Uw pensioenuitkering

Vanaf uw pensioendatum krijgt u elke maand een uitkering van Rabobank Pensioenfonds. U krijgt deze uitkering zolang u leeft. Woont u in Nederland? Dan hoeft u hier zelf niets voor te regelen. Als u in het buitenland woont, gelden er andere regels.

Na uw pensionering heeft u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst en in de toelichting bruto-nettopensioen.

Toelichting Bruto-nettopensioen (pdf)

MijnPensioen
Bij MijnPensioen vindt u al uw pensioengegevens bij elkaar. U krijgt jaarlijks vóór 1 maart een jaaropgave van ons. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de Belastingdienst. Bij uw eerste pensioenuitkering en daarna bij wijzigingen krijgt u van ons een betaalspecificatie. Kijk voor al uw documenten bij MijnPensioen (Mijn archief).

MijnPensioen

Loonheffingskorting aanpassen
Past u loonheffingskorting toe op uw pensioenuitkering en wilt u dit wijzigen? Log in op MijnPensioen en kies bij Formulieren voor Wijziging toepassing loonheffingskorting.

Rekeningnummer wijzigen
U kunt uw Nederlandse rekeningnummer zelf wijzigen. Log in op MijnPensioen en kies bij Snel regelen voor Mijn rekeningnummer aanpassen. Lukt het wijzigen niet? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioenuitkering
We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 23e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen. Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend.

Betaaldata

Maand Dag
december
woensdag 20 december 2023
januari dinsdag 23 januari 2024
februari vrijdag 23 februari 2024
maart vrijdag 22 maart 2024
april dinsdag 23 april 2024
mei donderdag 23 mei 2024
juni vrijdag 21 juni 2024
juli dinsdag 23 juli 2024
augustus vrijdag 23 augustus 2024
september maandag 23 september 2024
oktober woensdag 23 oktober 2024
november vrijdag 22 november 2024
december donderdag 19 december 2024

 

Vanwege de kerstdagen keren wij in december eerder uit. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Rabobank Pensioenfonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige, onjuiste of niet-actuele informatie.