Samenwonen

U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet daarvoor de gegevens van uw partner zelf aan ons doorgeven. Als u voldoet aan alle voorwaarden, krijgt uw partner een uitkering van ons pensioenfonds.

Brochure trouwen of samenwonen (pdf)

Wat moet u doen?

  • Lees hieronder de voorwaarden om recht te krijgen op partnerpensioen.
  • Meld uw partner aan bij het Rabobank Pensioenfonds.
  • U hoeft verder niets te doen. Als u met pensioen gaat of overlijdt, vragen we naar een kopie van uw samenlevingscontract.
  • U kunt voor uw partner een aanvullende verzekering afsluiten, de Anw-hiaatverzekering. Sluit u deze verzekering binnen 3 maanden nadat u in dienst komt af? Dan heeft u geen gezondheidsverklaring nodig. Ook als u de verzekering sluit binnen 3 maanden na aanvang samenwonen heeft u geen gezondheidsverklaring nodig.

Anw-hiaatverzekering regelen

Wat zijn de voorwaarden?

  • U heeft bij de notaris een samenlevingsovereenkomst afgesloten.
  • U en uw partner voeren ten minste een half jaar een gemeenschappelijke huishouding.
  • U en uw partner staan bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven.
  • U heeft 1 ongehuwde persoon als partner aangemeld. Dit mag geen bloed- of aanverwant in rechte lijn zijn.
  • Uw partner is vóór uw pensioendatum bij ons aangemeld en door ons geaccepteerd.

Partner aanmelden

Heeft u uw partner aangemeld? Dan krijgt u van ons een bevestiging. De naam van uw partner en alle bedragen staan op het eerstvolgende pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons ontvangt. Ook dat UPO vindt u bij MijnPensioen.

Net in dienst?
Het duurt ongeveer 1 maand voordat uw indiensttreding in de pensioenadministratie is verwerkt. Hierdoor is het mogelijk dat u niet meteen kan inloggen via MijnPensioen. Lukt het niet om in te loggen en wilt u toch meteen uw partner aanmelden en/of een Anw-hiaatverzekering afsluiten? Neem dan contact met ons op.