Een nieuw pensioenstelsel in Nederland

Afgelopen zaterdag, 1 juli, is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Dit betekent dat de pensioenregelingen van alle werkgevers in Nederland uiterlijk 1 januari 2028 aan deze wet dienen te voldoen. Rabobank en de vakorganisaties De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance zijn dit jaar in samenwerking met het Rabobank Pensioenfonds gestart om met elkaar een pensioenregeling te ontwerpen die voldoet aan de wettelijke regels van het nieuwe pensioenstelsel. Ook wordt beoordeeld wat de impact is van deze wijziging voor medewerkers en voormalige medewerkers.

Landelijke informatie over de belangrijkste wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel, vindt u hier: Nieuwe pensioenwet: wat betekent het voor u? Rijksoverheid.nl. Klik vervolgens op Download ‘Nieuwe pensioenwet: wat betekent het voor u?’ voor een overzicht van vragen en antwoorden over het nieuwe pensioenstelsel.

Wat verandert er voor deelnemers van Rabobank Pensioenfonds?
Op dit moment verandert er nog niets voor deelnemers van het Rabobank Pensioenfonds. De huidige pensioenregeling blijft gelden. Deze regeling is al wel gestoeld op het nieuwe stelsel: alle deelnemers die op 1 januari 2023 in dienst zijn bij Rabobank, DLL, BPD of Obvion, of vanaf die datum in dienst komen, bouwen vanaf dat moment een pensioenkapitaal op. Dat is zoals de nieuwe wetgeving ook voorschrijft voor pensioenregelingen straks.

Geef uw mening over risico’s van beleggen
Het pensioengeld wordt belegd. Dit doet Rabobank Pensioenfonds aan de hand van het beleggingsbeleid. Dit beleid komt mede tot stand op basis van inbreng van deelnemers.

Alle deelnemers van Rabobank Pensioenfonds hebben rond 15 juni een vragenlijst ontvangen om aan te geven hoe zij kijken naar risico’s die gepaard gaan met beleggen, en welke risico’s zij naar verwachting financieel kunnen dragen. Dit is het risicopreferentieonderzoek. Er zijn al zo’n 13.000 deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest; de vragenlijst is nog in te vullen tot vrijdag 7 juli. Neem gerust contact met ons op als u de vragenlijst opnieuw wilt ontvangen.