Nieuwe niet-uitvoerend bestuurder

Huub van Capelleveen (1972) is per 11 september 2023 door het bestuur van het pensioenfonds benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder. Hij volgt Marjolijn Sol op, die per 31 maart 2023 het bestuur heeft verlaten. Huub is bestuurder namens de pensioengerechtigden, met specifieke deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer. Hij neemt dan ook plaats in de beleggings- en balansbeheercommissie. Huub is door een eerdere functie bij Rabobank een gewezen deelnemer bij het fonds.

Voordracht na brede oproep tot sollicitatie
In april en mei 2023 deden we een brede oproep tot kandidaatstelling voor deze functie, onder andere in een nieuwsbericht op deze website. Uit een groep sterke kandidaten is Huub als meest geschikt beoordeeld door een commissie bestaande uit bestuurders en VO-leden. Het bestuur heeft Huub voorgedragen aan de pensioengerechtigde achterban en aan onze toezichthouder DNB. Beiden hadden geen bezwaar tegen zijn benoeming.

Bestuurder met zeer diepgaande kennis over vermogensbeheer
Het bestuur is zeer verheugd over de komst van Huub. Hij heeft naast zijn managementervaring zeer diepgaande kennis over vermogensbeheer bij pensioenfondsen. Deze kennis en ervaring heeft Huub opgedaan als oprichter van Cardano risicomanagement b.v., als consultant en als lid van verschillende beleggingscommissies. Huub heeft veel diepgaande en technische (beleggings)kennis maar overziet onderwerpen ook fondsbreed. Hiermee is Huub dan ook een welkome aanvulling in het bestuur in het proces naar een nieuw pensioenstelsel.

Huub heeft naast zijn bestuursfunctie bij RPF enkele nevenfuncties. Hij is actief als extern adviseur voor de beleggingscommissies van Pensioenfonds Abbott en verzekeraar DAS. Hij is adviseur bij het vermogensfonds Stichting Boschuysen en is als directeur verbonden aan het Warmte- en Koude-net Panningen (WKP). Tenslotte is Huub werkzaam bij zijn eigen bedrijf FirmFuture.

Huub van Capelleveen