logo pensioen 123 laag 1

Welkom bij het Rabobank Pensioenfonds!

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op mijnpensioenoverzicht.nl. Maar ook bij MijnPensioen. U logt in met uw DigiD. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u bij Beleggingsbeleid.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen
Laag 1: uw pensioenregeling in het kort.
Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Leest u ze liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Uw pensioen bij ons start op uw 68e. Krijgt u eerder AOW? Dan gaat ook uw pensioen dan in.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt misschien ook een tijdelijk partnerpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Wij vullen ook uw uitkering van de overheid aan. Zo heeft u meer inkomen.

Wilt u precies weten wat u krijgt? Kijk dan in ons pensioenreglement. Leest u ons reglement liever op papier? U vraagt dit makkelijk aan via contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid voor een deel aan. U leest meer in laag 2. Bovendien blijft u dan pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u bouwt dit op via de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen bij ons: u bouwt dit op via uw werkgever. Daarover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met Flexioen van ons pensioenfonds. Of met een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum en zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt pensioen op over een deel van uw bruto jaarsalaris. Van uw salaris halen wij een franchise af. In 2022 is die € 14.802,-. Over dit bedrag bouwt u geen pensioen op omdat u AOW van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouwt u een percentage ouderdomspensioen op. In 2022 is uw pensioenopbouw 1,7%. U bouwt in 2022 pensioen op in deze regeling tot een salaris van € 108.612,-.

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. U leest op uw salarisspecificatie hoeveel dit is.

Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Klik door naar de pensioenvergelijker in laag 3.

Wilt u extra pensioen opbouwen voor uzelf? Kijk voor uw keuzes in laag 2.

U bouwt pensioen op over uw salaris tot € 108.612,-. Is uw salaris hoger? Dan kunt u meedoen aan een aparte pensioenregeling. Zo bouwt u meer pensioen op. Kijk in laag 2.

U heeft bij ons meer keuzes. Bijvoorbeeld extra pensioen voor uw partner. Of extra pensioen voor uzelf. U kunt ook eerder of later met pensioen gaan. Of dit voor een deel doen. Klik op het plaatje voor laag 2 met al uw keuzes.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen is niet zeker. Misschien kan uw pensioen niet meegroeien met de prijzen. U loopt dus risico met uw pensioen. Bijvoorbeeld:

  • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.
  • De premie die beschikbaar is voor uw pensioen kan in een jaar niet genoeg zijn.
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Wij moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

In laag 2 leest u meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad. Als die slecht zijn, kan uw pensioen lager worden.

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten meegroeien met de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Op 1 juli 2022 hebben we de pensioenen verhoogd met 6,18%. De stijging van de prijzen van 10,90% kon hiermee niet volledig worden opgevangen. Op 31 december 2021 was de dekkingsgraad namelijk niet hoog genoeg om een volledige indexatie te kunnen geven.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers met:

  Indexatie Stijging van de prijzen
2021 0,00% 1,88%
2020 0,00% 1,20%
2019 0,45% 2,88%
2018 0,20% 1,10%
2017 0,00% 1,57%

Hebben wij een tekort? Dan moeten wij misschien maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.
  • Is de premie niet genoeg? Dan bouwt u misschien minder pensioen op.

Tot nu toe hoefden wij de pensioenen niet te verlagen. Maar ze groeiden niet helemaal mee met de prijzen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt deze kosten om uw pensioen te regelen:

  • Kosten voor de administratie. Uw werkgever en wij betalen die samen.
  • Kosten om het pensioengeld te beheren. Wij betalen die uit het resultaat van de beleggingen.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds.

Als u samenwoont of gaat samenwonen. Meld uw partner direct bij ons aan. Gaat u in Nederland trouwen of wordt u geregistreerd partners? Dan hoeft u niets te doen.

Als u gaat scheiden of niet meer samenwoont. Of als uw geregistreerd partnerschap stopt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Als u werkloos wordt.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

  • Uw pensioen bij ons staat bij MijnPensioen. En op uw Uniform Pensioenoverzicht.
  • Uw AOW en al het pensioen dat u opbouwde vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet ook wat u bruto en netto krijgt.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op onze website of neem contact met ons op

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op de rest van onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl.