Eerder of later met pensioen

Bij de Rabobank gaat u standaard op uw 68e met pensioen. Krijgt u al eerder AOW? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in. U kunt ook voor een andere pensioendatum kiezen.

Zelf rekenen met uw pensioen
Wilt u weten wat eerder met pensioen gaan financieel betekent? In MijnPensioen berekent u wat uw keuze financieel betekent.

Wilt u eerder met pensioen?
U kunt met pensioen vanaf 57 jaar. U bouwt dan minder pensioen op. Dit pensioen wordt ook over meer jaren gespreid. Uw pensioenuitkering valt dus lager uit. Via Flexioen kunt u zelf extra pensioen opbouwen.

Wilt u nog niet met pensioen?
Voor het uitstellen van het ouderdomspensioen hoeft u niet meer werkzaam te zijn. U kunt het uitstellen tot 5 jaar nadat uw AOW-uitkering is ingegaan. Uw prepensioen kunt u alleen uitstellen als u nog werkt.

Wat moet u doen?

  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever.
  • Wilt u vóór uw 68e of eerdere AOW-ingang met pensioen? Geef dit minstens 2 maanden vóór uw gewenste pensioendatum aan ons door. U regelt dit via MijnPensioen.
  • Wilt u uw pensioenuitkering uitstellen? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier dat u van ons kreeg.

MijnPensioen