pensioen123 laag2

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

kruis

In onze pensioenregeling bouwt u ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Wordt u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan tot maximaal 80% van uw inkomen. Bovendien blijft u in dat geval pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie.

Wordt u voor een deel arbeidsongeschikt? Lees dan de informatie op onze website. Kijk bij Wat moet ik doen bij… ziek of arbeidsongeschikt. Of bekijk de brochure Uw pensioen in vogelvlucht in laag 3.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl