logo pensioen 123 laag 1

Welkom bij het Rabobank Pensioenfonds!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op mijnpensioenoverzicht.nl. Maar ook bij MijnPensioen. U logt in met uw DigiD. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u bij Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen
Laag 1: uw pensioenregeling in het kort.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start op uw 68e. Krijgt u eerder AOW? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW in.

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. Uw werkgever houdt deze premie in op uw brutosalaris. Wij storten die premie op uw persoonlijke pensioenrekening. Met het totaal van alle premies en het rendement dat daarop behaald is, koopt u een pensioenuitkering in.

In het jaar dat u 58 wordt, maakt u een keuze tussen een stabiel of variabel pensioen. Kiest u voor een stabiel pensioen? Dan is dit een definitieve keuze. U koopt dan in 10 jaar tijd geleidelijk pensioen bij ons in. Kiest u voor een variabel pensioen? Dan maakt u op uw pensioendatum een definitieve keuze voor een stabiel of variabel pensioen. Een stabiel pensioen koopt u bij ons. Een variabel pensioen koopt u zelf in bij een andere pensioenuitvoerder.

Overlijdt u terwijl u deelneemt aan onze pensioenregeling? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan zelf geen of minder premie.

Wilt u precies weten wat u krijgt? Kijk dan in ons pensioenreglement. Leest u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan via contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen op en bent verzekerd voor partnerpensioen én wezenpensioen. Wordt u arbeidsongeschikt? U blijft pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf dan geen of minder premie. U leest meer in laag 2.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u bouwt dit op via de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Dit Pensioen 1-2-3 gaat over onze beschikbare premieregeling (PR2023).
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met Flexioen van Robeco. Of met een lijfrente of banksparen.

U legt elke maand premie in voor uw pensioen. Met de premie bouwt u een pensioenkapitaal op. Wij beleggen dit geld voor u. Gaat u met pensioen? Dan koopt u met dit kapitaal een ouderdomspensioen en een partnerpensioen. Dit heet een beschikbare premieregeling.

Wij stellen uw premie vast over uw bruto jaarsalaris. Maar niet over uw hele salaris. Van uw salaris halen wij de franchise af. We houden namelijk al rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. De franchise is € 17.545,- (in 2024). Over dit bedrag betaalt u geen premie en bouwt u geen pensioenkapitaal op. Er is ook een bovengrens. U kunt in deze pensioenregeling pensioen opbouwen tot een salaris van maximaal € 137.800,- (in 2024).

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. U leest op uw salarisspecificatie hoeveel dit is.

Welke keuzes heeft u zelf?

U komt in dienst. Daarom bouwt u nu pensioen op in onze pensioenregeling.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Kijk dan naar de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u extra pensioen opbouwen voor uzelf? Kijk voor uw keuzes in laag 2.

U bouwt pensioen op over uw salaris tot € 137.800,- (in 2024). Is uw salaris hoger? Dan kunt u meedoen aan een aparte pensioenregeling. Zo bouwt u meer pensioen op. Kijk in laag 2.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u een stabiel of variabel pensioen. Koos u op uw 58e voor een stabiel pensioen? Dan was dit een definitieve keuze. U heeft dan in 10 jaar tijd geleidelijk pensioen bij ons ingekocht. Koos u op uw 58e voor een variabel pensioen? Dan koopt u op uw 68e met uw pensioenkapitaal alsnog een stabiel pensioen bij ons of kiest u voor een variabel pensioen bij een andere pensioenuitvoerder.

U heeft bij ons meer keuzes. Bijvoorbeeld extra pensioen voor uw partner. Of extra pensioen voor uzelf. U kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Of dit voor een deel doen. Kijk bij voor laag 2 voor al uw keuzes.

Hoe zeker is uw pensioen?

Tot uw pensioendatum is de hoogte van uw pensioen niet zeker. Als u met pensioen gaat, weet u pas hoeveel pensioenkapitaal u heeft en hoeveel pensioen u krijgt. Uw pensioen hangt onder andere af van:

  • de premie die u betaalt voor uw pensioen (de beschikbare premie)
  • de waarde van uw pensioenkapitaal als u met pensioen gaat
  • uw keuze voor een stabiel of variabel pensioen en de prijs die u betaalt voor de inkoop van dat pensioen.

U leest meer over onze financiƫle situatie in het jaarverslag in laag 3.

We proberen uw pensioenaanspraken en pensioenrechten jaarlijks op 1 juli te aan te passen aan de stijging van de prijzen (indexatie). Deze indexatie is voorwaardelijk: het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre indexatie kan plaatsvinden. Uw pensioenkapitaal wordt niet aangepast.

Dit passen we aan:

  • uw verzekerde aanspraken op partnerpensioen en wezenpensioen
  • de rechten die vanaf 58 jaar voor u zijn ingekocht op een stabiel ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf uw pensioendatum
  • alle ingegane pensioenen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

  • kosten voor de administratie. Uw werkgever en wij betalen die samen.
  • kosten om uw pensioenkapitaal te beleggen. Wij betalen die uit het resultaat van de beleggingen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheid.

Als u samenwoont of gaat samenwonen. Meld uw partner direct bij ons aan. Gaat u in Nederland trouwen of wordt u geregistreerd partners? Dan hoeft u niets te doen.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Als u werkloos wordt.

Kijk minimaal 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

  • Uw pensioen bij ons staat bij MijnPensioen. En op uw Uniform Pensioenoverzicht.
  • Uw AOW en al het pensioen dat u opbouwde vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet ook wat u bruto en netto krijgt.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op onze website of neem contact met ons op

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de rest van onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl.