Invoering nieuw pensioenstelsel later

Demissionair minister Koolmees stuurde op 10 mei 2021 een brief naar de Tweede Kamer over de stand van zaken over de uitwerking pensioenakkoord. In de brief geeft hij aan dat de wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt niet op 1 januari 2022 maar uiterlijk een jaar later ingaat.

Meer tijd nodig dan vooraf ingeschat
In december 2020 heeft de conceptversie van het wetsvoorstel veel reacties opgeleverd. Alle inbreng wordt zorgvuldig bekeken en gewogen.

De eerder aangegeven planning blijkt nu te ambitieus
De afstemming met sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders over de complexe materie kost meer tijd dan vooraf ingeschat.

Het is een heel ingewikkeld vraagstuk en het gaat om grote belangen
De invoering van het nieuwe pensioenstelsel moet zorgvuldig gebeuren en daar is meer tijd voor nodig volgens de minister.

Wat zijn de gevolgen?
Wat deze vertraging voor gevolgen heeft voor het pensioenfonds is op dit moment nog niet duidelijk. We houden u op de hoogte.