Stabiel of variabel pensioen

Vanaf 2023 heeft Rabobank Pensioenfonds een premieregeling. Dit betekent dat u een pensioenkapitaal opbouwt. U zet uw pensioenkapitaal uiterlijk op uw pensioendatum om naar pensioen. U kunt kiezen voor een stabiel of een variabel pensioen. In het jaar waarin u 58 wordt maakt u daarvoor al een eerste keuze.

De keuze voor een stabiel of variabel pensioen geldt alleen voor het kapitaal dat u vanaf 2023 heeft opgebouwd. Het pensioen dat u (mogelijk) voor 2023 opbouwde bij Rabobank Pensioenfonds verandert hierdoor niet.

Bekijk het filmpje
In het filmpje hieronder leggen wij uit wat de keuze voor een stabiel of een variabel pensioen inhoudt.

Watch the video

Stabiel of variabel, dit moet u weten:

In het jaar dat u 58 wordt vragen wij u om een keuze te maken voor een stabiel of variabel pensioen. Omdat in 2023 de keuze voor de eerste keer gemaakt kan worden, kiezen in 2023 alle deelnemers tussen de 58 en 68 jaar voor een stabiel of variabel pensioen.

Kiest u voor een stabiel pensioen?
Als u kiest voor een stabiel pensioen wordt uw pensioenkapitaal de komende jaren geleidelijk omgezet naar pensioen. Dit doen we om risico’s te spreiden. Zo is de hoogte van uw uiteindelijke pensioen niet afhankelijk van de rentestand op één moment.

Per 1 januari van het jaar dat volgt op uw 58e verjaardag wordt 1/10e deel van uw pensioenkapitaal omgezet naar pensioen. De jaren hierna wordt stapsgewijs de rest van uw pensioenkapitaal omgezet naar pensioen. Kijk bij omzetting naar pensioen voor een schema. De rest van uw pensioenkapitaal blijven wij beleggen volgens de lifecycle. In die lifecycle wordt het beleggingsrisico afgebouwd naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt. Zolang u in dienst bent, blijven u en uw werkgever ook premie betalen.

Kiest u voor een variabel pensioen?
We blijven uw hele pensioenkapitaal beleggen tot u met pensioen gaat. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt worden risico’s afgebouwd. Als u uw pensioen in wilt laten gaan, gaat u naar een andere pensioenuitvoerder. Daar blijft uw pensioenkapitaal belegd. U krijgt van die pensioenuitvoerder een variabel pensioen.

Op uw pensioendatum kunt u ook alsnog kiezen voor een stabiel pensioen. Dan blijft u bij ons pensioenfonds. Wij zetten uw pensioenkapitaal dan niet geleidelijk, maar in één keer om naar pensioen. Daardoor zijn de riscio’s minder gespreid.

Geeft u geen keuze door? Dan zetten wij uw pensioenkapitaal in stappen om naar een stabiel pensioen.

Heeft u een keuze gemaakt voor een variabel pensioen? Dan heeft u de mogelijkheid om op uw pensioendatum alsnog te kiezen voor een stabiel pensioen. U kunt er ook voor kiezen om bij uw keuze voor een variabel pensioen te blijven. Dan gaat u uiterlijk op uw 68e naar een andere pensioenuitvoerder.

Heeft u voor een stabiel pensioen gekozen, of geen keuze gemaakt? Dan hebben we uw pensioenkapitaal geleidelijk omgezet naar pensioen. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u stabiel pensioen van Rabobank Pensioenfonds.

Het is belangrijk om te weten wat uw huidige stand van zaken is. Als u daar inzicht in heeft, weet u wat u kunt verwachten. De meest recente gegevens vindt u op MijnPensioen.

MijnPensioen

 

Let op: Het is mogelijk dat u op een later moment opnieuw om een keuze gevraagd wordt
Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dit betekent dat de pensioenregeling van uw werkgever de komende jaren gaat veranderen. Na de overgang naar een regeling onder de nieuwe wetgeving is het mogelijk dat u opnieuw een keuze moet maken.