Uw UPO online op MijnPensioen

Bouwt u pensioen op bij het Rabobank Pensioenfonds? Dan staat binnenkort uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 op MijnPensioen. We laten u via e-mail of per post weten wanneer uw UPO klaarstaat.

Bekijk het overzicht van uw pensioen
In het UPO ziet u hoeveel pensioen u krijgt als uw situatie niet verandert en wat er voor uw nabestaanden is verzekerd bij uw overlijden. Het nieuwe pensioenoverzicht staat samen met UPO’s uit eerdere jaren op 1 handige plek, MijnPensioen. Zo bent u snel op de hoogte van uw pensioen!

MijnPensioen

Uitleg UPO

Vooruitblik op uw pensioen
In het UPO ziet u ook hoeveel risico u loopt met uw pensioen als het economisch mee- of tegenzit. U ziet een schatting van uw pensioen in die situaties. Hierbij kijken we ook naar een mogelijke stijging of daling van de prijzen. De schattingen zeggen iets over de richting waarin uw pensioen zich kan ontwikkelen als het mee- of tegenzit in de economie.

Vooruitblik

De bedragen bij de schatting kunnen hoger of lager worden
De bedragen in het UPO 2021 kunnen lager zijn dan in uw overzicht van 2020. Dat komt doordat De Nederlandsche Bank (DNB) op 1 januari 2021 de uitgangspunten voor de berekening van de schattingen aanpaste. Pensioenfondsen moeten rekenen met een minder optimistische renteontwikkeling en uitgaan van meer negatieve rentescenario’s dan voorheen.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u deze schatting ook. Wilt u weten waarom de bedragen op uw UPO en op MijnPensioenoverzicht.nl verschillen? Dat leest u in de vragen en antwoorden bij Vooruitblik.