Omzetting naar pensioen

Het pensioenkapitaal dat u bij ons opbouwt, wordt uiterlijk op uw 68e omgezet naar pensioen. Als u voor een stabiel pensioen kiest, begint die omzetting op uw 58e.

Stabiel of variabel pensioen
In het jaar dat u 58 wordt, kiest u tussen een stabiel of een variabel pensioen. Bij een variabel pensioen gaat u op uw pensioendatum naar een andere pensioenuitvoerder. U kunt op de ingangsdatum van uw pensioen ook alsnog voor een stabiel pensioen kiezen. Voor een stabiel pensioen blijft u bij ons pensioenfonds.

De keuze voor een stabiel of variabel pensioen geldt alleen voor het kapitaal dat u vanaf 2023 heeft opgebouwd. Het pensioen dat u (mogelijk) voor 2023 opbouwde bij Rabobank Pensioenfonds verandert hierdoor niet.

Omzetting naar pensioen
Wanneer u kiest voor een stabiel pensioen, zetten we in 10 jaar tijd telkens een deel van uw pensioenkapitaal om naar pensioen. In het 1e jaar zetten we 1/10e deel van uw pensioen om, in 2e jaar 1/9 deel en zo verder. We gaan daarbij uit van uw leeftijd op 31 december van een jaar. Als u uw pensioen in laat gaan (maar uiterlijk op uw 68e) zetten we het resterende pensioenkapitaal om.

Uw leeftijd op 31 december van een jaar Deel van uw pensioenkapitaal
dat in het volgende jaar omgezet wordt
naar pensioen
58 1/10
59 1/9
60 1/8
61 1/7
62 1/6
63 1/5
64 1/4
65 1/3
66 1/2
68 of eerdere
pensioendatum
1/1

Als u vóór uw 68e overlijdt en u bent in dienst
Als u een partner heeft, krijgt uw partner het partnerpensioen dat voor u verzekerd is. Dat is een percentage van het salaris waarover u pensioenkapitaal opbouwt (pensioengrondslag). Het partnerpensioen is 1,313% van uw gemiddelde pensioengrondslag over elk jaar dat u deelneemt of had kunnen deelnemen als u niet zou zijn overleden. Uw partner krijgt ook een tijdelijk partnerpensioen als uw partner nog geen AOW ontvangt. De omzetting van pensioenkapitaal naar pensioen stopt als u overlijdt. Het resterende pensioenkapitaal en het deel dat al is omgezet naar pensioen vervallen aan ons pensioenfonds.

Als u vóór uw 68e overlijdt en u bent niet meer in dienst 
Uw nog aanwezige pensioenkapitaal wordt omgezet naar een partnerpensioen voor uw partner. Het pensioenkapitaal dat al is omgezet vervalt aan ons pensioenfonds. Dit betekent dat als u heeft gekozen voor een variabel pensioen er een groter bedrag wordt omgezet naar partnerpensioen dan wanneer u al pensioen heeft ingekocht. Maar omdat uw kapitaal dan in één keer en niet geleidelijk wordt omgezet, is het risico op een lagere beleggingswaarde op het moment van omzetting ook groter. Bij een lagere beleggingswaarde kan er minder pensioen worden ingekocht. 

Als u 68 jaar bent
Uiterlijk als u 68 wordt, is uw volledige pensioenkapitaal omgezet naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen.

Indexatie
Het bestuur van het pensioenfonds probeert het pensioen dat voor u is omgezet jaarlijks op 1 juli aan te passen aan de prijzen (indexatie).

Afwijkende inkoop van pensioen

Gaat u eerder met pensioen, bijvoorbeeld als u 60 jaar bent? Als u 58 jaar bent zetten we 1/10e deel om, als u 59 jaar bent 1/9e deel en als u 60 jaar bent de rest.

Wilt u uw pensioen uitstellen? Dit kan tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-datum. Op de pensioenrichtleeftijd (68 jaar) zetten we (de rest van) uw pensioenkapitaal om naar pensioen (ouderdomspensioen en partnerpensioen). Dit pensioen gaat uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd in.

U maakt direct nadat u in dienst komt een keuze voor een stabiel of variabel pensioen. Kiest u voor een stabiel pensioen bij ons? Dan zetten we in het jaar daarop dat deel van uw kapitaal om dat voor uw leeftijd geldt. Bent u bijvoorbeeld 59 jaar? Dan zetten we 1/9 deel van uw kapitaal om. Als u 65 jaar bent, zetten we 1/3 deel van uw kapitaal om.

Het pensioenkapitaal dat nog niet gebruikt is voor omzetting naar pensioen, blijft voor u staan. Dit wordt vanaf uw 58e omgezet naar pensioen. Het pensioen dat al is omgezet vanuit het kapitaal blijft ook voor u staan. Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan is er ook een partnerpensioen.

Koos u eerder voor een variabel pensioen en kiest u bij pensionering alsnog voor een stabiel pensioen? Uw hele pensioenkapitaal wordt dan ineens omgezet naar pensioen tegen de factoren die dan gelden. De rentestand op dat moment is dan heel bepalend voor de hoogte van uw pensioen. Als de rente relatief hoog is, is dat gunstig. Een relatief lage rente is juist nadelig.