VG-Rabobank

Er kunnen verschillende redenen zijn dat u weg bent gegaan bij de Rabobank. Bijvoorbeeld dat u met pensioen bent. Of u hebt een andere baan gevonden. Of u bent gewoon gestopt met werken. Maar in al die gevallen hebt u wel pensioen opgebouwd bij Rabobank Pensioenfonds. Nu komt er een nieuw pensioenstelsel. Dat betekent ook iets voor uw pensioen. Maar hoe praat u hierover mee, als u niet meer bij de Rabobank werkt?

De VG-Rabobank is er voor alle oud-medewerkers van de Rabobank

VG-Rabobank is een vereniging waar oud-medewerkers lid van kunnen worden. Eerst heette het Vereniging Gepensioneerden Rabobank (VGR). Logisch, want in 2000 werd de vereniging opgericht voor en door gepensioneerden. Ruim 21 jaar later zet de vereniging zich in voor meer dan alleen gepensioneerden. De naam dekte de lading niet meer. Steeds meer leden zijn nog lang niet met pensioen. Het zijn namelijk jonge mensen die niet meer bij Rabobank werken.

De vereniging komt op voor de pensioenbelangen van alle oud-medewerkers

Dat doen ze door regelmatig te overleggen. Bijvoorbeeld met het verantwoordingsorgaan van Rabobank Pensioenfonds en met Rabobank. Ze stellen scherpe vragen, brengen onderwerpen onder de aandacht en zoeken samen de beste oplossingen.

De VG-Rabobank is nuttig én leuk

Als lid krijgt u elk kwartaal de RaboBand. Een tijdschrift met actuele artikelen en achtergrondinformatie over bijvoorbeeld uw pensioen. Erg handig. De vereniging is trouwens niet alleen nuttig, lid zijn is ook leuk. Er worden bijvoorbeeld allerlei activiteiten georganiseerd voor leden. Denk aan een dagtripje, een golftoernooi of een vitaliteitsdag. En voor jonge leden is er een apart platform opgericht.

Lid worden?

Meld u aan op vgrabobank.nl/welkom. VG-Rabobank is er voor iedereen die pensioen heeft opgebouwd bij Rabobank Pensioenfonds en niet meer bij Rabobank of een dochteronderneming van Rabobank werkt.

Feedback
Chat