Verantwoordingsorgaan in overleg met het bestuur

Het verantwoordingsorgaan heeft elk kwartaal een overleg met het bestuur van het pensioenfonds. In het overleg van september kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Het ging onder andere over het pensioenfondsbestuur, ontwikkeling richting nieuw pensioenstelsel, de pensioenregeling vanaf 2023 en beleggingen.

WIlt u meer weten over de inhoud van het overleg?

Lees het verslag (pdf)