Ziek of arbeidsongeschikt

U bent ziek of arbeidsongeschikt. Wat verandert er voor uw pensioen? Kijk voor meer informatie over de regelingen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid ook op het HR-portaal.

Korter dan 2 jaar ziek
Als u ziek bent, betaalt uw werkgever uw salaris maximaal 2 jaar (104 weken) door. In het 1e jaar krijgt u volledig salaris. U bouwt dan ook volledig pensioen op. In het 2e jaar krijgt u minimaal 70% van het salaris dat u verdiende voordat u ziek werd. We berekenen uw pensioen over uw salaris. U bouwt dus minder pensioen op.

Langer dan 2 jaar ziek
Als u langer dan 2 jaar ziek bent, mag uw werkgever uw dienstverband opzeggen. U krijgt dan een WIA-uitkering (WIA: Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Het pensioenfonds betaalt mee aan uw pensioenpremie.

Bent u volledig arbeidsongeschikt?
En is er weinig of geen kans op herstel? Dan vult het pensioenfonds uw WIA-uitkering aan tot 80% van uw laatstverdiende inkomen. U betaalt geen pensioenpremie meer.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt?
Dan bestaat uw inkomen uit:

  • uw salaris
  • een aanvullende uitkering van UWV
  • een aanvulling van de werkgever

Na het 3e jaar zetten we deze aanvulling om in een arbeidsongeschiktheidspensioen. U betaalt alleen pensioenpremie over het deel dat u werkt.

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt?
Dan krijgt u een werkgeversaanvulling. U en uw werkgever moeten er samen voor zorgen dat u aan het werk blijft. Lukt dit niet? Dan mag uw werkgever uw dienstverband beëindigen. U heeft dan recht op een WW-uitkering of eventueel bijstand. Uw pensioenopbouw bij het Rabobank Pensioenfonds stopt.

Wat moet u doen?

  • Bent u korter dan 2 jaar ziek?
    Dan hoeft u zelf niets te regelen. Uw werkgever geeft uw salarisgegevens aan ons door. Wij passen uw pensioenopbouw hierop aan.
  • Heeft u een WIA-uitkering?
    Dan betaalt het pensioenfonds mee aan uw pensioenpremie. We doen dat op basis van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Verandert uw situatie? Dan passen we - als dat nodig is - uw pensioenopbouw aan volgens de laatste gegevens van UWV. We krijgen uw gegevens automatisch door.

Brochure