Bedrag ineens bij pensionering opnieuw uitgesteld

De invoering van de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen, is opnieuw uitgesteld. Eerder was de beoogde ingangsdatum 1 juli 2024. Daarover informeerden wij u in dit nieuwsbericht.

Opnemen van een bedrag ineens niet eerder mogelijk dan 1 januari 2025
Pensioenuitvoerders hebben tussen de 6 en 9 maanden nodig om iedereen goed te kunnen informeren over het opnemen van een bedrag ineens. De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel pas begin 2024. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Pas na goedkeuring is de ingangsdatum definitief. Het is nu daarom ook nog niet zeker of u vanaf 1 januari 2025 de mogelijkheid heeft om een bedrag ineens op te nemen.

Wat houdt de keuze voor een bedrag ineens in?
Bij de keuze voor een bedrag ineens kunt u als u met pensioen gaat een deel van uw opgebouwde pensioen in 1 keer ontvangen. Het gaat om maximaal 10% van de waarde van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Door de opname van een bedrag ineens wordt uw maandelijkse pensioenuitkering daarna wel lager. Ook gelden er voorwaarden en kan deze keuze gevolgen hebben voor uw belasting en toeslagen.

U kunt gebruik maken van de bestaande mogelijkheden als u met pensioen gaat
In onze pensioenregeling kunt u uw pensioen op verschillende manieren aan uw wensen aanpassen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Ook kunt u kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren na uw pensionering. Op onze website vindt u alle mogelijkheden waar u al wel gebruik van kunt maken. In MijnPensioen ziet u wat de verschillende keuzes financieel voor u betekenen.