Onze klachtenprocedure

Deze Klachten- en geschillenprocedure wordt geplaatst op de website van Rabobank Pensioenfonds en wordt ook op verzoek van belanghebbende beschikbaar gesteld.

Onze klachtenprocedure
U kunt erop vertrouwen dat uw pensioen bij ons in goede handen is. Daarom houden we altijd rekening met uw belang. Bent u ergens niet tevreden over? Dat kan natuurlijk. Graag horen wij dat om zo samen een oplossing te zoeken. Op deze pagina leest u waar u terecht kunt met uw klacht.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Bent u niet tevreden over hoe u behandeld of geïnformeerd bent? Of bent u het niet eens met de manier waarop wij de regels toepassen? Dan kunt u hierover een klacht naar ons Klant Contact Center sturen.

U geeft uw klacht aan ons door op 1 van deze manieren:

 • Door te bellen naar 030 669 37 77.
 • Door te mailen.
 • Door een brief te sturen naar:

Rabobank Pensioenfonds
Klant Contact Center
Postbus 113
3454 ZJ De Meern

Noem daarbij altijd uw relatienummer. Dat nummer begint altijd met xyz. Het relatienummer vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of bovenaan onze brieven.

Ons Klant Contact Center behandelt uw klacht binnen 4 weken
Heeft u ons een klacht gestuurd? Dan proberen we die zo snel mogelijk te behandelen. Binnen 5 werkdagen hoort u van ons wanneer u een reactie krijgt. Dat is in ieder geval binnen 4 weken nadat u ons uw klacht stuurde. Hebben we dan nog extra informatie van u nodig? Dan kunnen we de 4 weken verlengen. Dat doen we met het aantal dagen dat u nodig heeft om de extra informatie op te sturen.

Bent u niet tevreden met de reactie op uw klacht?
Dan kunt u dit laten weten aan ons bestuur. Laat dit binnen 2 weken nadat u onze reactie op uw klacht ontving aan ons weten. Het bestuur onderzoekt dan uw klacht.

U geeft uw klacht aan ons bestuur door op 1 van deze manieren:

 • Door te mailen.
 • Door een brief te sturen naar dit adres:

Rabobank Pensioenfonds
Klant Contact Center
Postbus 113
3454 ZJ De Meern

Noem daarbij altijd uw relatienummer. Dat nummer begint altijd met xyz. Het relatienummer vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of bovenaan onze brieven.

U krijgt een reactie op uw klacht binnen 6 weken
Ons bestuur behandelt uw klacht zo snel mogelijk. Het bestuur laat u binnen 5 werkdagen weten hoe lang zij nodig hebben. Zij geven ook aan waar u vragen kunt stellen over de behandeling van uw klacht. Wij kunnen u om meer informatie vragen over de klacht. De behandelingstijd kan dan langer zijn. We verlengen de periode van 6 weken dan met het aantal dagen dat u nodig heeft om de extra informatie op te sturen.

Bent u niet tevreden met de reactie van het bestuur of doen wij langer dan 12 weken over de behandeling van uw klacht?
Dit noemen we een geschil. Dan kunt u dit laten weten aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. De Geschilleninstantie Pensioenenfondsen is een aparte, onafhankelijke organisatie. Die bemiddelt tussen u en ons of doet een uitspraak over uw ingediende klacht. U bereikt de Geschilleninstantie Pensioenfondsen via 085 049 20 30 of geschilleninstantiepensioenfondsen.nl

Geschilleninstantie Pensioenfondsen
Varrolaan 100
3584 BW Utrecht

Bent u het niet eens met de uitkomst van de Geschilleninstantie Pensioenfondsen? Dan kunt u met uw geschil nog naar de burgerlijke rechter gaan. Meer informatie hierover vindt u op rechtspraak.nl. U kunt met uw geschil ook gelijk naar de burgerlijke rechter gaan in plaats van naar de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Welke klachten kunt u indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen
U kunt niet alle klachten indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen. U kunt alleen klachten indienen die gaan over de pensioenregeling. Bijvoorbeeld:

 • Als u het niet eens bent over het bedrag van uw pensioen.
 • Over wat u van ons krijgt als u arbeidsongeschikt bent.
 • Over de informatie die u van ons krijgt.
 • Als wij een bedrag bij u hebben terug gevraagd en u het daar niet mee eens bent.

Weet u niet zeker of u uw klacht kan indienen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen? Dan kunt u dit altijd vragen bij de Geschilleninstantie Pensioenfondsen.

Wij behandelen uw klachten volgens 3 waarden:

 • Ontvankelijk: wij staan altijd open voor klachten. Wij zetten u en uw klachten centraal.
 • Klantgevoelig: wij houden altijd rekening met het belang van u, de deelnemer. Dat wil zeggen dat wij zo veel mogelijk rekening houden met uw persoonlijke situatie.
 • Lerend: uw ingeleverde klachten zorgen ervoor dat wij onze klachtenservice kunnen verbeteren. Wij leren van uw klachten en uw tevredenheid over onze klachtenservice.

Deze 3 eigenschappen staan in de Gedragslijn “Goed omgaan met klachten”. Deze Gedragslijn sluit aan bij de Wet toekomst pensioenen.

Rabobank Pensioenfonds klachtenprocedure