De najaarseditie van de Regie staat online

In de nieuwste editie van de Regie leest u onder andere welke voorbereidingen getroffen zijn voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling die voldoet aan de nieuwe wetgeving, de Wet toekomst pensioenen.

Ook is er aandacht voor keuzes die veel deelnemers dit jaar moeten maken. Iedereen die nu in dienst is maakt een keuze voor de eigen bijdrage aan de pensioenpremie. Iedereen die nu 58 jaar of ouder is en pensioen via Rabobank Pensioenfonds heeft opgebouwd in 2023 maakt een keuze voor een stabiel of een variabel pensioen.  

Verder in deze Regie:


Lees nu de nieuwe Regie, de nieuwsbrief van ons pensioenfonds.

Regie najaar 2023