgt u volledig salaris. U bouwt dan ook volledig pensioen op. In het 2e jaar krijgt u minimaal 80% van het salaris dat u verdiende voordat u ziek werd. We berekenen uw pensioen over uw salaris. U bouwt dus minder pensioen op.

Langer dan 2 jaar ziek
Als u langer dan 2 jaar ziek bent, krijgt u misschien een arbeidsongeschiktheidspensioen. Wordt u op of na 1 januari 2023 arbeidsongeschikt? Dan heeft uw werkgever dit arbeidsongeschiktheidspensioen ondergebracht bij een externe verzekeraar. Kijk voor meer informatie op het HR-portaal of neem contact op met uw HR-afdeling. Kreeg u vóór 1 januari 2023 al een arbeidsongeschiktheidspensioen van Rabobank Pensioenfonds? Dan blijven we dit pensioen uitkeren.

U blijft pensioen opbouwen
Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt? Dan gaat u door met de opbouw van uw pensioenkapitaal. Rabobank Pensioenfonds neemt de premiebetaling dan deels of helemaal van u over. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage bepaalt welk deel van de premiebetaling we van u overnemen.

Wat moet u doen?

  • Bent u korter dan 2 jaar ziek?
    Dan hoeft u zelf niets te regelen. Uw werkgever geeft uw salarisgegevens aan ons door. Wij passen uw pensioenopbouw hierop aan.
  • Bent u langer dan 2 jaar ziek?
    Verandert uw situatie? Dan passen we uw pensioenopbouw (en eventueel uw arbeidsongeschiktheidspensioen) aan volgens de laatste gegevens van UWV. U hoeft zelf niets door te geven.

Brochure