Uw pensioenuitkering

Vanaf uw pensioendatum krijgt u elke maand een uitkering van het Rabobank Pensioenfonds. U krijgt deze uitkering zolang u leeft. Woont u in Nederland? Dan hoeft u hier zelf niets voor te regelen. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels.

Na uw pensionering heeft u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst en in de toelichting bruto-nettopensioen.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

MijnPensioen
Bij MijnPensioen vindt u al uw pensioengegevens bij elkaar. U krijgt jaarlijks vóór 1 maart een jaaropgave van ons. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de Belastingdienst. Bij uw eerste pensioenuitkering en daarna bij wijzigingen krijgt u van ons een betaalspecificatie. Kijk voor al uw documenten bij MijnPensioen (Mijn archief).

MijnPensioen

Loonheffingskorting aanpassen
Past u loonheffingskorting toe op uw pensioenuitkering en wilt u dit wijzigen? Log in op MijnPensioen en kies bij Formulieren voor Wijziging toepassing loonheffingskorting.

Rekeningnummer wijzigen
U kunt uw Nederlandse rekeningnummer zelf wijzigen. Log in op MijnPensioen en kies bij Snel regelen voor Mijn rekeningnummer aanpassen. Lukt het wijzigen niet? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioenuitkering
We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen. Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend.

Betaaldata

Maand Dag
januari 2023 maandag 23 januari
februari 2023 donderdag 23 februari
maart 2023 donderdag 23 maart
april 2023 vrijdag 21 april
mei 2023 dinsdag 23 mei
juni 2023 vrijdag 23 juni 
juli 2023 vrijdag 21 juli
augustus 2023 woensdag 23 augustus
september 2023 vrijdag 22 september
oktober 2023 maandag 23 oktober
november 2023 donderdag 23 november
december 2023 woensdag 20 december

 

Vanwege de kerstdagen keren wij in december eerder uit. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Rabobank Pensioenfonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige, onjuiste of niet-actuele informatie.