Samenwonen

Als u gaat samenwonen, kan uw partner recht krijgen op partnerpensioen. Er zijn wel voorwaarden. U moet uw partner ook bij ons aanmelden. U regelt dit via MijnPensioen. Log in en kies voor Snel regelen.

Partner aanmelden

Wat is er voor uw partner geregeld?
U bent verzekerd voor partnerpensioen zolang u in dienst bent. Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen totdat zijn of haar AOW ingaat.

Gaat u uit dienst en neemt u uw pensioenkapitaal bij ons niet mee naar een andere pensioenuitvoerder (waardeoverdracht)? Als u vóór uw pensioendatum overlijdt, krijgt uw partner van uw pensioenkapitaal een partnerpensioen. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan is het partnerpensioen afhankelijk van uw pensioenkapitaal en van de keuzes die u bij pensionering heeft gemaakt.

Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling? Dan heeft u ook partnerpensioen opgebouwd. Voor dit partnerpensioen gelden de regels van de eerdere pensioenregeling(en). Kijk voor uw pensioenbedragen bij MijnPensioen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U woont minimaal 6 maanden samen.
  • U heeft een samenlevingsovereenkomst. Deze sloot u af bij een notaris.
  • U sprak daarin af dat u zorgplicht heeft voor elkaar.
  • U heeft 1 ongehuwde persoon als partner aangemeld. Dit mag geen bloed- of aanverwant in rechte lijn zijn.
  • U heeft uw partner bij ons aangemeld.

Wat moet u doen?
Is uw partner aangemeld? Dan krijgt u van ons een bevestiging. U hoeft verder niets aan te leveren. Als u met pensioen gaat of overlijdt, vragen we uw partner naar een kopie van uw samenlevingsovereenkomst. U vindt de gegevens van uw partner en alle bedragen later op uw pensioenoverzicht (UPO) en in MijnPensioen.

Anw-hiaatverzekering
U kunt voor uw partner een Anw-hiaatverzekering afsluiten. Als u overlijdt, krijgt uw partner een extra uitkering totdat hij of zij AOW krijgt, maar uiterlijk tot uw partner 67 jaar wordt. Sluit u deze verzekering binnen 3 maanden nadat u bent gaan samenwonen af? Dan heeft u daarvoor geen gezondheidsverklaring nodig.

Anw-hiaatverzekering aanvragen