Flexioen

Bij het Rabobank Pensioenfonds kunt u extra pensioen opbouwen via Flexioen. Flexioen is een product van Robeco. Robeco heeft de beleggingsadministratie ondergebracht bij ABN AMRO Pension Services (AAPS). Via uw werkgever bepaalt en betaalt u daarvoor zelf de hoogte van de premie, direct vanuit uw brutosalaris. Op uw salarisafschrift ziet u bij Flexioen-ruimte hoeveel u kunt inleggen.

Deelnemen aan bruto Flexioen
U kunt deelnemen aan bruto Flexioen als u in dienst bent en uw pensioengevend salaris lager is dan € 108.612,- (2022). Lees voor u besluit deel te nemen meer informatie over Flexioen in de brochure Flexioen onderaan deze pagina én op het HR-Portaal.

Uw premies komen op uw Flexioen-rekening
AAPS administreert deze rekening en belegt de premies in beleggingsfondsen. Standaard gebeurt dit via het Lifecycle-principe. U kunt ook kiezen voor Zelf beleggen. Via uw persoonlijke portaal bij AAPS kunt u uw beleggingen bekijken.

Aankoop pensioenuitkering
Gaat u met pensioen of gaat u uit dienst? Dan kopen wij met uw Flexioen-kapitaal voor u een pensioenuitkering bij het Rabobank Pensioenfonds. Bij uitdiensttreding informeert uw werkgever ons daarover. Dat is meestal aan het einde van de maand waarin u uit dienst gaat. Zodra wij uw uitdiensttreding verwerkt hebben, geven wij de beleggingsadministratie opdracht om uw Flexioenrekening te beeindigen en de beleggingen te verkopen. Met de beleggingsopbrengst wordt extra pensioen ingekocht. Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan kopen wij met het Flexioen-kapitaal extra partnerpensioen of wezenpensioen in voor uw kinderen. Hoeveel pensioen dat is, berekent het pensioenfonds met omzettingsfactoren. Het pensioenfonds stelt deze factoren elk kwartaal vast. Bekijk de omzettingsfactoren (pdf) of lees meer over het vaststellen van deze factoren in de ABTN (pdf). Wilt u een berekening maken van het pensioen dat u mogelijk uit Flexioen kunt ontvangen? Log dan in op MijnPensioen en kies Mijn pensioen bij. De uitkomst is een inschatting.

Vraag vóór u start met Flexioen een informatieve berekening bij ons aan
U ontvangt daarna van ons een inschatting van het Flexioen-kapitaal dat u met uw premie-inleg mogelijk kunt bereiken op de pensioenrichtdatum (68 jaar). En van het te verwachten pensioen dat u hiermee kunt inkopen op basis van de huidige omzettingsfactoren. Ook ziet u waar uw pensioen ongeveer op uitkomt in 3 verschillende economische situaties.

In 3 stappen vraagt u een informatieve berekening aan

 1. Ga naar contact en kies voor Stuur ons een e-mail.
 2. Kies daarna bij Onderwerp voor 'Ik heb een vraag over een ander onderwerp'.
 3. Geef bij Mijn vraag of opmerking aan dat u een informatieve berekening voor uw Flexioen-kapitaal wilt. Geef ook duidelijk aan voor welk bruto premiebedrag per maand u deze inschatting wilt ontvangen.

U besluit om deel te gaan nemen aan Flexioen

 • Geef aan uw werkgever door hoeveel u wilt storten
  Op het HR-Portaal vind u hoe u de premiestorting door kunt geven. De werkgever houdt de premie in op uw maandsalaris en via Rabobank Pensioenfonds wordt uw inleg verwerkt door AAPS. Daar komt het geld op de specifiek voor u geopende beleggingsrekening.
 • Stort u voor het eerst een premie?
  Dan ontvangt u ter bevestiging halverwege de maand volgend op de 1e premiestorting een welkomstbrief per post. Hierin staat de informatie over het aanmaken van uw persoonlijke account op het portaal van AAPS.
 • Geeft u een e-mailadres door bij de 1e premiestorting?
  Dan ontvangt u automatisch enkele dagen na de welkomstbrief inloggegevens per e-mail. Hiermee kunt u een eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.
 • Heeft u geen e-mailadres doorgegeven?
  Dan wordt in de welkomstbrief gevraagd uw e-mailadres door te geven. Pas nadat AAPS uw e-mailadres heeft ontvangen, kunnen zij de inloggegevens voor het portaal naar u toesturen.
 • Heeft u aan het einde van de maand nog geen bericht van de uitvoerder ontvangen?
  Neem dan telefonisch contact op met AAPS (020 629 88 10).

Brochures Flexioen