Wat u allemaal moet weten

• Wat u aan pensioen heeft opgebouwd per 1 januari van het jaar van het UPO en wat u krijgt op uw pensioendatum.

• Wat de economie voor gevolgen kan hebben voor uw pensioen. Kijk daarvoor bij Vooruitblik.

• Ontvangt u al een pensioenuitkering? Dan ziet u wat u jaarlijks bruto aan pensioen ontvangt.

• Het geeft u een beeld van wat u later kunt verwachten. U kunt uw wensen voor later hierop aanpassen.

• U ziet ook wat er is geregeld voor uw partner of kinderen.

• Hoe eerder u uw pensioen goed regelt, hoe meer profijt u daar later van kunt hebben.

• Uw pensioen kan veranderen als er iets in uw leven verandert. Bijvoorbeeld als u minder gaat werken, gaat samenwonen of gaat scheiden.

• U ziet een overzicht van uw pensioen bij Rabobank Pensioenfonds en uw AOW als u inlogt op MijnPensioen.

• U kunt op MijnPensioen ook pensioen dat u bij andere werkgevers heeft opgebouwd ophalen van mijnpensioenoverzicht.nl. Zo krijgt u een completer beeld van uw pensioensituatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u uw pensioen van de overheid en uw (eerdere) werkgever(s). Daar logt u ook in met uw DigiD.

• U kunt pensioenberekeningen maken met de pensioenplanner op MijnPensioen. U ziet dan wat bepaalde keuzes betekenen voor uw pensioen. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later laat ingaan.

• Het kan zijn dat u meerdere UPO’s per jaar ontvangt. Dat komt omdat u in meerdere regelingen bij Rabobank Pensioenfonds heeft deelgenomen of deelneemt.

 

We laten weten of uw UPO er is via uw e-mailadres
Heeft u uw (privé) e-mailadres al doorgeven? Dat kan ook via MijnPensioen. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u te laten weten hoe het met uw pensioen en pensioenregeling is.

Verwachtingen als het economisch mee- of tegenzit
Op uw UPO leest u hoeveel pensioen u later naar verwachting van uw pensioenfonds krijgt. Ook ziet u hoeveel risico u loopt met uw pensioen als het economisch meezit of tegenzit. U ziet een schatting van uw pensioen in die situaties. Hierbij keken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen. Bij Vooruitblik leest u hierover meer.

Pensioenoverzicht: vragen en antwoorden

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. U vindt deze bij MijnPensioen. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, stellen we deze overzichten elk jaar beschikbaar via MijnPensioen.

MijnPensioen

Meer weten over communicatiemomenten van het pensioenfonds? Kijk dan in het overzicht bij Communicatiebeleid.

Uw UPO van dit jaar is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari van dit jaar bij ons bekend waren.

1. De (juiste) naam van uw partner is niet bij ons bekend. Hoe u dat regelt, vindt u bij Samenwonen of Trouwen of partnerregistratie.

2. Is de naam van een ex-partner vermeld, dan is die nog niet afgemeld. Lees hierover meer bij Einde samenwonen of Scheiden.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

De gegevens op mijnpensioenoverzicht.nl worden 4 keer per jaar bijgewerkt. Op uw UPO ziet u uw gegevens per 1 januari van het jaar. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij 'Mijn pensioenuitvoerders' per welke datum wij uw gegevens hebben aangeleverd.

Uw pensioenoverzichten staan bij MijnPensioen. U kunt het gewenste UPO als pdf downloaden en/of printen.

MijnPensioen

Als uw verzoek tot verevening door ons verwerkt, is het pensioen voor uw ex-partner van uw pensioen afgehaald. Hiervan heeft u een bevestiging ontvangen. Daarna vindt u het pensioen voor uw ex-partner terug op uw Uniform Pensioenoverzicht. Vergelijk de UPO’s van voor de scheiding en na de bevestiging van het verzoek tot verevening.

U kunt uw jaarruimte berekenen. De jaarruimte is het bedrag dat u van de overheid mag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen. Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. Gebruik de Rekenhulp Lijfrentepremie op Belastingdienst.nl. Of vraag een financieel adviseur u te helpen.