Ons communicatiebeleid

Rabobank Pensioenfonds staat voor begrijpelijke communicatie. Daarmee willen we zoveel mogelijk deelnemers bereiken en hun pensioenbewustzijn vergroten. Op die manier kunt u als deelnemer regie nemen over uw eigen pensioen. Wij vinden het belangrijk dat u weet welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden u heeft. En wat er op dit moment met uw geld voor later gebeurt. In onze communicatie helpen we u daarom bij het antwoord op de vragen:

 • Wat voor pensioenregeling heb ik?
 • Hoeveel pensioen krijg ik later?
 • Wanneer moet ik in actie komen?
 • Wat gebeurt er met mijn pensioengeld?

We willen dat onze communicatie aansluit bij de belangstelling en wensen van deelnemers in verschillende levensfases. We communiceren op momenten die relevant zijn en informeren zoveel mogelijk gelaagd. Het pensioenfonds communiceert helder en is realistisch over verwachtingen.

Communicatie aanpak
Elke 3 jaar stellen we een communicatiebeleidsplan op. Hierin beschrijven we de missie, visie en strategie van Rabobank Pensioenfonds op de communicatie met zijn deelnemers en andere belanghebbenden.

Communicatieplan 2021 – 2023
Het overkoepelende doel van onze communicatie is het pensioenbewustzijn vergroten. En daarbij u en zoveel mogelijk andere deelnemers bereiken. Dit strategische doel is vertaald naar de volgende communicatiedoelstellingen:

 • U kent de gevolgen van de financiële situatie van het fonds voor uw pensioen.
 • U kent de mogelijkheden van de pensioenregeling voor uw pensioen.
 • U heeft inzicht in uw pensioen bij Rabobank Pensioenfonds.
 • U komt in actie wanneer dat nodig is.
 • U heeft vertrouwen in het pensioenfonds.

Elk jaar stellen we een communicatiejaarplan op waarin we het communicatiebeleid vertalen naar concrete activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de communicatiedoelstellingen.

Onze communicatie heeft 3 doelen
Wij willen met onze communicatie: 

 1. Pensioenbewustzijn vergroten: u bent op de hoogte van pensioenontwikkelingen en weet wat u zelf kunt doen voor uw pensioen.
 2. Handelingsperspectief bieden: wij informeren u persoonlijk over uw pensioen. En stellen u in staat er iets aan te doen als dat nodig is.
 3. Servicegerichtheid vergroten: verder digitaliseren en personaliseren van informatie door uit te gaan van uw informatiebehoeften.

Wij hebben 3 speerpunten benoemd voor onze aanvullende communicatie.
Naast de reguliere communicatie die u van ons ontvangt, zoals uw Uniform Pensioenoverzicht, sturen wij u ook regelmatig aanvullende communicatie. In 2023 staan daarbij 3 speerpunten centraal.

 1. Pensioenregeling 2023: we geven inzicht in de veranderingen door de nieuwe pensioenregeling.
 2. Toekomstbestendig pensioen en de Wet toekomst pensioenen: we informeren u over de landelijke ontwikkelingen en wat dat voor u betekent.
 3. Duurzaam en verantwoord pensioen: we laten zien wat de invloed van het pensioenfonds is op het actief verduurzamen van de samenleving.

In 2023, maar ook in de jaren daarna is de communicatie over het nieuwe pensioenstelsel een van de belangrijkste onderwerpen. We vertalen de landelijke ontwikkelingen naar communicatie voor u. U kunt straks meer keuzes maken. Daar helpen wij u zo goed mogelijk bij. Verder leggen we uit waarom het pensioenstelsel gaat veranderen. En betrekken we u bij de afwegingen die de werkgever, vakorganisaties en het pensioenfonds daarvoor maken. Dit doen we met verschillende middelen en op een begrijpelijke manier.