Dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van augustus 2021 is 118,6% (juli 2021: 117,7%).

De actuele dekkingsgraad geeft aan wat onze financiële situatie op dít moment is (verhouding pensioenvermogen € 32.668 mln en technische voorzieningen € 27.533 mln). De verandering van de actuele dekkingsgraad laat zien welk effect de ontwikkelingen op de financiële markten in de afgelopen maand hebben gehad. Het beleggingsrendement was in augustus opnieuw positief. Daarnaast steeg de rente, wat zorgde voor een positief effect op de dekkingsgraad. Alle effecten samen zorgden voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,9%-punt.

Onze dekkingsgraad in het afgelopen jaar
Bekijk in de grafiek hoe onze dekkingsgraad zich in de afgelopen 12 maanden heeft ontwikkeld. U ziet in de grafiek de actuele dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad.

Augustus

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Deze is in augustus 2021 gestegen naar 113,3% (juli 112,3%) en ligt boven het niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad laat zien welke reserve we moeten aanhouden. Eind augustus 2021 was de vereiste dekkingsgraad 113,7% (eind juli 114,2%).

Elke maand kunnen de dekkingsgraden veranderen. De hoogte hangt samen met de waarde van onze beleggingen, de rentestanden en van de levensverwachting van onze deelnemers.

Het verschil tussen de vereiste en beleidsdekkingsgraad

  • De beleidsdekkingsgraad berekenen we met onze maandelijkse actuele dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen ons vermogen en onze verplichtingen. We nemen een gemiddelde over de laatste 12 maanden. Zo hebben grote schommelingen in de rente of beleggingen in een korte tijd minder invloed. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen wij elk jaar of we uw pensioen kunnen verhogen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • De vereiste dekkingsgraad is de buffer die we moeten aanhouden. De hoogte van deze buffer hangt vooral af van de rente en hoe we beleggen. Voor elk pensioenfonds kan hij dus anders zijn. Bovendien kan hij elke maand veranderen.
  • Is onze beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we voldoende buffer om schommelingen in de rente en waardeveranderingen van onze beleggingen op te kunnen vangen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan moeten we aan het aan het eind van het kwartaal waarin dat ontstaat een herstelplan maken. Daarin staat welke maatregelen we de komende jaren nemen om financieel weer sterker te worden. We mogen de pensioenen dan ook niet verhogen.
  • Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad? Dan hebben we een dekkingstekort en is sprake van een crisissituatie. Ons crisisplan treedt dan in werking.

Ons fonds heeft een reservetekort
Onze beleidsdekkingsgraad is eind mei gestegen en ligt boven de minimaal vereiste dekkingsgraad, maar nog wel lager dan de vereiste dekkingsgraad. Op het moment dat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, heeft het fonds een reservetekort. Het fonds bevindt zich sinds eind september 2019 in deze situatie.

Vanwege de te lage beleidsdekkingsgraad heeft het Rabobank Pensioenfonds in februari een actualisatie van het herstelplan opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In dit plan geven we aan hoe we denken het reservetekort in de komende 10 jaar te herstellen. De Nederlandsche Bank heeft deze actualisatie in mei 2021 goedgekeurd.

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, stellen we het plan jaarlijks bij op basis van de dan geldende situatie van het pensioenfonds. Het (deels) achterwege laten van het verhogen van de pensioenen (indexatie) draagt onder andere bij aan het herstel van het pensioenfonds.

Herstelplan

Verhogen van pensioen onder voorwaarden
Eén van de voorwaarden voor het fonds om te kunnen indexeren is dat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. De pensioenen zijn in 2021 niet geïndexeerd.

Meer over indexatie in 2021

Meer over indexatiebeleid