Flexioen

Bij het Rabobank Pensioenfonds kunt u extra pensioen opbouwen via Flexioen. Flexioen is een product van Robeco. Via uw werkgever betaalt u daarvoor zelf de premiestorting, direct vanuit uw brutosalaris. Op uw salarisafschrift ziet u bij Flexioen-ruimte hoeveel u kunt inleggen.

Uw premies komen op uw Flexioen-rekening
De uitvoerder van de Flexioen-regeling administreert deze rekening. Robeco belegt de premies in beleggingsfondsen. Standaard gebeurt dit via het Lifecycle-principe. U kunt ook kiezen voor Zelf beleggen. Via uw persoonlijke portaal bij de uitvoerder kunt u uw beleggingen bekijken.

Aankoop pensioenuitkering
Gaat u met pensioen of gaat u uit dienst? Dan kopen wij met uw Flexioen-kapitaal voor u een pensioenuitkering bij het Rabobank Pensioenfonds. Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan kopen wij met het kapitaal extra partnerpensioen of wezenpensioen voor uw kinderen. Hoeveel pensioen dat is, berekent het pensioenfonds met omzettingsfactoren. Het pensioenfonds stelt deze factoren elk kwartaal vast. Bekijk de omzettingsfactoren of lees meer over het vaststellen van deze factoren in de ABTN.

Deelnemen aan Flexioen
U kunt deelnemen aan Flexioen als u in dienst bent en uw salaris lager is dan € 106.086,- (2021). Wilt u een berekening maken van het pensioen dat u mogelijk uit Flexioen kunt ontvangen? Log dan in op MijnPensioen en kies Mijn pensioen bij. De uitkomst is een inschatting.

Start u met Flexioen? Dan kunt u vóór deelname een informatieve berekening bij ons opvragen
U ontvangt daarna van ons een inschatting van het Flexioen-kapitaal dat u met uw premie-inleg mogelijk kunt bereiken op de pensioenrichtdatum (68 jaar). En van het te verwachten pensioen dat u hiermee kunt inkopen op basis van de huidige omzettingsfactoren. Ook ziet u waar uw pensioen ongeveer op uitkomt in 3 verschillende economische situaties. U kunt deze informatieve berekening 1 keer opvragen.

Hoe vraagt u de informatieve berekening aan?
  • Ga naar contact en kies voor Stuur ons een e-mail.
  • Kies daarna bij Onderwerp voor 'Ik heb een vraag over een ander onderwerp'.
  • Geef bij Mijn vraag of opmerking aan dat u een informatieve berekening voor uw Flexioen-kapitaal wilt. Geef ook duidelijk aan voor welk bruto premiebedrag per maand u deze inschatting wilt ontvangen.

Meer over Flexioen, Lifecycle beleggen of Zelf beleggen leest u in brochures. Informatie over Flexioen vindt u ook op het HR-Portaal.

Brochures Flexioen