Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad per eind maart 2024 is 117,5% (eind februari 2024: 117,5%).

Onze dekkingsgraad is in maart gelijk gebleven ten opzichte van eind februari. Door de daling van de rente in maart steeg de marktwaarde van onze verplichtingen (technische voorzieningen). Dit had een negatief effect op de dekkingsgraad. Het beleggingsresultaat was in maart positief. Het resultaat op de afdekking van rente- en beleggingsrisico’s was ook positief. Per saldo was de impact op de dekkingsgraad nihil.

In onderstaande grafiek is de verandering van de dekkingsgraad in februari uitgesplitst naar de verschillende effecten:  

Grafiek 1 Ontwikkeling dekkingsgraad RPF in maart 2024

Verloop dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds tot en met maart 2024 

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
Bekijk in de grafiek hoe onze dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden heeft ontwikkeld. De grafiek toont het verloop van de actuele dekkingsgraad (maanddekkingsgraad), de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad en de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Grafiek 2 Ontwikkeling dekkingsgraad RPF in de afgelopen 12 maanden 

Grafiek tijdlijn dekkingsgraad Rabobank Pensioenfonds tot en met maart 2024 

  • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze is in maart 2024 met 0,1%-punt gedaald naar 118,3% (eind februari 118,4%) en ligt boven het niveau van de vereiste dekkingsgraad.
  • Eind maart 2024 was de vereiste dekkingsgraad 112,5% (eind februari 112,0%). Deze stijging komt voornamelijk door de aanpassing van de normportefeuille per 1 april 2024.
  • Elke maand kunnen de dekkingsgraden veranderen. De hoogte hangt samen met de waarde van onze beleggingen, de rentestanden en van de levensverwachting van onze deelnemers.

Toelichting van de begrippen

  • De actuele dekkingsgraad geeft aan wat onze financiële situatie op dit moment is (verhouding totaal pensioenvermogen € 24.841 miljoen en totale technische voorzieningen € 21.146 miljoen). De nieuwe pensioenregeling (beschikbare premieregeling) maakt met ingang van januari 2023 onderdeel uit van de dekkingsgraden. Het belegd vermogen van de nieuwe pensioenregeling is gelijk aan de technische voorzieningen en bedraagt € 551 miljoen.

  • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Aan de hand van de beleidsdekkingsgraad en het indexatiebeleid bepaalt het bestuur elk jaar in welke mate uw pensioen kan worden verhoogd.

  • De vereiste dekkingsgraad is een maatstaf voor de buffer die wij als pensioenfonds moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe wij beleggen. Voor elk pensioenfonds kan dit dus anders zijn.

  • Is onze beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten wij aan het einde van het kwartaal waarin deze situatie is ontstaan, een herstelplan maken. In dit plan leggen we vast welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden.

  • De minimale vereiste dekkingsgraad geeft de minimaal benodigde buffer weer om de pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Deze buffer wordt berekend als 4% van de technische voorzieningen plus opslagen voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico. De minimale vereiste dekkingsgraad stellen we jaarlijks vast per 31 december en bedraagt 104,2% per eind 2023 (voorlopige stand op basis van jaarwerk 2023).

  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we een dekkingstekort. Ons crisisplan treedt dan in werking. Indien de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad blijft, moet het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken verminderen (korten). Na het korten moet de beleidsdekkingsgraad gelijk zijn aan de minimaal vereiste dekkingsgraad.