Overlijden

Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner mogelijk een partnerpensioen. Uw partner moet hiervoor vóór uw pensioendatum bij ons zijn aangemeld. Of er een partnerpensioen is, hangt ook af van de keuzes op uw pensioendatum.

Partnerpensioen
Koos u voor een stabiel pensioen bij ons pensioenfonds? Dan heeft u in het jaar dat u 68 werd of op uw eerdere pensioendatum van uw pensioenkapitaal een ouderdomspensioen en een partnerpensioen ingekocht. Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen. Heeft u het partnerpensioen bij uw pensionering helemaal of voor een deel uitgeruild voor meer ouderdomspensioen? Dan krijgt uw partner geen of minder partnerpensioen als u overlijdt.

Als u een ex-partner heeft
Bent u vóór uw pensioendatum gescheiden of ging u uit elkaar? En overlijdt u na uw pensioendatum? Dan kan uw ex-partner recht krijgen op bijzonder partnerpensioen. Dit deel van uw partnerpensioen is voor uw ex-partner gereserveerd toen u uit elkaar ging. Was u vóór 1 januari 2023 al deelnemer aan onze pensioenregeling? Dan is er vanuit de eerdere pensioenregeling misschien ook een bijzonder partnerpensioen.

Wezenpensioen
Het wezenpensioen is alleen verzekerd als u in dienst bent. Na uw pensionering is er geen wezenpensioen geregeld. Was u vóór 1 januari 2023 al in dienst, dan hebben uw kinderen mogelijk wel recht op wezenpensioen uit de eerdere pensioenregeling(en).

Kijk voor uw pensioenbedragen bij MijnPensioen.

MijnPensioen

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Als u overlijdt, nemen we meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Uw nabestaanden krijgen binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partnerpensioen en/of wezenpensioen. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben:

  • Woont u samen en is uw partner vóór uw pensioendatum bij ons aangemeld? Dan hoeft u niets te regelen. Wij hebben dan alle gegevens. Als uw partner niet is aangemeld, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.
  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner en woont u in Nederland? Dan hoeft u niets te regelen.
  • Woont u in het buitenland? Geef de gegevens van uw partner en/of kinderen zelf aan ons door.

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.