Eerder of later met pensioen

In onze pensioenregeling is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Krijgt u al eerder AOW? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in. U kunt ook voor een andere pensioendatum kiezen.

Zelf rekenen met uw pensioen
Bij MijnPensioen berekent u wat uw keuze financieel betekent.

Mijn Pensioen

Wilt u eerder met pensioen?
U kunt met pensioen vanaf 57 jaar. U bouwt dan minder pensioen op. Dit pensioen wordt ook over meer jaren gespreid. Uw pensioenuitkering valt dus lager uit. Via Bruto Flexioen of Netto Flexioen kunt u zelf extra pensioen opbouwen. Flexibiliseringsfactoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioen. Hoe dit werkt, leest u hier.

Wilt u nog niet met pensioen?
U kunt uw ouderdomspensioen uitstellen tot 5 jaar nadat uw AOW-uitkering is ingegaan. Dit kan ook als u niet meer aan het werk bent. Heeft u uit een eerdere pensioenregeling bij ons prepensioen? Het prepensioen kunt u alleen uitstellen als u nog werkt. De opbouw van uw pensioenkapitaal stopt uiterlijk als u 68 jaar wordt.

Wat moet u doen?

  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever.
  • Wilt u vóór uw 68e of eerdere AOW-datum met pensioen? Geef de datum waarop u met pensioen wilt minstens 2 maanden van tevoren aan ons door. U regelt dit via MijnPensioen.
  • Wilt u uw pensioenuitkering uitstellen? Geef dit dan aan op het uitstelformulier. U kreeg dit formulier tegelijk met de uitnodiging om uw pensioen aan te vragen.