Veelgestelde vragen

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. U vindt deze bij MijnPensioen. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, stellen we deze overzichten elk jaar beschikbaar via MijnPensioen.

MijnPensioen

Meer weten over communicatiemomenten van het pensioenfonds? Kijk dan in het overzicht bij Communicatiebeleid.

Uw UPO van dit jaar is gebaseerd op de gegevens die op 1 januari van dit jaar bij ons bekend waren.

1. De (juiste) naam van uw partner is niet bij ons bekend. Hoe u dat regelt, vindt u bij Wat moet ik doen bij...Samenwonen of Wat moet ik doen bij... Trouwen of partnerregistratie.

2. Is de naam van een ex-partner vermeld, dan is die nog niet afgemeld. Lees hierover meer bij Wat moet ik doen bij...Einde samenwonen of Wat moet ik doen bij... Scheiden.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

De gegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn in dat geval gebaseerd op een andere stand dan 1 januari van dit jaar. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij 'Mijn pensioenuitvoerders' per welke datum wij uw gegevens hebben aangeleverd.

Elk jaar stelt de werkgever de pensioenpremie voor de pensioenopbouw beschikbaar. Zelf draagt u ook bij. Meer hierover leest u bij Pensioen 1-2-3.

Jaarlijks krijgt u een nieuw pensioenoverzicht (UPO). Uw pensioenoverzichten staan bij MijnPensioen. U kunt het gewenste UPO als pdf downloaden en/of printen.

MijnPensioen

Als uw verzoek tot verevening door het pensioenfonds is verwerkt, is het ouderdomspensioen voor uw ex-partner van uw ouderdomspensioen afgehaald. Hierover heeft u een bevestiging ontvangen. Daarna vindt u het ouderdomspensioen voor uw ex-partner terug op uw Uniform Pensioenoverzicht. Vergelijk de UPO’s van voor de scheiding en na de bevestiging van het verzoek tot verevening.

Top 5 vragen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan hoeft u uw partner niet aan te melden bij ons pensioenfonds. Woont u samen of woont u in het buitenland? Meld uw partner dan altijd zelf bij ons pensioenfonds aan. Bent u met pensioen? Het is dan niet meer mogelijk om uw partner aan te melden bij ons pensioenfonds.

Verhuist u binnen of naar Nederland? Dan hoeft u ons hierover niet te informeren. Verhuist in of naar het buitenland? Of wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Die kunt u aanpassen na inloggen via MijnPensioen met uw DigiD.

MijnPensioen

U kunt vanaf 57 jaar met pensioen.

Jaarlijks krijgt u een nieuw pensioenoverzicht (UPO). Uw pensioenoverzichten staan bij MijnPensioen. U kunt het gewenste UPO als pdf downloaden en/of printen.

MijnPensioen

Alle informatie van het Rabobank Pensioenfonds is digitaal beschikbaar in uw archief op MijnPensioen. U ontvangt van ons geen papieren post meer. Als u automatisch bericht wilt krijgen dat uw pensioenpost digitaal voor u klaar staat, hebben wij uw e-mailadres nodig. U geeft uw e-mailadres door via MijnPensioen.

Wilt u uw post toch liever in de brievenbus ontvangen? Dat kan ook. Door in te loggen bij MijnPensioen kunt u uw voorkeur aangeven.

MijnPensioen

MijnPensioen

U kunt gebruik maken van MijnPensioen als u (gewezen) deelnemer of gepensioneerde van het Rabobank Pensioenfonds bent. En als u een nabestaandenpensioen ontvangt of als u pensioenaanspraken heeft die door uw ex-partner zijn opgebouwd.

MijnPensioen

Op MijnPensioen kunt u inloggen met uw DigiD. Woont u in het buitenland en kunt u geen DigiD aanvragen? Dan kunt u nog steeds veilig inloggen. Het inlogscherm van MijnPensioen wijst u de weg.

MijnPensioen

Op MijnPensioen vindt u belangrijke informatie over uw pensioen. Zo kunt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) raadplegen en kunt u zelf wijzigingen doorgeven. Ook waardeoverdracht regelt u gemakkelijk online. U kunt als (gewezen) deelnemer zelf berekeningen maken via MijnPensioen, Plannen. In Mijn archief ziet u al uw pensioenpost.

MijnPensioen

U kunt uw pensioen via MijnPensioen aanvragen. U logt in, kiest voor ‘Mijn pensioen aanvragen’ en volgt een aantal stappen. U krijgt dan een overzicht van uw keuzes.

