Uw pensioenuitkering

Vanaf uw pensioendatum krijgt u iedere maand een uitkering van het Rabobank Pensioenfonds. U krijgt pensioen vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

Wat moet u doen?

 • Woont u in Nederland?
  Als uw pensioenaanvraag is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks een pensioenuitkering. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
 • Woont u in het buitenland?
  Dan gelden er andere regels. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) opsturen.

Wat moet u verder weten?

 • Blijkt uit uw pensioenaanvraag dat u in het buitenland woont? Dan krijgt u van ons vooraf extra informatie over uw pensioenuitkering.
 • Over uw pensioen betaalt u belasting. Waar u die belasting betaalt - in Nederland of in het land waar u woont - hangt af van de afspraken tussen beide landen. Lees meer op website van de Belastingdienst.
 • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.
 • Wilt u het rekeningnummer waarop uw pensioenuitkering binnenkomt wijzigen? Neem dan via de mail of schriftelijk contact met ons op. Of pas het rekeningnummer aan via MijnPensioen. Om uw verzoek in behandeling te nemen hebben wij een kopie van uw bankpas of een kopie van uw bankafschrift met de tenaamstelling nodig. Vermeld daarbij ook uw oude rekeningnummer.
 • Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
 • Minstens 2 keer per jaar krijgt u van ons een uitkeringsspecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan € 0,25.
 • Ieder jaar krijgt u vóór 1 maart een jaaropgave van ons. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de Belastingdienst. Wilt u aangifte doen en heeft u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag. We informeren u hierover jaarlijks in juli.
 • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioen- en AOW-gegevens bij elkaar. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Betaaldata

Maand Dag
januari 2022 vrijdag 21 januari
februari woensdag 23 februari
maart woensdag 23 maart
april vrijdag 22 april
mei maandag 23 mei
juni donderdag 23 juni
juli vrijdag 22 juli
augustus dinsdag 23 augustus
september vrijdag 23 september
oktober vrijdag 21 oktober
november woensdag 23 november
december dinsdag 20 december

Vanwege Kerstmis keren wij in december eerder uit. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het Rabobank Pensioenfonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige, onjuiste of niet actuele informatie.