Pensioen 123 laag 2

Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

Drie pijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat in vanaf 67 jaar (in 2024). Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan krijgt u minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werkgever opbouwt
U bouwt pensioen op in deze pensioenregeling en misschien in Flexioen. Uw pensioenregeling is een beschikbare premieregeling. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioenkapitaal op. Dit pensioenkapitaal zetten wij uiterlijk op uw pensioendatum om naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen.

U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop staat het pensioen in uw pensioenregeling(en) bij ons en extra pensioen dat u misschien in Flexioen heeft opgebouwd.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt er een overzicht van uw AOW en pensioen bij al uw werkgevers. U ziet ook wat u netto krijgt.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente.

U kunt via uw werkgever extra pensioen regelen. Dit heet Flexioen. Ons pensioenfonds biedt dit aan:

  • Is uw salaris lager dan € 137.800,- bruto per jaar (in 2024)? Dan kunt u met Bruto Flexioen extra pensioen opbouwen binnen de grenzen van de Belastingdienst.
  • Is uw salaris hoger dan € 137.800,- bruto per jaar (in 2024)? Dan kunt u kiezen voor netto pensioenopbouw via Netto Flexioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? voor meer uitleg.

Of u het nodig vindt om extra pensioen op te bouwen, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Komt u er niet uit? Vraag dan een financieel adviseur om u te helpen bij het maken van keuzes.

middelloon

U bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. Uw werkgever houdt deze premie in op uw brutosalaris. Wij storten de premie voor uw pensioen elke maand op uw pensioenrekening. Met de premies bouwt u een pensioenkapitaal op. Wij zetten dit pensioenkapitaal uiterlijk op uw 68e om naar een ouderdomspensioen en een partnerpensioen. 

Wij beleggen uw pensioenkapitaal
De pensioenpremies alleen leveren niet genoeg inkomsten op voor een goed en betaalbaar pensioen. Daarom beleggen we het geld dat op uw pensioenrekening staat voor u. Uw pensioenkapitaal beweegt daarbij mee met de economische ontwikkelingen.

We beleggen het geld op uw pensioenrekening volgens het ‘lifecycle’-principe. Daarbij stemmen we het risico en verwacht rendement van uw beleggingsportefeuille af op uw leeftijd. We werken met 3 modules, elk met een verschillende beleggingsmix. Komt u dichter bij uw pensioen? Dan kiezen we voor meer zekerheid en bouwen we het risicodeel in uw beleggingen af.

Hoe gaat het beleggen vanaf 58 jaar?
In het jaar dat u 58 wordt, kiest u voor een stabiel of variabel pensioen.

Kiest u voor een stabiel pensioen bij ons?
Dan is dit een definitieve keuze. U koopt dan in 10 jaar tijd geleidelijk pensioen bij ons in.

Kiest u voor een variabel pensioen?
Dan maakt u op uw pensioendatum een definitieve keuze voor een stabiel of variabel pensioen. Kiest u definitief voor een stabiel pensioen? Dan zetten we uw pensioenkapitaal om naar een stabiel pensioen bij ons. Kiest u definitief voor een variabel pensioen? Dan neemt u uw pensioenkapitaal mee naar een andere pensioenuitvoerder als u met pensioen gaat. Uw nieuwe pensioenuitvoerder zet dit kapitaal om naar een variabel pensioen.

opbouw

We baseren uw premie op uw brutosalaris

Uw beschikbare premie stellen we vast over een deel van uw bruto jaarsalaris. Maar niet over uw volledige salaris. Van uw salaris halen we een franchise af. Over dit bedrag bouwt u geen pensioenkapitaal op omdat u later AOW van de overheid krijgt. De franchise is € 17.545,- (2024).

Het salaris dat na verrekening van de franchise overblijft is uw pensioengrondslag. U betaalt een percentage van deze pensioengrondslag aan premie voor de opbouw van uw pensioen.

Uw pensioenregeling heeft ook een bovengrens. U bouwt pensioen op tot een salaris van maximaal € 137.800,- bruto per jaar (2024). Wilt u extra pensioen opbouwen? Dat kan via Flexioen. Kijk daarvoor bij Welke keuzes heeft u zelf?

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. Uw eigen bijdrage is gebaseerd op uw pensioengrondslag. U leest op uw salarisspecificatie hoeveel u precies betaalt. Uw werkgever betaalt de premie aan ons.

Uw pensioengrondslag is uw bruto salaris min de franchise. Over een deel van uw salaris bouwt u namelijk geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. Daarmee houden wij rekening bij uw pensioenopbouw. De franchise is € 17.545,- (in 2024).

U kiest jaarlijks uw eigen bijdrage aan de premie
In onze pensioenregeling kiest u jaarlijks voor een eigen bijdrage aan de premie van 3,5% of 5,5% van uw pensioengrondslag. Kiest u voor de hogere eigen bijdrage van 5,5%? Dan bouwt u meer pensioenkapitaal op, maar krijgt u minder nettosalaris op uw rekening. Bij de keuze voor een lagere eigen bijdrage van 3,5% geldt het omgekeerde.

Uw keuze gaat in per 1 januari van het volgende jaar. U krijgt vooraf alle informatie die u nodig heeft om uw keuze te kunnen maken. Was u vóór 1 januari 2023 al in dienst en heeft u voor het jaar 2023 geen keuze gemaakt? Dan geldt voor u de premie van 5,5%. Maakt u in een volgend jaar geen keuze, dan geldt automatisch de keuze van het jaar ervoor.

Bent u net in dienst? Dan begint u met het premiepercentage dat uw werkgever heeft vastgesteld. U kunt dit percentage daarna jaarlijks aanpassen.

Wilt u uw eigen bijdrage wijzigen? Dit regelt u via het HR-portaal of via uw HR-afdeling.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl