Waardeoverdracht

Verandert u van werkgever en gaat u naar een andere pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar)? Dan kunt u uw vorige pensioen (uw pensioenkapitaal of pensioenaanspraken) meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht.

Waardeoverdracht gaat misschien automatisch als u een klein pensioen heeft

Is uw pensioen lager dan € 592,51 bruto per jaar (2024)? Dan mag uw vorige pensioenuitvoerder dit kleine pensioen ook automatisch overdragen. Bekijk daarvoor het laatste pensioenoverzicht dat u krijgt van deze pensioenuitvoerder. Daarop staat of u zelf iets moet doen om uw waardeoverdracht te regelen.

U bent in dienst gekomen. Wat moet u doen?

Vraag bij Rabobank Pensioenfonds waardeoverdracht aan. Dat doet u zo:

  1. Vraag waardeoverdracht aan in MijnPensioen, onder Wat als... ik van baan verander, waardeoverdracht.
  2. Wij vragen de waarde van uw pensioen op bij uw vorige pensioenfonds of pensioenverzekeraar.
  3. U krijgt van ons een opgave. Daarin staat hoeveel uw 'oude' pensioen waard is in onze pensioenregeling.
  4. Bent u het eens met onze opgave? Dan regelen we de waardeoverdracht verder voor u.

MijnPensioen

Let op: in onze pensioenregeling is het partnerpensioen verzekerd
Heeft u bij uw vorige pensioenuitvoerder partnerpensioen opgebouwd en wilt u dit meenemen naar onze pensioenregeling? We voegen de waarde van uw partnerpensioen dan toe aan uw pensioenkapitaal bij ons pensioenfonds. Met dit pensioenkapitaal koopt u pensioen in voor ná uw pensioendatum. Door uw waardeoverdracht wordt het verzekerd partnerpensioen vóór uw pensioendatum niet hoger. Dit kan betekenen dat er niet genoeg partnerpensioen voor uw partner verzekerd is.

U bent uit dienst gegaan. Wat moet u doen?

De opbouw van uw pensioenkapitaal bij ons stopt. Vraag waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt uw pensioenkapitaal ook bij het Rabobank Pensioenfonds laten staan. Heeft u een klein pensioen? Dan regelen wij de waardeoverdracht automatisch voor u. U hoeft zelf dan niets te doen.

Wat moet u verder weten?
  • Waardeoverdracht is niet verplicht. U mag het pensioen ook bij uw vorige pensioenuitvoerder achterlaten. Behalve bij een klein pensioen. Dat wordt automatisch overgedragen als er een nieuwe pensioenuitvoerder is. U krijgt dan van die pensioenuitvoerder later een pensioenuitkering.
  • Waardeoverdracht kan financieel de moeite waard zijn. Of dit in uw geval ook zo is, hangt af van beide pensioenregelingen. Kijk goed naar de voorwaarden van beide regelingen: u hoeft niet meteen te beslissen.
  • Waardeoverdracht tussen 2 pensioenfondsen kan alleen als beide fondsen er financieel goed voor staan. Kijk daarom eerst goed naar de financiële situatie van uw vorige en uw nieuwe pensioenuitvoerder. En wat u krijgt in de oude en de nieuwe situatie.
  • Heeft u maar weinig pensioen bij ons? Dan mag Rabobank Pensioenfonds dit pensioen afkopen als uw pensioen ingaat. U krijgt dan direct 1 pensioenbedrag en geen maandelijks pensioen vanaf uw 68e. Dit heet afkoop.
Feedback
Chat