Bedrag ineens bij pensionering opnieuw uitgesteld

De ingangsdatum van de mogelijkheid om een ‘bedrag ineens’ op te nemen, is al meerdere keren opgeschoven. Begin dit jaar werd bekend dat de ingangsdatum niet eerder dan 1 januari 2024 zou zijn. Die datum was alleen mogelijk als de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de zomer zou behandelen. Omdat de behandeling nog niet heeft plaatsgevonden, is ook deze datum niet haalbaar meer.

De nieuwe beoogde ingangsdatum is 1 juli 2024
Pensioenuitvoerders hebben tussen 6 en 9 maanden nodig om deelnemers goed te kunnen informeren over het opnemen van een bedrag ineens. Deelnemers kunnen dan een weloverwogen keuze maken. Minister Schouten heeft laten weten dat de keuze voor een bedrag ineens daarom niet eerder dan 1 juli 2024 mogelijk is.

Behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer
De behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer staat gepland in september. De val van het kabinet heeft daar mogelijk invloed op. Na behandeling door de Tweede Kamer moet het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Pas daarna is de ingangsdatum definitief. Het is nu daarom nog niet zeker of u vanaf 1 juli 2024 tot 10% van de waarde van uw ouderdomspensioen in 1 keer kunt opnemen.

U kunt gebruik maken van de bestaande mogelijkheden als u met pensioen gaat
In onze pensioenregeling kunt u uw pensioen op verschillende manieren aan uw wensen aanpassen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Ook kunt u kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren na uw pensionering. Op onze website vindt u alle mogelijkheden waar u al wel gebruik van kunt maken. In MijnPensioen ziet u wat de verschillende keuzes financieel voor u betekenen.