Deeltijdpensioen

Wilt u niet meteen helemaal met pensioen? Of wilt u langer pensioen opbouwen? Dan kunt u kiezen voor deeltijdpensioen. U gaat dan voor een deel met pensioen, maar blijft ook nog voor een deel werken. Over de dagen dat u werkt, bouwt u pensioen op.

Zelf rekenen met uw pensioen
Bij MijnPensioen berekent u wat uw keuze financieel betekent.

MijnPensioen

Wat moet u doen?

  • 6 maanden vóór uw pensioendatum (68 jaar of eerdere AOW-ingang) krijgt u meer informatie van ons.
  • Geef uw keuze minstens 2 maanden vóór uw pensioendatum via MijnPensioen aan ons door.

Wat moet u verder weten?

  • U kunt vanaf 57 jaar met deeltijdpensioen.
  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever.
  • U mag voor 20%, 40%, 60% of 80% met deeltijdpensioen.
  • U mag uw pensioen uitstellen tot 5 jaar nadat uw AOW-uitkering is ingegaan. Daarna gaat uw pensioenuitkering volledig in.