Overlijden

U bent met pensioen en overlijdt. Wat is er voor uw partner en/of kinderen geregeld? Uw partner en/of kinderen kunnen een uitkering van het pensioenfonds krijgen. Of dit inderdaad zo is, hangt af van:

Koos u ervoor om het partnerpensioen voor een deel of helemaal om te zetten in extra ouderdomspensioen? Dan krijgt uw partner geen of minder partnerpensioen als u overlijdt.

Op uw pensioendatum krijgt u een pensioenoverzicht. Hierop staan alle bedragen die er voor uw partner en/of kinderen gereserveerd zijn.

Wat moeten uw nabestaanden doen?
Het pensioenfonds neemt meestal zelf contact op met uw nabestaanden. Uw nabestaanden krijgen binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en of wezenpensioen. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben.

  • Woont u samen en is uw partner vóór uw pensioendatum bij ons aangemeld? Dan hoeft u niets te regelen. Als uw partner niet is aangemeld, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.
  • Woont u in het buitenland? Geef de gegevens van uw partner en/of kinderen zelf aan ons pensioenfonds door.
  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner en woont u in Nederland? Dan hoeft u niets te regelen.

Jaaropgave opvragen
Bent u nabestaande en heeft u een jaaropgave nodig voor de belastingaangifte? Neem dan contact met ons op.