pensioen123 laag1

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start standaard op uw 68e. Krijgt u eerder AOW? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in.

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. Uw werkgever houdt deze premie in op uw brutosalaris. Wij storten die premie op uw persoonlijke pensioenrekening. Het totaal van alle premies en het rendement dat daarop behaald is, vormt uw pensioenkapitaal.

In het jaar dat u 58 wordt, maakt u een keuze tussen een stabiel en variabel pensioen.

Kiest u voor een stabiel pensioen?
Dan is dit een definitieve keuze. Wij zetten uw pensioenkapitaal in 10 jaar tijd geleidelijk om naar pensioen bij ons.

Kiest u voor een variabel pensioen?
Dan maakt u op uw pensioendatum een definitieve keuze voor een stabiel of variabel pensioen. Kiest u definitief voor een stabiel pensioen? Dan zetten we uw pensioenkapitaal om naar een stabiel pensioen bij ons. Kiest u definitief voor een variabel pensioen? Dan neemt u uw pensioenkapitaal mee naar een andere pensioenuitvoerder als u met pensioen gaat. Uw nieuwe pensioenuitvoerder zet dit kapitaal om naar een variabel pensioen.

Overlijdt u terwijl u deelneemt aan onze pensioenregeling? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan zelf geen of minder premie.

Wilt u precies weten wat u krijgt? Kijk dan in ons pensioenreglement. Leest u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan via contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de rest van onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl.