Financiële situatie

Wilt u weten hoe ons pensioenfonds er financieel voor staat? Kijk dan naar onze dekkingsgraad. Die laat de verhouding zien tussen de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen en het vermogen dat we hebben.

Dashboard dekkingsgraad

In het dashboard hierboven wijst de pijl naar de meest recente beleidsdekkingsgraad 
  *
) De vereiste dekkingsgraad vanaf wanneer verhogingen kunnen worden toegekend is 110%. Lees meer in de toelichting.
**) De tbi-grens waarboven volledige indexatie toegepast wordt is 135,7%. Lees meer in de toelichting.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar

Bekijk in de grafiek hoe onze dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden heeft ontwikkeld. De grafiek toont het verloop van de actuele dekkingsgraad (maanddekkingsgraad), de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad en de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Grafiek 1 - Ontwikkeling dekkingsgraad RPF in de afgelopen 12 maanden

De dekkingsgraden per eind mei 2024

  • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze is in mei 2024 met 0,1%-punt gedaald naar 118,0% (eind april 118,1%) en ligt boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad.
  • Eind mei 2024 was de vereiste dekkingsgraad 112,0% (eind april 112,8%). Deze daling komt voornamelijk door een daling van het zakelijke waarden risico.
  • Elke maand kunnen de dekkingsgraden veranderen. De hoogte hangt samen met de waarde van onze beleggingen, de rentestanden en van de levensverwachting van onze deelnemers.
  • De actuele dekkingsgraad per mei 2024 is 118,9%. Eind april 2024 was deze nog 118,1%. Onze dekkingsgraad is in mei gestegen ten opzichte van eind april. Door de stijging van de rente in mei daalde de marktwaarde van onze verplichtingen (technische voorzieningen). Dit had een positief effect op de dekkingsgraad. Het beleggingsresultaat was in mei positief. Het resultaat op de afdekking van rente- en beleggingsrisico’s was negatief. Per saldo was de impact op de dekkingsgraad positief.

Grafiek 2 - Ontwikkeling dekkingsgraad in mei 2024

Effecten dekkingsgraad
Feedback
Chat