Privacystatement

U doet mee aan onze pensioenregeling. Achmea Pensioenservices voert het pensioen uit. En zorgt voor de betaling van pensioenen. Dat doen zij namens ons. Daarvoor gebruiken en bewaren zij uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam, adres of burgerservicenummer (BSN). Zij gaan voorzichtig om met uw persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens van u en uw partner
U begint bij ons met het opbouwen van uw pensioen. Daarom hebben wij gegevens van u nodig. En soms ook van uw partner. Daardoor hoeft u belangrijke veranderingen in uw persoonlijke situatie niet zelf aan ons door te geven. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen, scheiden of als u overlijdt. Uw gegevens halen wij uit de Basisregistratie Personen van uw gemeente. Wij mogen onze administratie daaraan koppelen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te helpen
Dit doen wij met uw persoonsgegevens:

  • Wij regelen uw pensioen.
  • U krijgt informatie van ons over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld als uw pensioenregeling verandert.
  • Voor andere doelen hebben wij uw toestemming nodig.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens uw hele leven lang en ook nog daarna. Want (ex-)partners en kinderen krijgen soms nog jarenlang geld vanuit uw pensioen.

Wij hebben afspraken met Achmea Pensioenservices en Robeco om uw privacy te beschermen
Achmea Pensioenservices verwerkt persoonsgegevens namens ons. Robeco doet dat voor de Flexioenregeling. Wij gaan voorzichtig om met uw persoonsgegevens. We hebben daarover afspraken met Achmea Pensioenservices en Robeco. Bijvoorbeeld afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. En afspraken over hoe Achmea Pensioenservices en Robeco de werkzaamheden voor ons fonds moet uitvoeren. De afspraken staan in een overeenkomst.

U heeft een aantal rechten
U kunt ons vragen om:

  • uw persoonsgegevens in te zien.
  • uw persoonsgegevens te veranderen als die niet kloppen.
  • niet al uw gegevens te verwerken.
  • uw persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. Wij hebben uw gegevens dan niet meer.
  • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • uw persoonsgegevens te laten wissen.

Let op: wij kunnen helaas niet altijd doen wat u vraagt. Bijvoorbeeld als wij uw gegevens nodig hebben om uw pensioen te regelen.

Stuur Rabobank Pensioenfonds een e-mail of brief als u iets wilt met uw gegevens
Stuur uw e-mail, of uw brief naar:
Rabobank Pensioenfonds
t.a.v. Klant Contact Center
Postbus 113
3454 ZJ De Meern

Let op: stuur een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs. Dat kan een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart zijn. Zorgt u ervoor dat uw foto en BSN onherkenbaar zijn! Zet bovenaan de kopie ‘AVG-recht’. Wij bewaren uw kopie een jaar.

U hoort binnen 4 weken van ons
Eerst kijken wij of uw identiteit klopt. Daarna beantwoorden wij uw vraag.

U kunt een klacht indienen als u het niet met ons eens bent
Bent u het niet eens met onze afwijzing? Dan kunt u een klacht indienen bij ons of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt ook naar de rechter gaan.

Wij gebruiken cookies op onze website
Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om onze website te laten werken en te verbeteren. Meer informatie leest u in de cookieverklaring.

Mail of bel gerust als u nog vragen heeft
Wij helpen u graag. U bereikt ons via e-mail. U kunt ook bellen naar 030 669 37 77.