Uw pensioen stijgt per 1 juli met 0,76%

25 juni 2024
afbeelding 3 mensen praten met elkaar

Als u nu een pensioenuitkering van ons ontvangt, stijgt uw pensioen vanaf juli 2024 met 0,76%. Met deze verhoging kunnen wij een deel van de inflatie compenseren.

De volgende pensioenen worden ook verhoogd met 0,76%

  • Opgebouwd ouderdomspensioen, partnerpensioen en (verlengd) wezenpensioen op basis van pensioenreglement PR2014.
  • Verzekerd partnerpensioen en wezenpensioen.
  • De rechten op een stabiel ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf pensioendatum, die vanaf 58 jaar zijn omgezet vanuit pensioenkapitaal in pensioenregeling PR2023.

Vanaf 2023 is er bij Rabobank Pensioenfonds (RPF) een nieuwe pensioenregeling. Het pensioenkapitaal dat vanaf 2023 in deze regeling wordt opgebouwd, beweegt mee met de waarde van de beleggingen. Dit pensioenkapitaal wordt niet geïndexeerd.

Wilt u meer weten?

U leest meer over hoe wij indexeren bij verhoging van pensioenen en de toelichting op het besluit over indexatie.

Verhoging van pensioenen

Toelichting indexatie 2024 (pdf)

Feedback
Chat