Pensioen uitruilen

Wilt u straks liever meer ouderdomspensioen? Of juist meer partnerpensioen? Op uw pensioendatum kunt u beide pensioenen onderling uitruilen. Als uw pensioen is ingegaan, kunt u uw keuze niet meer aanpassen.

Zelf rekenen met uw pensioen
Wilt u weten wat uitruilen van pensioen financieel betekent? Via MijnPensioen berekent u wat uw keuze financieel betekent, bij Mijn pensioen plannen.

Wilt u extra ouderdomspensioen?
U mag het partnerpensioen voor een deel of helemaal omzetten in extra ouderdomspensioen. Uw partner moet het hiermee eens zijn en een handtekening zetten. U moet ook een kopie van het identiteitsbewijs van uw partner meesturen. Uw ouderdomspensioen gaat omhoog. Als u overlijdt, krijgt uw partner geen of minder partnerpensioen. Het wezenpensioen blijft gelijk. Dit kunt u niet uitruilen voor meer ouderdomspensioen.

Wilt u extra partnerpensioen?
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in (extra) partnerpensioen. Als u overlijdt, krijgt uw partner meer partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen gaat omlaag. Het partnerpensioen mag na uitruil niet hoger zijn dan 70% van het ouderdomspensioen.

Wat moet u doen?

  • 6 maanden vóór uw pensioendatum (68 jaar of eerdere AOW-ingang) krijgt u meer informatie van ons.
  • Geef uw keuze minstens 2 maanden vóór uw pensioendatum via MijnPensioen aan ons door.
  • Gaat u eerder met pensioen? Dan geeft u deze keuze aan bij het aanvragen van uw pensioen.

MijnPensioen