Kinderen

U krijgt een kind of heeft kinderen. Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen.

Wat moet u regelen voor wezenpensioen?

Woont u in Nederland? U hoeft uw kind(eren) niet bij ons aan te melden. We krijgen uw gegevens van de gemeente waar u woont. Als u overlijdt, nemen wij contact op met uw nabestaanden.

  • Woont u in het buitenland? Geef de geboorte van uw kind dan wel aan ons door via het contactformulier bij contact.
  • Heeft u stief- of pleegkinderen? Worden worden deze kinderen door u als eigen kinderen onderhouden en opgevoed? Dan kunnen ze in aanmerking komen voor wezenpensioen. Meld hen bij ons aan via het contactformulier bij contact, We gaan na of u aan alle voorwaarden voldoet. U krijgt daarna bericht van ons.

Contact

Wat is er voor uw kinderen geregeld?

U bent verzekerd voor wezenpensioen. Als u in dienst bent en overlijdt, krijgen uw kinderen wezenpensioen. We stellen daarbij wel voorwaarden. Gaat u uit dienst? Dan vervalt de verzekering voor het wezenpensioen. Als u overlijdt, is er voor uw kinderen geen wezenpensioen. Behalve wanneer er geen partner is. Na uw pensionering is er geen wezenpensioen geregeld.

Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling? Dan heeft u ook wezenpensioen opgebouwd. Hiervoor gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor uw pensioenbedragen bij MijnPensioen.

MijnPensioen

Dit zijn de voorwaarden voor wezenpensioen
  • Stief- of pleegkind: uw kind is voordat u overlijdt bij ons aangemeld en door ons geaccepteerd.
  • Uw kind is nog geen 21 jaar, of
  • Uw kind is nog geen 27 jaar én uw kind studeert (voltijd) op het moment van uw overlijden.

Let op: als uw kind studeert, vragen wij jaarlijks om een studieverklaring. Daarmee controleren we of uw kind op dat moment aan de voorwaarden voldoet voor het ontvangen van verlengd wezenpensioen. Het wezenpensioen stopt als uw kind ons geen studieverklaring stuurt. Een eenmaal gestopt wezenpensioen kan niet meer herleven.

Feedback
Chat