Ons communicatiebeleid

Het Rabobank Pensioenfonds streeft naar begrijpelijke communicatie en bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid zodat deelnemers regie kunnen nemen over hun eigen pensioen. Wij streven naar een situatie waarin onze deelnemers weten welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden zij hebben en waarin zij het antwoord weten op de vragen:

 • Wat voor pensioenregeling heb ik?
 • Hoeveel pensioen krijg ik later?
 • Welke invloed heb ik daar zelf op?

We streven er naar om in onze communicatie aan te sluiten bij de belangstelling en wensen van deelnemers in de verschillende levensfases. We communiceren op voor onze deelnemers relevante momenten. We informeren deelnemers zoveel mogelijk gelaagd en bieden handelingsperspectief over de eigen pensioensituatie. Het pensioenfonds communiceert helder en is realistisch over verwachtingen.

Communicatie aanpak
Elke 3 jaar stellen we een communicatiebeleidsplan op. Hierin beschrijven we de missie, visie en strategie van Rabobank Pensioenfonds op de communicatie met zijn doelgroepen. Het is ook een wettelijke verplichting en vormt het kader voor het communicatiejaarplan.

Communicatieplan 2021 – 2023
Het overkoepelende doel is het pensioenbewustzijn vergroten en het bereiken van zoveel mogelijk deelnemers. Dit strategische doel is vertaald naar de volgende communicatiedoelstellingen:

 • De deelnemers kennen de gevolgen van de financiële situatie van het fonds voor hun pensioen.
 • De deelnemers kennen de mogelijkheden van de pensioenregeling voor hun pensioen.
 • De deelnemers hebben inzicht in hun pensioensituatie bij Rabobank Pensioenfonds.
 • De deelnemers nemen verantwoordelijkheid en besteden aandacht aan hun pensioen.
 • De deelnemers hebben vertrouwen in het pensioenfonds.

Elk jaar stellen we een communicatiejaarplan op waarin we het communicatiebeleid vertalen naar concrete activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de communicatiedoelstelling.

In 2021 staan 3 thema’s centraal, ze zijn speerpunt voor de communicatie

 1. Bewustzijn vergroten.
 2. Servicegerichtheid vergroten: verdere digitalisering en personaliseren van informatie door uit te gaan van de informatiebehoeften van de deelnemer.
 3. Kennis en handelingsperspectief vergroten door de deelnemer te informeren over zijn persoonlijke situatie en hem in staat stellen er iets aan te doen als dat nodig is.

Een van de belangrijkste onderwerpen is de communicatie over het nieuwe pensioenstelsel. Waarom gaat er iets veranderen? Welke keuzes zijn er? Welke afwegingen maken de werkgever, vakbonden en het pensioenfonds? Wat merken onze deelnemers van die keuzes en hoe pakken die voor hen uit?

Overzicht informatiemomenten (pdf)