Pensioen 123 laag 2

Hoe bouwt u pensioen op?

driepijlers

Drie pijlers

A. Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt dit zelf in ongeveer 50 jaar op als u in Nederland woont of werkt. De AOW van de overheid gaat nu in vanaf 66 jaar en 7 maanden. Maar die leeftijd gaat in stappen omhoog. Als de levensverwachting verder blijft stijgen, gaat ook de AOW-leeftijd omhoog. U leest hierover meer op SVB.nl. U vindt er ook de bedragen en meer informatie over de AOW.

Let op
Heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan krijgt u minder AOW.

B. Pensioen dat u via uw werk opbouwt
U bouwt pensioen op bij uw werkgever. Elk jaar bouwt u een deel van uw pensioen op. U krijgt 1 keer per jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarop staat:

  • het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd.
  • het ouderdomspensioen dat u kunt bereiken als u tot uw pensioen bij uw werkgever blijft werken.
  • het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.
  • het pensioen dat uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. U vindt er een overzicht van uw AOW en pensioen bij al uw werkgevers. U ziet ook wat u netto krijgt.

C. Pensioen dat u zelf regelt
U kunt uw AOW en pensioen zelf aanvullen. Bijvoorbeeld met spaargeld of banksparen. Of met een verzekering, zoals een lijfrente.

U kunt via uw werkgever extra pensioen regelen. Dit heet Flexioen. Ons pensioenfonds biedt dit aan:

  • Is uw salaris lager dan € 108.612,- bruto per jaar in 2022? Dan kunt u extra pensioen opbouwen binnen de grenzen van de Belastingdienst.
  • Is uw salaris hoger dan € 108.612,- bruto per jaar in 2022? Dan kunt u kiezen voor netto pensioenopbouw. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf? voor meer uitleg.

Of u het nodig vindt om extra pensioen op te bouwen, hangt af van uw eigen situatie en wensen. Met de pensioenplanner kunt u een berekening van uw pensioen maken. Of kijk op uw HR-portaal.

Komt u er niet uit? Vraag dan een financieel adviseur om u te helpen bij het maken van keuzes.

middelloon

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw bruto salaris in dat jaar. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet franchise. Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt u pensioen op. Maar maximaal tot een salaris van € 108.612,- bruto per jaar in 2022.

Uw totale pensioen is de optelsom van al die jaren. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet indexatie. Uw pensioenregeling is een geïndexeerde middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum krijgt u elke maand pensioen zolang u leeft.

Wilt u pensioen opbouwen boven een salaris van € 108.612,-? Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?

opbouw

Uw opbouwpercentage

U bouwt pensioen op over een deel van uw bruto jaarsalaris. Van uw salaris halen we een franchise af. In 2022 is die € 14.802,-. Over dit bedrag bouwt u geen pensioen op omdat u AOW van de overheid krijgt.

Het salaris dat overblijft is uw pensioengrondslag. Daarover bouwt u een percentage aan ouderdomspensioen op. In 2022 is dat 1,7%.

Er is ook een maximum. U bouwt pensioen op tot een salaris van € 108.612,- bruto per jaar in 2022. Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk dan bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Een voorbeeld
Uw salaris is € 54.802,- bruto per jaar. De franchise is € 14.802,-. U bouwt dus over € 40.000,- pensioen op. Dit is uw pensioengrondslag. Stel, u bouwt daarover 1,7% ouderdomspensioen op. Dit is € 680,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u straks krijgt is een optelsom van alle jaren dat u werkt. We tellen daar uw verhogingen bij op. Die krijgt u elk jaar als dit financieel kan. Dit heet indexatie.

pensioenpremie

U en uw werkgever betalen samen voor uw pensioen

Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen. U betaalt een deel daarvan aan uw werkgever. U betaalt zelf 3,5% van uw pensioengrondslag. U leest op uw salarisspecificatie hoeveel u precies betaalt. De premie is de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de premie aan ons.

Uw pensioengrondslag is uw bruto salaris min de franchise. Over het 1e deel van uw salaris bouwt u namelijk geen pensioen op. U krijgt later namelijk ook AOW van de overheid. Daarmee houden wij rekening bij uw pensioenopbouw. In 2022 is de franchise € 14.802,-.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 3. U vindt ook veel informatie en antwoorden op onze website.

…uw pensioenbedragen? Kijk bij MijnPensioen.

…uw totale pensioen? Kijk bij mijnpensioenoverzicht.nl