Compensatieregeling

Vanaf 31 december 2022 geldt bij ons pensioenregeling PR2023. Cao-partijen hebben ervoor gekozen om deelnemers die op 31 december 2022 in dienst zijn te compenseren als zij naar verwachting een nadeel ondervinden van de overgang naar de nieuwe regeling in de vorm van een cash compensatie. Deze compensatie wordt, in ieder geval tot de overgang naar de Wet toekomst pensioenen, als aanvullende pensioenpremie aangewend.

Bouwde u op 30 december 2022 pensioen bij ons op en was u op 1 januari 2023 38 jaar of ouder? Dan vult de werkgever uw pensioenpremie vanaf uw 47e maandelijks aan.

Maandelijkse aanvulling
U krijgt deze maandelijkse aanvulling van uw 47e tot uw 68e. Uw werkgever vermeldt de compensatie vanaf een bepaald moment in het tweede kwartaal van 2023 op uw salarisstrook. De compensatie wordt daarop als een vergoeding, maar tegelijk ook als een inhouding opgenomen. Dit komt doordat de compensatie wordt gebruikt als pensioenpremie. De compensatie wordt dus niet uitbetaald. De compensatieregeling geldt alleen als u in dienst bent. Gaat u uit dienst of met pensioen, dan stopt de regeling.

Berekening van uw aanvulling
Uw aanvulling is een percentage van uw pensioengrondslag. Uw werkgever stelt dit percentage maandelijks vast op basis van de tabellen in ons pensioenreglement. Uw aanvulling gaat jaarlijks omhoog.

Voorbeeld 1
Stel u bent op 1 maart 1983 geboren. Op 1 januari 2023 - als PR2023 ingaat - bent u 39 jaar en geldt voor u de compensatieregeling. In 2030 wordt u 47 jaar. Per 1 januari van het volgende jaar, in 2031, krijgt u een compensatie. Volgens de tabellen in ons pensioenreglement krijgt u dan 1,05% x 0,1525 =  0,160125% als aanvulling op uw pensioenpremie. In het jaar daarop krijgt u volgens de tabel 1,75%  x 0,1525 = 0,266875% en zo verder.

Voorbeeld 2
Stel u bent 50 jaar op 1 januari 2023. In 2023 krijgt u een compensatie van 2,023875% (3,15% x 0,6425). In 2024 bedraagt de compensatie 2,473625% (3,85% x 0,6425).

Arbeidsongeschiktheid
Was u op 30 december 2022 arbeidsongeschikt en heeft u recht op premievrije opbouw van pensioen? Dan heeft u ook recht op de compensatieregeling.

Lees meer over de compensatieregeling in het pensioenreglement PR2023 (pdf).