MijnPensioen

Werknemers

Uw e-mailadres of telefoonnummer kunt u aanpassen na inloggen via MijnPensioen met uw DigiD.

MijnPensioen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? En woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet bij ons af te melden. De gemeente waar u woont geeft dit aan ons door. Woont u samen of woont u in het buitenland? Meld uw partner dan zelf af bij ons pensioenfonds via MijnPensioen.

MijnPensioen

Bij de Rabobank gaat u standaard op uw 68e met pensioen. Krijgt u al eerder AOW? Dan gaat uw pensioen tegelijk met uw AOW-uitkering in. U kunt al eerder met pensioen gaan.
Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u alle pensioenaanspraken die voor u bij pensioenfondsen en verzekeraars geadministreerd zijn. Van het Rabobank Pensioenfonds, maar ook uw pensioen dat u eventueel bij andere werkgevers hebt opgebouwd. Om uw gegevens in te zien, logt u in met uw DigiD.

Gepensioneerden

In de maand waarin uw pensioen ingaat, krijgt u van ons een toekenningsbrief. Hierin staat het bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen die op uw aanvraagformulier staan.

Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U gebruikt hiervoor het formulier Wijzigen toepassing loonheffingskorting. U vindt dit formulier op MijnPensioen.

MijnPensioen

Uw partner kan partnerpensioen krijgen. Als dat zo is, krijgt u hiervan jaarlijks een pensioenoverzicht.
Het vakantiegeld is in uw maandelijkse pensioenuitkering verwerkt. Het Rabobank Pensioenfonds betaalt dus niet apart vakantiegeld uit.

Uit dienst gaan

Uw pensioenopbouw stopt aan het einde van de maand waarin u uit dienst gaat.
Nee, het is bij het Rabobank Pensioenfonds niet mogelijk om uw pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten nadat uw dienstverband is beëindigd.
Als u uit dienst gaat, stopt de opbouw van het levenslange partnerpensioen. Het tijdelijk partnerpensioen komt te vervallen. Helaas kunt u deze verzekering niet vrijwillig voortzetten bij het pensioenfonds. Overweegt u om zelf iets te regelen voor uw partner, zoals een aanvullende overlijdensrisicoverzekering? Overleg dan met uw financieel adviseur.
De Anw-hiaatverzekering heeft u via uw werkgever bij Interpolis afgesloten. Het is hierbij noodzakelijk om een dienstverband bij Rabobank te hebben. Helaas is het niet mogelijk om de verzekering na uitdiensttreding voort te zetten. Overweegt u om zelf iets te regelen voor uw partner, zoals een aanvullende overlijdensrisicoverzekering? Overleg dan met uw financieel adviseur.

Ja, er zijn bij het Rabobank Pensioenfonds meerdere mogelijkheden om uw pensioen aan te passen aan uw eigen wensen. U kunt eerder met pensioen, u kunt gedeeltelijk met pensioen, u kunt kiezen voor tijdelijk een hoger of lager pensioen of een AOW-overbruggingspensioen. Ook kunt u ervoor kiezen om uw partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen. Andersom kan ook. In MijnPensioen ziet u wat de diverse mogelijkheden voor u betekenen.

MijnPensioen

Het Rabobank Pensioenfonds probeert ieder jaar de opgebouwde pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet indexatie. Indexatie is alleen mogelijk als het fonds voldoende financiële middelen heeft. Kijk voor meer informatie bij Verhoging pensioenen.

Aan het einde van de maand waarin u uit dienst gaat stopt u met opbouw van extra pensioen via Flexioen. Wij kopen met uw Flexioen-kapitaal voor u pensioen bij het Rabobank Pensioenfonds. Hoeveel pensioen dat is, berekent het pensioenfonds met omzettingsfactoren. Kijk voor meer informatie bij Flexioen.

Met pensioen gaan

U kunt vanaf 57 jaar met pensioen.

Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw pensioen lager. Het pensioen moet over meer jaren worden verdeeld. Ook heeft u over minder jaren pensioen opgebouwd. U kunt een berekening maken via MijnPensioen bij Mijn pensioen plannen.

MijnPensioen

Ja, eerder met pensioen gaan heeft gevolgen voor uw WW-uitkering. Pensioen telt mee als inkomen en wordt op uw WW-uitkering in mindering gebracht. Kijk op UWV.nl voor meer informatie.