Stabiel of variabel pensioen

Vanaf 2023 heeft Rabobank Pensioenfonds een premieregeling. Dit betekent dat u een pensioenkapitaal opbouwt. U zet uw pensioenkapitaal uiterlijk op uw pensioendatum om naar pensioen. U kunt kiezen voor een stabiel of een variabel pensioen. In het jaar waarin u 58 wordt maakt u daarvoor al een eerste keuze.

De keuze voor een stabiel of variabel pensioen geldt alleen voor het kapitaal dat u vanaf 2023 heeft opgebouwd. Het pensioen dat u (mogelijk) voor 2023 opbouwde bij Rabobank Pensioenfonds verandert hierdoor niet.

Bekijk het filmpje
In het filmpje hieronder leggen wij uit wat de keuze voor een stabiel of een variabel pensioen inhoudt.

Watch the video

Stabiel of variabel, dit moet u weten:

In het jaar dat u 58 wordt vragen wij u om een keuze te maken voor een stabiel of variabel pensioen. Omdat in 2023 de keuze voor de eerste keer gemaakt kan worden, kiezen in 2023 alle deelnemers tussen de 58 en 68 jaar voor een stabiel of variabel pensioen.

Kiest u voor een stabiel pensioen?
Als u kiest voor een stabiel pensioen wordt uw pensioenkapitaal de komende jaren geleidelijk omgezet naar pensioen. Dit doen we om risico’s te spreiden. Zo is de hoogte van uw uiteindelijke pensioen niet afhankelijk van de rentestand op één moment.

Per 1 januari van het jaar dat volgt op uw 58e verjaardag wordt 1/10e deel van uw pensioenkapitaal omgezet naar pensioen. De jaren hierna wordt stapsgewijs de rest van uw pensioenkapitaal omgezet naar pensioen. Kijk bij omzetting naar pensioen voor een schema. De rest van uw pensioenkapitaal blijven wij beleggen volgens de lifecycle. In die lifecycle wordt het beleggingsrisico afgebouwd naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt. Zolang u in dienst bent, blijven u en uw werkgever ook premie betalen.

Kiest u voor een variabel pensioen?
We blijven uw hele pensioenkapitaal beleggen tot u met pensioen gaat. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt worden risico’s afgebouwd. Als u uw pensioen in wilt laten gaan, gaat u naar een andere pensioenuitvoerder. Daar blijft uw pensioenkapitaal belegd. U krijgt van die pensioenuitvoerder een variabel pensioen.

Op uw pensioendatum kunt u ook alsnog kiezen voor een stabiel pensioen. Dan blijft u bij ons pensioenfonds. Wij zetten uw pensioenkapitaal dan niet geleidelijk, maar in één keer om naar pensioen. Daardoor zijn de riscio’s minder gespreid.

Geeft u geen keuze door? Dan zetten wij uw pensioenkapitaal in stappen om naar een stabiel pensioen.

Heeft u een keuze gemaakt voor een variabel pensioen? Dan heeft u de mogelijkheid om op uw pensioendatum alsnog te kiezen voor een stabiel pensioen. U kunt er ook voor kiezen om bij uw keuze voor een variabel pensioen te blijven. Dan gaat u uiterlijk op uw 68e naar een andere pensioenuitvoerder.

Heeft u voor een stabiel pensioen gekozen, of geen keuze gemaakt? Dan hebben we uw pensioenkapitaal geleidelijk omgezet naar pensioen. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u stabiel pensioen van Rabobank Pensioenfonds.

Het is belangrijk om te weten wat uw huidige stand van zaken is. Als u daar inzicht in heeft, weet u wat u kunt verwachten. De meest recente gegevens vindt u op MijnPensioen.

MijnPensioen

 

Let op: Het is mogelijk dat u op een later moment opnieuw om een keuze gevraagd wordt
Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dit betekent dat de pensioenregeling van uw werkgever de komende jaren gaat veranderen. Na de overgang naar een regeling onder de nieuwe wetgeving is het mogelijk dat u opnieuw een keuze moet maken.

Veelgestelde vragen

U maakt de keuze voor een stabiel of een variabel pensioen alleen voor het pensioenkapitaal dat u vanaf 2023 heeft opgebouwd. Op MijnPensioen ziet u eenvoudig hoeveel pensioen u straks totaal krijgt van Rabobank Pensioenfonds. U ziet hier het pensioen dat u tot 31 december 2022 heeft opgebouwd, maar ook uw pensioen uit de huidige pensioenregeling die in 2023 is gestart.

Op MijnPensioen bij Mijn pensioenoverzicht kunt u uw spaargeld invullen en pensioen dat u ergens anders opbouwde, kunt u van mijnpensioenoverzicht.nl uploaden. Dan heeft u al uw gegevens compleet en overzichtelijk samen in beeld. U ziet uw pensioen op basis van uw huidige situatie. 

We leggen de 2 keuzes hieronder kort uit en raden u aan ook de video hierover te bekijken:

Kiest u voor een stabiel pensioen dan beweegt uw pensioen na uw pensionering niet meer mee met de beleggingsresultaten. Uw pensioen kan wel meegroeien met prijsstijgingen (indexatie) als de financiële positie van het pensioenfonds dat toelaat. Een verlaging van uw pensioen is mogelijk als de financiële positie van het pensioenfonds sterk verslechtert.

Kiest u voor variabel pensioen, dan gaat u op uw pensioendatum met uw pensioenkapitaal naar een andere pensioenuitvoerder. Daar zet u uw pensioenkapitaal om naar pensioen. Uw pensioen wordt na uw pensionering voor u belegd en beweegt dan ook mee met de ontwikkelingen van de beleggingen. Per jaar wordt uw pensioeninkomen bepaald. Dit kan meer worden, maar ook minder.

De keuze voor een stabiel of variabel pensioen geldt alleen voor het pensioenkapitaal dat u vanaf 2023 opbouwt. Het pensioen dat u misschien voor 2023 al opbouwde bij Rabobank Pensioenfonds verandert hierdoor niet.

Meer weten?
Bekijk de pagina Omzetting naar pensioen.

Als u een persoonlijk advies wilt, kunt u terecht bij een financieel adviseur.

Voordat u 58 wordt, krijgt u bericht van ons om uw keuze te maken. Via MijnPensioen begeleiden we u door het keuzeproces. Ook kunt u uw keuze daar doorgeven. Onder Formulieren vindt u het keuzeformulier.

Als u kiest voor een variabel pensioen, kunt u dat op uw pensioendatum nog aanpassen naar een stabiel pensioen. Als u heeft gekozen voor een stabiel pensioen, kunt u dat nu niet meer aanpassen. 

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dit betekent dat de pensioenregeling van uw werkgever de komende jaren gaat veranderen. Na de overgang naar een regeling onder de nieuwe wetgeving is het mogelijk dat u opnieuw een keuze moet maken.

Maakt u geen keuze? Dan zetten wij uw pensioenkapitaal in stappen om naar een stabiel pensioen. U krijgt hiervan ook een bevestiging.

De keuze voor stabiel of variabel heeft geen gevolgen voor het partnerpensioen dat u eventueel bij ons heeft opgebouwd vóór 2023. 
Bij een keuze voor een stabiel pensioen zetten we uw individuele pensioenkapitaal vanaf uw 58e geleidelijk om naar pensioen. Dat pensioen bestaat uit ouderdomspensioen en partnerpensioen.

Of de keuze voor stabiel of variabel pensioen gevolgen heeft voor uw partnerpensioen is afhankelijk van het moment van overlijden:

o U overlijdt terwijl u nog in dienst bent
In deze situatie heeft de keuze geen gevolgen voor het partnerpensioen dat wordt uitgekeerd als u voor uw pensioendatum zou overlijden. Dat partnerpensioen is namelijk een vast verzekerd bedrag.

o U overlijdt als u niet meer in dienst bent 
Het verzekerde partnerpensioen vervalt op het moment dat u uit dienst gaat. U ontvangt een partnerpensioen dat wordt betaald met het overgebleven pensioenkapitaal. Als u op uw 58e kiest voor een stabiel pensioen, wordt dat geleidelijk lager, omdat er jaarlijks pensioen van wordt gekocht. Dit gaat om ouderdoms- en partnerpensioen die ingaan als u overlijdt nadat u al met pensioen bent. Als u op uw 58e kiest voor een variabel pensioen, gebruiken we uw pensioenkapitaal niet voor de aankoop van ouderdomspensioen en partnerpensioen. Er is dan een groter pensioenkapitaal beschikbaar voor partnerpensioen als u overlijdt voor uw pensioen is ingegaan.

o U overlijdt als u al met pensioen bent
De keuze die u heeft gemaakt voor uw ouderdomspensioen geldt ook voor uw partnerpensioen (stabiel of variabel).

Zolang u in dienst bent, bouwt u pensioen op bij Rabobank Pensioenfonds. Rabobank Pensioenfonds biedt op dit moment geen variabel pensioen aan. Voor een variabel pensioen vraagt u daarom een offerte op bij een andere pensioenuitvoerder. U zet uw pensioenkapitaal dan op uw pensioendatum om naar een variabel pensioen bij die uitvoerder.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de pensioenregeling van Rabobank Pensioenfonds eruitziet na de overgang naar de Wet toekomst pensioenen. We houden u hierover onder andere op de hoogte via de Regie en onze website.

Bij een premieovereenkomst berekenen we de bedragen vanaf 2020 anders.

Is de regeling waaraan u deelneemt een premieovereenkomst (Flexioen)?
Dit vindt u terug op de 1e pagina van het Uniform Pensioenoverzicht. Als dat zo is, ziet u op uw UPO bij het onderdeel ‘Welk pensioen kunt u verwachten?’ een inschatting van het pensioenkapitaal dat u mogelijk bereikt. En van het ouderdomspensioen dat u daarmee op uw 68e naar verwachting kunt inkopen. Vanaf 2020 berekenen we deze inschatting anders en gaan we ook uit van de 2.000 verschillende situaties.

Ja, als u een keuze heeft gemaakt, krijgt u van ons een bevestiging.

Voor beide pensioenen wordt belegd. Maar bij de keuze voor een variabel pensioen wordt uw pensioen ook ná uw pensionering voor u belegd. Uw pensioen beweegt dan ook mee met de ontwikkelingen van de beleggingen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Per jaar wordt uw pensioeninkomen bepaald. Uw pensioen kan meer worden, maar ook minder.

Voor het indexeren van uw pensioen wordt het indexatiebeleid van Rabobank Pensioenfonds gevolgd. Aan de hand van de financiële situatie van het pensioenfonds besluit het bestuur of (gedeeltelijke) indexatie mogelijk is. Als indexatie mogelijk is, verhogen wij elk jaar op 1 juli:

• de opgebouwde pensioenen
• de pensioenen afkomstig uit omzetting van pensioenkapitaal
• de pensioenen die zijn ingegaan
• de premievrije pensioenen

Het pensioenkapitaal in PR2023 wordt niet geïndexeerd. U kunt hier meer lezen over het indexatiebeleid. Variabel pensioen wordt door een pensioenuitvoerder uitgevoerd die u zelf kiest.