Pensioenreglement aangepast op 1 juli 2021

De afspraken over uw pensioen staan in Pensioenreglement 2014 (PR2014) van Rabobank Pensioenfonds. Het bestuur heeft een aantal wijzigingen aangebracht in PR2014.

Teksten zijn op onderdelen verduidelijkt
Zo zijn de percentages voor het berekenen van het partner- en wezenpensioen voor de jaren 2021 en 2022 expliciet herkenbaar, net zoals in de nieuwe Rabobank-cao. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor uw pensioen ten opzichte van de versie van PR2014 per 1 januari 2021.

Op 1 november 2021 stopt de levensloopregeling
De cao en PR2014 zijn hierop aangepast. Het levenslooptegoed kon al niet meer worden gebruikt voor het aankopen van pensioen bij het Rabobank Pensioenfonds.

Om te sparen voor aanvullend pensioen kunnen deelnemers gebruik maken van Flexioen of Banksparen.

De nieuwe versie van PR2014 vindt u op deze website. U kunt het pensioenreglement ook opvragen via Contact.

PR2014 (pdf)

Flexioen