Klachten en geschillen

Bij klachten over de dienstverlening van Rabobank Pensioenfonds of de pensioenuitvoerder is het Klant Contact Center uw 1e aanspreekpunt. Het Klant Contact Center zoekt samen met u naar een oplossing. In de klachtenprocedure is vastgelegd wat de formele gang van zaken bij klachten en geschillen is.

Dit zijn de stappen

De volgorde is belangrijk:

 1. Geef de klacht door aan de pensioenuitvoerder (Achmea Pensioenservices).
 2. Niet tevreden met het antwoord van de pensioenuitvoerder? Geef de klacht door aan het bestuur van Rabobank Pensioenfonds.
 3. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Geef de klacht door aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen voor advies.
 4. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Of niet verder gekomen met het advies? Ga dan naar de rechter.

Klachtenprocedure (pdf)

Deze Klachten- en geschillenprocedure wordt geplaatst op de website van Rabobank Pensioenfonds en wordt ook op verzoek van belanghebbende beschikbaar gesteld.

Onze klachtenprocedure

U kunt erop vertrouwen dat uw pensioen bij ons in goede handen is. Daarom houden we altijd rekening met uw belang. Bent u ergens niet tevreden over? Dat kan natuurlijk. Graag horen wij dat om zo samen een oplossing te zoeken. Op deze pagina leest u waar u terecht kunt met uw klacht.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld of geïnformeerd bent? Of bent u het niet eens met de manier waarop wij de regels toepassen? Dan kunt u hierover een klacht naar ons Klant Contact Center sturen.

 

U geeft uw klacht aan ons door op 1 van deze manieren:

Noem daarbij altijd uw relatienummer. Dat nummer begint altijd met xyz. Het relatienummer vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of bovenaan onze brieven.

Ons Klant Contact Center behandelt uw klacht binnen 4 weken

Heeft u ons een klacht gestuurd? Dan proberen we die zo snel mogelijk te behandelen. Binnen 5 werkdagen hoort u van ons wanneer u een reactie krijgt. Dat is in ieder geval binnen 4 weken nadat u ons uw klacht stuurde. Hebben we dan nog extra informatie van u nodig? Dan kunnen we de 4 weken verlengen. Dat doen we met het aantal dagen dat u nodig heeft om de extra informatie op te sturen.

Bent u niet tevreden met de reactie op uw klacht door het Klant Contact Center?

Dan kunt u dit laten weten aan ons bestuur. Laat dit binnen 2 weken nadat u onze reactie op uw klacht ontving aan ons weten. Het bestuur onderzoekt dan uw klacht.

U geeft uw klacht aan ons bestuur door op 1 van deze manieren:

Noem daarbij altijd uw relatienummer. Dat nummer begint altijd met xyz. Het relatienummer vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of bovenaan onze brieven.

U krijgt van het bestuur binnen 6 weken een reactie op uw klacht

Ons bestuur behandelt uw klacht zo snel mogelijk. Het bestuur laat u binnen 5 werkdagen weten hoe lang zij nodig hebben. Zij geven ook aan waar u vragen kunt stellen over de behandeling van uw klacht. Wij kunnen u om meer informatie vragen over de klacht. De behandelingstijd kan dan langer zijn. We verlengen de periode van 6 weken dan met het aantal dagen dat u nodig heeft om de extra informatie op te sturen.

Bent u niet tevreden met de reactie van het bestuur of doen wij langer dan 12 weken over de behandeling van uw klacht?

Dit noemen we een geschil. Dan kunt u dit laten weten aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. De Geschilleninstantie Pensioenenfondsen is een aparte, onafhankelijke organisatie. Die bemiddelt tussen u en ons of doet een uitspraak over uw ingediende klacht. U bereikt de Geschilleninstantie Pensioenfondsen via:

Bent u het niet eens met de uitkomst van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen?

Dan kunt u met uw geschil nog naar de burgerlijke rechter gaan. Meer informatie hierover vindt u op rechtspraak.nl. U kunt met uw geschil ook gelijk naar de burgerlijke rechter gaan in plaats van naar de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Welke klachten kunt u indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen?
U kunt niet alle klachten indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. U kunt alleen klachten indienen die gaan over de pensioenregeling. Bijvoorbeeld:

 • Als u het niet eens bent over het bedrag van uw pensioen.
 • Over wat u van ons krijgt als u arbeidsongeschikt bent.
 • Over de informatie die u van ons krijgt.
 • Als wij een bedrag bij u hebben terug gevraagd en u het daar niet mee eens bent.

Weet u niet zeker of u uw klacht kan indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen? Dan kunt u dit altijd vragen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Wij behandelen uw klachten volgens 3 waarden
 1. Ontvankelijk: wij staan altijd open voor klachten. Wij zetten u en uw klachten centraal.
 2. Klantgevoelig: wij houden altijd rekening met het belang van u, de deelnemer. Dat wil zeggen dat wij zo veel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke situatie.
 3. Lerend: uw ingeleverde klachten zorgen ervoor dat wij onze klachtenservice kunnen verbeteren. Wij leren van uw klachten en uw tevredenheid over onze klachtenservice.

Deze 3 eigenschappen staan in de Gedragslijn “Goed omgaan met klachten”. Deze Gedragslijn sluit aan bij de Wet toekomst pensioenen.

