Bruto Flexioen

Bent u in dienst en is uw pensioengevend salaris lager dan € 137.800,- (in 2024)? Dan kunt u extra pensioenkapitaal opbouwen via Bruto Flexioen. De beleggingsadministratie van Flexioen is vanaf 1 april 2024 ondergebracht bij de uitvoerder van onze basispensioenregeling, Achmea Pensioenservices (APS). Kijk voor meer informatie over Flexioen op het HR-Portaal of neem contact op met uw HR-afdeling.

Extra pensioen opbouwen binnen uw fiscale ruimte
Bij Bruto Flexioen betaalt u maandelijks een premie via uw werkgever, direct vanuit uw brutosalaris. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel premie u maximaal kunt inleggen (kijk bij Flexioen-ruimte). 

Uw beleggingen
De premies worden belegd via het life cycle principe. Daarbij is risico en verwacht rendement van uw beleggingen afgestemd op uw leeftijd. Uw Flexioen-kapitaal wordt in dezelfde life cycle belegd als die voor de basispensioenregeling van Rabobank Pensioenfonds (PR2023). Naarmate uw pensioendatum nadert, wordt er meer belegd in vastrentende waarden. Daarmee nemen de risico’s af, wat een stabiliserend effect heeft op uw verwachte pensioenuitkering.  

Omzetting naar pensioen
Als u met pensioen gaat, zetten wij uw Flexioen-kapitaal om naar pensioen. U volgt daarin de keuze die u voor uw pensioen in PR2023 heeft gemaakt. Koos u voor een stabiel pensioen? Dan blijft u bij ons pensioenfonds. Bij een stabiel pensioen wordt uw pensioenkapitaal in PR2023 vanaf 58 jaar geleidelijk omgezet naar pensioen. Voor uw Flexioen-kapitaal is geleidelijke omzetting niet mogelijk. Dat wordt op uw pensioendatum in één keer omgezet naar pensioen. Als u voor een variabel pensioen koos, dan gaat u – ook met uw Flexioen-kapitaal – naar een andere pensioenuitvoerder. 

Overlijdt u vóór uw pensioendatum?
Dan zetten we uw Flexioen-kapitaal om naar extra partnerpensioen of - als er geen partner is - extra wezenpensioen. We berekenen dit pensioen met deze omzettingsfactoren (pdf). Het bestuur stelt deze factoren elk kwartaal vast. Lees daarover meer in de ABTN (pdf). Heeft u geen partner of kinderen? Dan vervalt het Flexioen-kapitaal aan Rabobank Pensioenfonds.

Gaat u uit dienst?
Uw Flexioen-kapitaal blijft dan belegd volgens de life cycle van de basispensioenregeling. U kunt geen bedragen meer inleggen. Als u met pensioen gaat, wordt uw Flexioen-kapitaal omgezet naar pensioen. U volgt daarbij de keuzes die u voor uw pensioen in PR2023 heeft gemaakt.

Zelf een berekening maken
In MijnPensioen berekent u zelf hoeveel u met Bruto Flexioen kunt opbouwen. Log in en kies voor Mijn pensioen bij. De uitkomst is een inschatting.

MijnPensioen

Vraag vóór u start met Bruto Flexioen een informatieve berekening bij ons aan
U krijgt dan een inschatting van het Flexioen-kapitaal dat u met uw premie-inleg op de pensioenrichtdatum (68 jaar) mogelijk kunt bereiken. En van het te verwachten pensioen na omzetting van uw pensioenkapitaal op basis van de huidige omzettingsfactoren. Ook ziet u waar uw pensioen ongeveer op uitkomt in 3 verschillende economische situaties.

Berekening aanvragen

  1. Ga naar contact en kies voor Stuur ons een e-mail.
  2. Kies daarna bij Onderwerp voor 'Ik heb een vraag over een ander onderwerp'.
  3. Geef bij Mijn vraag of opmerking aan dat u een informatieve berekening voor uw Flexioen-kapitaal wilt. Geef ook duidelijk aan voor welk bruto premiebedrag per maand u deze inschatting wilt ontvangen.

U wilt deelnemen aan Bruto Flexioen
Geef aan uw werkgever door hoeveel u wilt storten. Op het HR-Portaal leest u hoe u de premiestorting door kunt geven. Of neem contact op met uw HR-afdeling. U krijgt een bevestiging van uw deelname in de maand na uw eerste premiestorting. Uw werkgever houdt de premie in op uw maandsalaris; via Rabobank Pensioenfonds wordt uw inleg verwerkt. Uw storting komt op uw persoonlijke pensioenrekening. U vindt de informatie over uw Flexioen-regeling op MijnPensioen.