Netto Flexioen

Bij het Rabobank Pensioenfonds kunt u extra pensioen opbouwen via Flexioen. Is uw salaris hoger dan € 108.612,- (2022)? Dan kunt u deelnemen aan Netto Flexioen. Flexioen is een product van Robeco. Robeco heeft de beleggingsadministratie ondergebracht bij ABN AMRO Pension Services (AAPS).

Bij Netto Flexioen vinden stortingen plaats vanuit het nettosalaris. Vanuit het Persoonlijk Budget, maar ook vanuit het reguliere nettomaandsalaris, vakantiegeld of 13e maand kunt u stortingen doen in deze aanvullende pensioenregeling. Op uw salarisafschrift staat bij Flexioen-ruimte het maximale bedrag dat u kunt storten.

Uw premies komen op uw Flexioen-rekening
De uitvoerder van de Flexioen-regeling administreert deze rekening. Robeco belegt de premies in beleggingsfondsen. Standaard gebeurt dit via het Lifecycle-principe. U kunt ook kiezen voor Zelf beleggen. Via uw persoonlijke portaal bij de uitvoerder kunt u uw beleggingen bekijken.

Aankoop pensioenuitkering
Gaat u met pensioen of gaat u uit dienst? Dan kopen wij met uw Flexioen-kapitaal voor u een pensioenuitkering bij het Rabobank Pensioenfonds. Bij uitdiensttreding informeert uw werkgever ons daarover. Dat is meestal aan het einde van de maand waarin u uit dienst gaat. Zodra wij uw uitdiensttreding verwerkt hebben, geven wij de beleggingsadministratie opdracht om uw Flexioenrekening te beeindigen en de beleggingen te verkopen. Met de beleggingsopbrengst wordt extra pensioen ingekocht. Overlijdt u vóór uw pensioendatum? Dan kopen wij met het kapitaal extra partnerpensioen of wezenpensioen voor uw kinderen. Hoeveel pensioen dat is, berekent het pensioenfonds met omzettingsfactoren. Het pensioenfonds stelt deze factoren elk kwartaal vast. Bekijk de omzettingsfactoren (pdf) of lees meer over het vaststellen van deze factoren in de ABTN (pdf).

Start u met Netto Flexioen? Dan kunt u vóór deelname een informatieve berekening bij ons opvragen
U ontvangt daarna van ons een inschatting van het Flexioen-kapitaal dat u met uw premie-inleg mogelijk kunt bereiken op de pensioenrichtdatum (68 jaar). En van het te verwachten pensioen dat u hiermee kunt inkopen op basis van de huidige omzettingsfactoren. Ook ziet u waar uw pensioen ongeveer op uitkomt in 3 verschillende economische situaties. U kunt deze informatieve berekening 1 keer opvragen.

Hoe vraagt u de informatieve berekening aan?

 • Ga naar contact en kies voor Stuur ons een e-mail.
 • Kies daarna bij Onderwerp voor 'Ik heb een vraag over een ander onderwerp'.
 • Geef bij Mijn vraag of opmerking aan dat u een informatieve berekening voor uw Flexioen-kapitaal wilt. Geef ook duidelijk aan voor welk bruto premiebedrag per maand u deze inschatting wilt ontvangen.

Meer over Flexioen, Lifecycle beleggen of Zelf beleggen leest u in brochures onderaan deze pagina. Informatie over Flexioen vindt u ook op het HR-Portaal.

U besluit om deel te gaan nemen aan Flexioen

 • Geef aan uw werkgever door hoeveel u wilt storten
  Op het HR-Portaal vind u hoe u de premiestorting door kunt geven. De werkgever houdt de premie in op uw maandsalaris en via Rabobank Pensioenfonds wordt uw inleg verwerkt door AAPS. Daar komt het geld op de specifiek voor u geopende beleggingsrekening.
 • Stort u voor het eerst een premie?
  Dan ontvangt u ter bevestiging halverwege de maand volgend op de 1e premiestorting een welkomstbrief per post. Hierin staat de informatie over het aanmaken van uw persoonlijke account op het portaal van AAPS.
 • Geeft u een e-mailadres door bij de 1e premiestorting?
  Dan ontvangt u automatisch enkele dagen na de welkomstbrief inloggegevens per e-mail. Hiermee kunt u een eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.
 • Heeft u geen e-mailadres doorgegeven?
  Dan wordt in de welkomstbrief gevraagd uw e-mailadres door te geven. Pas nadat AAPS uw e-mailadres heeft ontvangen, kunnen zij de inloggegevens voor het portaal naar u toesturen.
 • Heeft u aan het einde van de maand nog geen bericht van de uitvoerder ontvangen?
  Neem dan telefonisch contact op met AAPS (020 629 88 10).

Brochures Flexioen