Bij klachten over de dienstverlening van Rabobank Pensioenfonds of de pensioenuitvoerder is het Klant Contact Center uw 1e aanspreekpunt. Het Klant Contact Center zoekt samen met u naar een oplossing. In de klachtenprocedure is vastgelegd wat de formele gang van zaken bij klachten en geschillen is.

Dit zijn de stappen

De volgorde is belangrijk:

 1. Geef de klacht door aan de pensioenuitvoerder (Achmea Pensioenservices).
 2. Niet tevreden met het antwoord van de pensioenuitvoerder? Geef de klacht door aan het bestuur van Rabobank Pensioenfonds.
 3. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Geef de klacht door aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen voor advies.
 4. Niet tevreden met het antwoord van het bestuur? Of niet verder gekomen met het advies? Ga dan naar de rechter.

Klachtenprocedure (pdf)

Deze Klachten- en geschillenprocedure wordt geplaatst op de website van Rabobank Pensioenfonds en wordt ook op verzoek van belanghebbende beschikbaar gesteld.

Onze klachtenprocedure

U kunt erop vertrouwen dat uw pensioen bij ons in goede handen is. Daarom houden we altijd rekening met uw belang. Bent u ergens niet tevreden over? Dat kan natuurlijk. Graag horen wij dat om zo samen een oplossing te zoeken. Op deze pagina leest u waar u terecht kunt met uw klacht.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Bent u niet tevreden over hoe u behandeld of geïnformeerd bent? Of bent u het niet eens met de manier waarop wij de regels toepassen? Dan kunt u hierover een klacht naar ons Klant Contact Center sturen.

 

U geeft uw klacht aan ons door op 1 van deze manieren:

Noem daarbij altijd uw relatienummer. Dat nummer begint altijd met xyz. Het relatienummer vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of bovenaan onze brieven.

Ons Klant Contact Center behandelt uw klacht binnen 4 weken

Heeft u ons een klacht gestuurd? Dan proberen we die zo snel mogelijk te behandelen. Binnen 5 werkdagen hoort u van ons wanneer u een reactie krijgt. Dat is in ieder geval binnen 4 weken nadat u ons uw klacht stuurde. Hebben we dan nog extra informatie van u nodig? Dan kunnen we de 4 weken verlengen. Dat doen we met het aantal dagen dat u nodig heeft om de extra informatie op te sturen.

Bent u niet tevreden met de reactie op uw klacht door het Klant Contact Center?

Dan kunt u dit laten weten aan ons bestuur. Laat dit binnen 2 weken nadat u onze reactie op uw klacht ontving aan ons weten. Het bestuur onderzoekt dan uw klacht.

U geeft uw klacht aan ons bestuur door op 1 van deze manieren:

Noem daarbij altijd uw relatienummer. Dat nummer begint altijd met xyz. Het relatienummer vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of bovenaan onze brieven.

U krijgt van het bestuur binnen 6 weken een reactie op uw klacht

Ons bestuur behandelt uw klacht zo snel mogelijk. Het bestuur laat u binnen 5 werkdagen weten hoe lang zij nodig hebben. Zij geven ook aan waar u vragen kunt stellen over de behandeling van uw klacht. Wij kunnen u om meer informatie vragen over de klacht. De behandelingstijd kan dan langer zijn. We verlengen de periode van 6 weken dan met het aantal dagen dat u nodig heeft om de extra informatie op te sturen.

Bent u niet tevreden met de reactie van het bestuur of doen wij langer dan 12 weken over de behandeling van uw klacht?

Dit noemen we een geschil. Dan kunt u dit laten weten aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. De Geschilleninstantie Pensioenenfondsen is een aparte, onafhankelijke organisatie. Die bemiddelt tussen u en ons of doet een uitspraak over uw ingediende klacht. U bereikt de Geschilleninstantie Pensioenfondsen via:

Bent u het niet eens met de uitkomst van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen?

Dan kunt u met uw geschil nog naar de burgerlijke rechter gaan. Meer informatie hierover vindt u op rechtspraak.nl. U kunt met uw geschil ook gelijk naar de burgerlijke rechter gaan in plaats van naar de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Welke klachten kunt u indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen?
U kunt niet alle klachten indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. U kunt alleen klachten indienen die gaan over de pensioenregeling. Bijvoorbeeld:

 • Als u het niet eens bent over het bedrag van uw pensioen.
 • Over wat u van ons krijgt als u arbeidsongeschikt bent.
 • Over de informatie die u van ons krijgt.
 • Als wij een bedrag bij u hebben terug gevraagd en u het daar niet mee eens bent.

Weet u niet zeker of u uw klacht kan indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen? Dan kunt u dit altijd vragen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Wij behandelen uw klachten volgens 3 waarden
 1. Ontvankelijk: wij staan altijd open voor klachten. Wij zetten u en uw klachten centraal.
 2. Klantgevoelig: wij houden altijd rekening met het belang van u, de deelnemer. Dat wil zeggen dat wij zo veel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke situatie.
 3. Lerend: uw ingeleverde klachten zorgen ervoor dat wij onze klachtenservice kunnen verbeteren. Wij leren van uw klachten en uw tevredenheid over onze klachtenservice.

Deze 3 eigenschappen staan in de Gedragslijn “Goed omgaan met klachten”. Deze Gedragslijn sluit aan bij de Wet toekomst pensioenen.

Feedback
Chat