De pensioenregeling

Iedereen die bij de Rabobank, BPD Europe, DLL of Obvion werkt, neemt deel aan de Rabobank-pensioenregeling (PR2023).

Beschikbare premieregeling
De Rabobank-pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Bij deze regeling stelt de werkgever een premie beschikbaar voor uw pensioenopbouw. U zet het pensioenkapitaal dat u opbouwt uiterlijk op uw 68e om naar pensioen. U kunt er ook voor kiezen om uw pensioenkapitaal vanaf 58 jaar om te zetten naar pensioen.

Uw pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen. Bij het Rabobank Pensioenfonds is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Maar standaard gaat het pensioen in op de AOW-datum. Via Bruto Flexioen of Netto Flexioen kunt u zelf aanvullend pensioen opbouwen. In aanvulling op de pensioenregeling kunt u via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering afsluiten.

Eigen bijdrage pensioenpremie
Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. U kiest elk jaar voor een eigen bijdrage aan de premie van 3,5% of 5,5% van uw pensioengrondslag. Met uw pensioenpremies bouwt u een pensioenkapitaal op.

Stabiel of variabel pensioen
In het jaar dat u 58 wordt maakt u voor het pensioenkapitaal dat u in PR2023 opbouwt, een keuze voor een stabiel pensioen bij ons of een variabel pensioen bij een andere pensioenuitvoerder. Dit geldt alleen voor het kapitaal dat u in de basispensioenregeling heeft opgebouwd en niet voor uw eventuele Flexioen-kapitaal. 

Bij een stabiel pensioen wordt uw pensioenkapitaal in 10 jaar tijd geleidelijk omgezet naar pensioen. Kiest u in het jaar dat u 58 wordt voor een variabel pensioen? Dan kunt u op uw pensioendatum alsnog kiezen voor een stabiel pensioen.

Het is mogelijk dat wij u op een later moment opnieuw vragen om een keuze te maken. Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dit betekent dat de pensioenregeling van uw werkgever de komende jaren gaat veranderen. 

Rabobank Pensioenfonds belegt de premie
De beschikbare premie wordt belegd volgens het life cycle principe. Dit betekent dat risico’s worden afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. De life cycle bestaat uit 3 modules:

Rendement
De module rendement biedt een breed gespreide beleggingsportefeuille. Deze module bestaat voor ongeveer een derde deel uit aandelen wereldwijd. Daarnaast beleggen we in diverse andere categorieën, zoals vastgoed, private equity en grondstoffen. Daarmee kunnen we een optimale verhouding tussen rendement en risico bereiken.

Rente
De module rente bestaat uit een beleggingsmix van euro staatsobligaties, euro bedrijfsobligaties en Nederlandse hypotheken. Dit zijn beleggingen met een hoge kredietwaardigheid en daarmee een laag risico.

Matching
De module matching is ingevuld met beleggingen in vastrentende waarden met een hoge rentegevoeligheid. Dit doen we om het renterisico zoveel mogelijk af te dekken. Deze module werkt stabiliserend voor de verwachte pensioenuitkering. Dit komt doordat de inkoop van pensioen ook een hoge rentegevoeligheid heeft.
Het verloop van de life cycle.

Kijk bij downloads voor meer informatie per module.

Het verloop van de life cycle
In de life cycle wordt de premie tot uw 49e voor het grootste deel belegd in zakelijke waarden. Naarmate u de pensioendatum nadert, gaan we meer beleggen in vastrentende waarden om het risico geleidelijk af te bouwen. In de afbeeldingen hieronder ziet u het verloop van de life cycle bij de keuze variabel pensioen en bij de keuze stabiel pensioen. Bij stabiel pensioen ziet u de omzetting naar pensioen vanaf het 58e jaar.

Life cycle stabiel Rabobank Pensioenfonds PR2023

 Life cycle ‘keuze stabiel pensioen’

 

Life cycle variabel Rabobank Pensioenfonds PR2023

Life cycle ‘keuze variabel pensioen’

Ga naar Mijn pensioen bij op MijnPensioen voor de actuele waarde en samenstelling van uw beleggingsportefeuille. Deze vindt u bij het onderdeel ouderdomspensioen opgebouwd vanaf 2023.