Man in oranje trui checkt financiele situatie
Onze financiële situatie

U leest hier hoe Rabobank Pensioenfonds ervoor staat en wat we met uw premie doen.

3 generaties vissers
Het nieuwe pensioenstelsel

We krijgen een ander pensioenstelsel en daarom ook een nieuwe pensioenregeling. Hoe ver zijn we?

Hoe kunnen we u helpen?

Rabobank Pensioenfonds nieuws 

Afbeelding man aan bureau met telefoon en laptop
Transitieplan voor de nieuwe pensioenregeling is klaar!
Rabobank en de vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling.
afbeelding man met papieren en laptop
Ook weten hoeveel pensioen u later krijgt?
Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat voor u klaar. Hierover heeft u persoonlijk bericht van ons ontvangen. Ga naar MijnPensioen en kijk in Mijn archief.
afbeelding carrousel en blauwe lucht
Instemming resultaat pensioengesprekken cao-partijen
Eind maart 2024 hebben Rabobank en de vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV (cao-partijen) overeenstemming bereikt over de beoogde pensioenregeling per 1 januari 2026.
afbeelding bij banner financiële situatie

Dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds

Om te weten hoe de financiële situatie is van Rabobank Pensioenfonds kijken we naar de dekkingsgraad. Die laat de verhouding zien tussen de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen en het vermogen dat we hebben. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over 1 jaar. Dit helpt Rabobank Pensioenfonds om te besluiten over het financiële beleid. U ziet hier het verloop van onze beleidsdekkingsgraad.

afbeelding Regie voorjaar 2023

Duurzaamheidsinformatie

Een toekomstbestendig pensioen in een leefbare wereld. Dat is wat Rabobank Pensioenfonds nastreeft voor alle deelnemers. We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving, naast het behalen van een goed rendement. We geloven dat we met onze beleggingen invloed hebben op de wereld om ons heen en dat onze keuzes een positief verschil kunnen maken.

Hoe is uw pensioen geregeld?

In Pensioen 1-2-3 leest u hoe uw pensioen geregeld is en wat de belangrijkste onderdelen van uw pensioenregeling bij Rabobank Pensioenfonds zijn.

Bekijk pensioen 1-2-3
Feedback
Chat